Anasayfa
 Savunma


Çeviriler:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer formatlar:

Yazı şekli

Diğer sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçindekiler

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:


KADIN SÜNNETİ

Harekete Geçirici Kişinin Rolü

Yazan:

Yazan: Phil Bartle, PhD

Çeviren: Bahadır Bora, M.A


Eğitim Notları

Toplum güçlendirme yöntemleri üzerinden bir strateji geliştirmek

Özet:

Toplumu harekete geçirme yöntemlerini kullanarak kadın sünnetini(FGM) ortadan kaldırmak için geçerli stratejiler geliştirmek.

Giriş; Harekete Geçirici kişi: FGM'ye yaklaşım:

FGM (kadın sünneti), Afrika ve Orta Doğuda, ve bu bölgelerden Asya, Kuzey Amerika, ve Avrupadaki göç eden kişilerin topluluklarında uygulanmaktadır; bu uygulamalar sorun yaratmaktadır. Eğer bu bölgelerde yaşayan bir toplum görevlisiyseniz kadın sünnetinden haberdar olmalısınız. Bu durumda, kadın sünnetinin başlangıcından, kültürel etkilerinden uygulamadaki farklılıklarından, (fiziksel ve duygusal) yarattığı tıbbi sorunlardan ve Birleşmiş Milletler (UN) ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konudaki endişelerinden haberdar olmalısınız.

Bu belge, yukarıdaki konulara odaklanmamaktadır. Bu konular üzerine kendinizi geliştirmeniz tavsiye edilir (örneğin internet ve diğer yazılı kaynaklar). Bu belge, toplum görevlisi olarak hangi stratejileri alabileceğiniz ve hangi yöntemler ile toplulukları güçlendirebileceğiniz üzerine odaklanmaktadır. Hedefiniz, toplum görevlisi olarak, kadın sünnetini ortadan kaldırmak için kendinizi hazırlamanızdır.

Kadın sünnetini ortadan kaldırmak büyük bir değişim ve bu uygulamanın normal kabul edildiği topluluklarda kısa sürede gerçekleştirelemez. Stratejinizin ilk aşaması, ailelere, sünneti uygulayanlara, liderlere tıbbi ve hijyen konularında bilgi vererek, güven bağı kurmak olmalıdır. Burada önerildiği üzere, güven bağı kurmak, kadın sünnetini ortadan kaldırmak için bazen gerekli, bazen de tek yöntemdir. Kadın sünnetini ortadan kaldırmak için kurulan güven bağı, sorunu yatıştırmaktan farklıdır (bakınız yoksulluğun yatıştırılması ) ;yatıştırmak, sorunun kimi kısımlarını sadece geçici olarak ortadan kaldırır.

Buradaki hedef, sünneti uygulayanların, liderlerin (özellikle kadın liderler) ve ailerin sizi dinlemesi için, güven bağı kurmaktır. Tıbbi ve hijyen eğitimi vermek kadın sünnetinin ortadan kaldırılması için geçerli ve etkili bir giriş yapmanızı sağlar.

Uygulamanın Örnekleri:

Aileler, topluluklar, toplumlar ve ülkeler arasında, sünnetin nasıl yapılacağı, kişinin kaç yaşında olması gerektiği, ne kadar etin nereden kesileceği konularında değişik uygulamalar vardır. Bu belge, uygulamanın kendisi üzerinde odaklanmamaktadır, bu durumda Dünya Sağlık Örgütünün (WHO): " Kadın sünneti: toplum çalışanları için el kitabı"nı okumanız tavsiye edilir. Kitapçık internetten erişilebilir: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/fch_wmh_005/en/index.html.

FGM genellikle 3 ila 11 yaşları arasındaki kızlarda uygulanmaktadır, fakat uygulama daha erken ya da geç yaşlarda da uygulanmaktadır. İlerleyen zaman ile, yaş limiti giderek azalmakta ve uygulamanın ergenlik ile olan bağlantısı giderek azalmaktadır. Kadın sünnetinin ergenlik ile bağlantısına değinmek, sorunu ortadan kaldırmak için etkili bir yöntem olabilir.

FGM, klitoris'in ucunun kesilmesinden, klitoris'in tamamen kesilmesine, klitoris'i çevreleyen etin kesilmesine, vajina'nın bir kısmının dikilmesine dönüşen değişik şekillerde olabilir. Bir seferde tek bir kızın sünnet olmasından, bir çok kızın aynı anda sünnet olması gibi, topluluklar arasında, değişen yöntemlerle uygulanabilir.

Uygulama derin acılara ve derin şoklara (fiziksel ve duygusal) neden olabileceği gibi, temizlenmemiş bıçakların, jiletlerin, cam parçalarının bir ya da birden fazla kız üzerinde kullanılması hepatit, HIV/Aidsgibi hastalıkların yayılmasına neden olabilir.

Batılı tıp alanlarında eğitilmiş kimi doktor ve hemşireler, sünneti gerçekleştirebilir (fakat UN bu kişilerin bu tip uygulamalar yapmamasını tavsiye eder). Sünneti genel olarak gerçekleştiren, berberler, koca-karılar, halk hekimleri, ebeler nadiren hijyen ve hastalıklar konusunda eğitimlidirler.

Uygulamar topluluklar arası değişiklikler gösterebilir. Örneğin, Somali toplumunda, erkeklere, sünnet olmamış kızlar ile evlenmemeleri önerilir; sünnet olmamış kızların ahlaki olarak güçsüz olduğuna inanılır.

Bazı berberler ve halk hekimlerinin dışında, erkekler doğrudan kadın sünnetinde etkin bir rol oynamaz, bazı durumlarda sünnete karşı çıkabilirler. Genelde, kadınlar, sünneti planlar, uygular ve mecbur kılar. Kimi durumlarda, aileler, kızları sünnet olmadığında, çeyiz ve saygınlık kaybeder. Kadınlar kültürel olarak bu konuda daha baskındır ve sünnetin ortadan kaldırılmasına karşıt olabilirler.

(Bu bilginin kaynağı, birinciel tecrübelere ve Somali'da bu konu üzerine h çalışmalarını yapan ve anonim kalmak isteyen bir kadına aittir). Kadınların uygulamadaki baskın rolü ve erkeklerin bu konuya uzak olması, stratejinizde önemli rol oynayabilir; bu durumda, çalışacağınız topluluğu önceden araştırmanız önemlidir.

Uygulamnın İslam ile ilişkisi:

Kadın sünneti uygulamsı (binlerce yıllık bir uygulama) İslam'ın başlangıcından (yedinci yüzyıl) önceye dayanır, fakat istatiksel olarak günümüzde İslamik topluluklar ile (özellikle Afrika'da) yakından ilişkilidir. Bu uygulama İslamik olmayan, Hristiyan ve animist anlayışlarda da bulunmaktadır.

Kuran-ı Kerim kadın sünnetinden bahsetmez. Bir hadiste, kadın sünnetine izin verilmiş fakat hiç bir şekilde tavsiye edilmemiştir. Bir hadiste, Hz. Muhammed (S.A.V) sünnet uygulayan bir kadını (Um Attiyah) uygulamayı yaparken nazik olması konusunda uyarmıştır.

Kimi imamlar kadın sünnetinin İslam tarafından kabul görmediğini dile getirse de, okuma-yazma bilmeyen topluluklar sünneti İslamik bir uygulama olarak görmektedir. Bu gibi durumlarda İslamik liderleri müttefikleriniz olarak kullanabilirsiniz; fakat kimi durumlarda kadın sünnetini ortadan kaldırma çabası İslam'a karşı bir saldırı olarak algılanabilir.

Bu durum ile alakalı, İslam herhangi bir vücut parçasının kesilmesine karşıdır. Ayrıca, vücuda zarar verecek tüm davranışlar yasaklanmıştır.

Kimi durumlarda sünnet uygulanan mağdurların yaraları çok sonra kendini gösterir ve eğitimsiz kişilerin bu durumlar arasında bağlantı kurması mümkün değildir; mesajınızın bir parçası bu bağlantıları belirginleştirmektir. Bu gibi durumlarda sağlayacağınız hijyen ve tıbbi eğitim size yararlı bir ortam yaratacaktır. Müttefiklere ihtiyaç duyacaksınız, İslamik imamlar, İslam'ın vücudu kötürüm etmeye karşi olan ve vücudu koruyan hadisini yaymakta yararlı olacaktır.

Uygulamayı savunan kimi kişiler, uygulamanın kültürleri ile ilişkili olduğunu ve kültürel dengeyi bozabileceğini savunabilir. Bu anlayışa aşağıda topluluğa uygun stratejilerimizi yaratmaya başladığımizda bakılacaktır.

Hareketlilik ve Sosyal Değişim:

Standard harekete geçirme stratejilerinde, topluluğu fikir birliği ile bir araya getirmek temel ilkelerden biridir ve genellikle topluluğun geneli ya da büyük kısmı için yararlı sonuçlar yaratır. Kadın sünnetini ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler bu anlamda sorun yaratabilir; kimi durumlarda topluluğun çoğunluğu bu uygulamayı kültürel kimliklerinin bir parçası olarak algılayabilir. Bu durumda harekete geçirici kişi duruma özel stratejiler belirlemelidir.

Uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler ve alt bölümleri, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kimi sivil toplum kuruluşları kadın sünnetini ortadan kaldırmak isteyen aktörlerdir (bu aktörler, yerel topluluklar tarafından 'yabancı' olarak tanımlanabilir). netinin uygulandığı yerlerde bu uygulamaya bağlı güçlü duygular mevcuttur. Kadın sünnetini savunan bu tip insanlar, uygulamanın ortadan kaldırılması konusunu, kendi kültürel değerlerine 'yabancıların' saldırısı olarak görebilir.

Bu anlayışın aksine, diğer kişiler (özellikle batı kültürel bakış açısından) kültürel değerleri göz ardı ederek bu uygulamanın ortadan kaldırılması gerektiğini savunabilirler. Standart, toplumsal kalkınma yöntemlerinde, umumi su kaynağı inşaa etmek, çok eski ve geleneksel bir uygulamayı ortadan kaldırmanın aksine kabul edilir bir yaklaşımdır.

Kadın sünnetini ortadan kaldırmak, uygulamanın kabul edildiği toplulukta sosyal değişim yaratır. Sosyal canlılık ya da toplulukları güclendirmek için harekete geçirmekte o topluluk için sosyal değişimdir. Bu durumda siz, sosyal harekete geçirici olarak,"toplum" ve "sosyal değişim "doğası hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Sosyal bakış açısına dair giriş niteliğindeki bilgilere bu web-sayfasında bulabilirsiniz, ama bu sadece tanıtım niteliğindedir.

Topluluğun doğası ve kültürü hakkındaki tartışma, gözlemleme, okuma ve düşünme, sosyal canlılık için ana unsurlardır. Her toplumsal konu gibi kadın sünneti de bu anlamda tartışma yaratan ve hassas bir konudur.

Kültürü Koruma:

Kadın sünnetine karşı olan insanlar, bu uygulamanın yerel kültürleri ile derin bağları olduğunu ve uygulamanın kaldırılmasının kültürel kimliği ve onuru negatif etkileyeciğini savunabilir. "Kültür"kelimesi bir çok anlamda kullanılabilinir, bu durumda sizin 'kültür' kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını bilmeniz gerekir. Bakınız:"Kültür ve Sosyal Canlılık".Ayrıca "Kültürü Koruma."

Tartışmanızı bu şekilde yapabilirsiniz:

"Kültür yaşayan ve değişen bir varlıktır. Hayatta kalabilmek için, kültür gelişmeli ve değişmelidir. Eğer bizler konuları, sirke içindeki turşular, kehribar içindeki böcekler, donmuş yılanlar gibi saklarsak sadece bir sonuça varabiliriz - bu tarz saklanan şeylerin hepsi cansız, ölü şeylerdir. Eğer kültürü öldürmek istiyorsak, onu bu şekilde saklayabiliriz. Eğer kültürün büyümesini ve gelişmesini istiyorsak, kültürün değişmesine ve ilerlemesine izin vermeleyiz."

Her topluluk, dünyanın farklı kültürleri ile yakınlaştıkça, yeni yöntemlere kendini adapte etmelidir. Farklı toplulukların üyeleri, kendi yöntemlerini en önemli korumaya yönelebiliirler fakat zaman içinde önemli görülmeyen kimi gelenekler yok olacaktır. Birleşmiş Milletlerin değişmeyen, şekillenmiş değerleri vardır ve bu değerler uluslararası toplulukların geleneksel dillerine, gelenek-göreneklerine ve kültürlerine saygı gösterir ama bu değerler aynı zamanda önemli İnsan Haklarını'da desteklemektedir.

Genç kızları, kadın sünnetinin yarattığı korkulardan, acılardan, tehlikelerden ve sorunlardan korumak, uluslararası toplumun desteklediği, evrensel bir değerdir.

Kadın sünetini destekleyenler, sizi kendi kültürlerine saygı duymamak ile suçlayabilir, bu durumda sizin savunmanız aksi yönde olmalıdır. Siz, onların kültürlerine derin saygı duyuyorsunuz.Siz savunmanız bu şekilde olmalıdır, kültürü yaşayan, büyüyen ve adapte olan canlı bir olgu olarak görüyorsunuz, kültürün değişmesine ve adapte olmasına izin vermezseniz onun ölmesine neden olursunuz. Sizin hedefiniz, kendinizi kültüre yardımcı bir kişi olarak göstermenizdir, siz kültürü güçlendirdiğinizde onların topluluğu da güçlenecektir.

Topluluk içindeki kişilere ukalalık ya da ders vermeden, kadın sünnetinin değişen evrensel zamanlarda geçerli bir uygulama olmayacağını ve topluluklarının güçlenmesine izin vermyeceğini, göstermeli ya da kendilerinin anlamasını sağlamalısınız.

Kültür Emperyalizmi:

Hiç kimse, yabancıların değerlerinin ve uygulamarının, kendilerine zorla dikte ettirilmesinden mutluluk duymaz. Kadın sünnetini savunan kişiler, bu uygulamanın ortadan kaldırılmasını yabancı bir değer olarak görürler. Bu durumda, kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasının, yabancı bir değer olmadığını, yabancılar tarafından dikte edilmediğini ve kendi kültülerin çıkarına olacağını stratejiler yaratmalısınız. Bu tercih topluluğun kendisi tarafından alınmalıdır.

Baş örtüsünü örnek olarak alabilirsiniz. Kapanmak, tüm vücudu, yüzü ya da sadece saçları, kadınlar arasında alçakgönüllüğün bir simgesidir. Bir takım, batılı ya da batıda eğitim görmüş kadınlar bu uygulamayı kadına baskı olarak görebilir ve ortadan kaldırmak isteyebilir. Fransa'nın eski sömürgesi olan Cezayirdeki kadınlar, kapanma uygulamasının kaldırılması için kendi toplumları ile mücadele etti ve sonuç olarak askerler kapanan kadınların baş örtülerini zorla üstlerinden aldı. Bir takım yerel kadın, baş örtülerinden vazgeçmedi. Cezayirde bugün bir çok kadın halen başörtüsünü kullanmaktadır. Müslüman kadınların çoğunluğu başörtüsünü, alçakgönüllüğün sembolü olarak gördüğü için, bu uygulamanın ailelerini desteklediğini ve çocuklarını büyütmekte kolaylık yarattığını düşünmektedir. Bu kadınlar, aile içi şiddeti, çocukların insanları öldürmesini, bağımlılık yapan uyuşturucuları, gelişi güzel cinsel ilişkileri, batılı yaşam tarzının yarattığı bir edepsizlik ve kadınların alçakgönüllü olmamasına bağlar.

Bir deyişin dile getirdiği gibi "Birinin yemeği bir başkasının zehiridir"

Sanmayın ki, siz kadın sünnetinin ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğünde başkaları da bu düşünceye katılacaktır. Eğer kadın sünneti uygulamasını ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak bir strateji geliştirmek istiyorsanız, ukalalık yapmak öğüt vermek, hedefinizin önünde yeni engeller yaratabilir.

Topluluğun kültürü ve tarihçesi ile derin ilişkilere sahip bir uygulamayı ortadan kaldırmak"Sosyal Mühendislik"tir (işlenmemiş ve zoraki kültürel değişim). Eğer, kültürü bir çiçekmiş gibi ele alırsak, onu büyütmek için ancak su ve güneş ile basleyebiliriz; çiçeği tepesinden çekiştirerek büyümesini sağlayamayız.

Müttefiklerinizi Seçmek:

Kadın sünneti gibi uygulamaların geniş çaplı uygulandığı topluluklarda, bu uygulamayı hızlıca bir biçimde ortadan kaldırmaya çalışmak yarardan çok zarar neden olur. Hayal kırıklığı ve hüsrana yol açmayacak, hedefinize doğru başarı sağlayacak stratejiler yaratmalısınız.

Eğer başlangıçta topluluğun genelinin desteğini sağlayamazsanız hedeflediğiniz sonuca giderken size yardımcı olacak müttefik kadrosu yaratmalısınız. Bu müttefiklerin kimileri, kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasına kendilerince karar vermiş bireyler olabilir. Diğer bir müttefik kadrosu, Birleşmiş Milletlerin, uluslararası örgütlerin ve kadın sünnetine karşı olan diğer örgütlerin çalışanları olabilir.

Müttefiklerinizin sizi ne derece desteklediğini ve hedefinize ulaşmanızda size ne kadar yardımcı olacağını dikkatlice belirlemelisiniz. Eğer olası müttefiklerinizin bir kimileri, kadın sünnetine açıkça ve alenen karşı çıkıyorlar ise, stratejinizin erken aşamalarında size ayak bağı olurlar.

Sosyal hareketlilik tekniklerini kullanarak sizin tarafınızdan bakış açısı değiştirilmiş kişilerin, sizinle birlikte çalışmasını sağlayarak güven bağı yaratabilirsiniz. Bu aşamada son derece dikkatli olmalısınız çünkü topluluğun içinde hassas konulara değiniyorsunuz, size yardımcı olan kişilerin, topluluğun geneli tarafından düşman olarak görülmemesini sağlamalısınız.

Eğer müttefikleriniz kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili vaaz vermeye başlarlarsa (özellikle stratejinizin başlangıç aşamalarında), grubunuz geleneklerine bağlı kişiler, sizi geleneklere karşı bir grup olarak tanımlayabilir ve size karşı muhalefet olabilirler ve stratejinizin güçsüz bir başlangıç yapmasına neden olurlar.

Kadın sünneti, İslam tarafından şart koşulmadığı ve İslam'a göre vücuda zarar vermek günah olduğu için, İslamik imamlar stratejiniz için verimli müttefikler olabilirler.

Düşman ile Dostluk Kurmak:

Eski bir deyişin dediği gibi 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır'. Bu sözün mesajı açık olduğu gibi sizin stratejinizde önemli bir rol oynamaktadır. Eğer herhangi bir davranışı ya da uygulamayı (bu örnekte, kadın sünnetini) ortadan kaldırmak istiyorsanız, o davranışa yönelik tutumları ve anlayışları değiştirmelisiniz. Bu konuyla ilgili kültürün boyutlarını bakarsanız, değiştirilmesi zor olan gelenek ve görenekleri değiştirmek yerine, yeni araçların ve uygulamaların yaratılmasının daha kolay olduğunu göreceksiniz.

Daha önce bahsettiğimiz gibi, stratejinizi uygulamanın ortadan kaldırılmasına güven bağları yaratarak hedeflemelisiniz. Bu stratejinizin başlangıcı olmalı ve eğer yeteri kadar güven ve geniş bakış açısı yaratabilirseniz, stratejinizin ilerleyen aşamalarında kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakere edebilirsiniz.

Somali'de, geleneksel ebeler ve kimi koca-karılar genelde kadın sünnetini uygulamaktadır, kimi diğer bölgelerde nadiren kimi erkek yetkililer de kadın sünnetini uygulamaktadır. Uygulama, uygulamayı yapan kişilere maddi gelir ve sosyal statüde üstünlük sağlamaktadır. Farkında olmalısınız ki, eğer uygulamayı yapan kişilerin elinden bu maddi ve sosyal statü kaynağını alacaksanız, onlara alternatif kaynaklar sunmalısınız. Örneğin, bu kişiler ergenliğe giriş, evlilik ve benzeri sosyal durumlara geçişi organize edebilir ve sünnet kavramından uzaklaşabilirler.

Salgın hastalıkların ve yaraların önlenmesi, kadın sünnetini ortadan kaldırma stratejinizde önemli rol oynamaktadır. Batı tıbbında eğitim görmüş kişiler için, steril edilmemiş araçların kullanılması, hastalıkların ana kaynaklarından biridir. Bu geleneksel sünnetçiler için bariz olmayabilir. Siz bu bağlantının kurulmasına yardımcı olabilirsiniz, kadın sünneti uygulanan bir çok kadın, sarılık, AIDS ya da benzeri hastalıklar ile mücadele etmekte ve hastalanmaktadır.

Eğer bu geleneksel sünnetçilere, tıbbi eğitim, hijyen ilkeleri ve hastalıkları engelleme ya da azaltma ile ilgili bilgiler sağlayabilirseniz, bu kişilerin pratik olarak kullanacağı değerler yaratabilirsiniz. Bu kişilere, bu konular ile ilgili sertifikalar sunabilirseniz, düşmanlarınız ile dostluk kurmaya başlarsınız.

Sağlayacağınız hijyen eğitiminin, kadın sünneti uygulamasına yönelik kullanılmaması için önlem almalısınız. Kadın sünnetinin tıbbileştirilmesinden kaçınmalı ve sağladığınız tıbbi eğitimin, kadın sünnetini vazgeçirmeye yönelik olduğundan emin olmalısınız.

Müttefiklerinizin oluşturduğu kadronun, kadın sünnetini destekleyenlere karşı, sizin stratejinizi desteklediğinden emin olmalısınız; gerekirse, kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasının iki yüzlülük olmadığı konusunda onları ikna etmelisiniz. (Dünya Sağlık Örgütünün Başkanı, Kadın Sünnetini tartışmakinternet sayfasında, eğer bu konuda başarılı olmak istiyorsak, bizi eleştirel olmama konusunda uyarıyor.)

Müttefiklerinizin sosyal çalışma ve tıbbi konularda sahip olduğu bilgiler ile, kadın sünnetini uygulayan kişileri, aile bireylerini, topluluğun komşularını, hastalıkların engellenmesi konusunda eğitebilir ve kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak güven bağlarını yaratabilirsiniz.

Boşluk Yaratmayın:

Eğer kadın sünnetinin yarattığı hastalıkları ve sorunları azalatacak yöntemler kullanarak bir güven bağı kurabilirseniz, kadın sünnetini ortadan kaldırılmasını sağlayacak yöntemleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Yaratmış olduğunuz güven bağı ile çalışmakta olduğunuz topluluk tarafından kabul edilecek bir strateji belirlemeniz gerekir.

Bu belge, her zaman, her yerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış reçete vermemektedir. Bildiğiniz üzere, her topluluk birbirinden farklıdır - bir topluluk için geçerli olan bir strateji, bir başka topluluk için verimli olmayacaktır.

Psikolojide kullanılan bir kavramdan örnek alalım; terapistlerin uzun süredir bildiği bir kavram olarak, eğer depresyonda olan bir hastanız varsa, bu kişiye negatif ve sorunlu düşünceleri düşünmemesini söyleyebilirsiniz. Bu yaklaşım işe yaramayacaktır. Bu yaklaşım yerine, hastanıza pozitif düşünceleri bilinçli bir şekilde belirtmelisiniz (örneğin, gün içinde tekrarlanan pozitif anları belirginleştirmek). Pozitif düşüncelerin, hastaya eklenmesi başlangıçta mekanik bir şekilde gerçeklese de, zaman içinde negatif düşüncelerin ortadan kaldırılmasında ve depresyon sorunun önüne geçmesinde yardımcı olacaktır.

Şimdi, aynı yaklaşımı sosyal ve ekonomik değişimler için kullanalım.

Benzer bir şekilde, kadın sünnetini ortadan kaldırma çabası işe yaramayacaktır. Bunun yerine, kadın sünnetiyle yer değiştirecek ve netice olarak kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak yeni aktiviteleri teşvik etmelisiniz. Benzer bir şekilde, kadın sünneti uygulamasını, bu uygulamayı yapan kişiler para karşılığı yaptığı sürece yasaklayamazsınız, bu kişiler için alternatif kazanç yolları bulmalısınız.

Bir çok toplulukta, ergenliğe geçiş önemli bir andır ve topluluğun genel kabulü ile çocuğun yetişkinliğe geçişi kabul edilir. Örneğin, birçok sosyal bilim insanı ,topluluğun sosyal olarak yapılandırdığı erkeklerin sünnet olmasını,paralel anlamda benzer olan kızların ilk periyod durumlarının yerini aldığını düşünür.

Öteki yandan, kadın sünneti, erkek sünnetinden farklı olarak, kadınların cinsel ilişkiden zevk almasını engellemeyi, daha pasif olmalarını, ve uysal olmalarını hedefler. Birçok Afrika topluluğu herhangi bir kesme işlemi olmadan çocukların erkekliğe girişini kutlar. Bu aktiviteler sosyal aktivitelerdir ve genelde topluluktan uzakta yer alır.

Bu dökümanda, sizlere, henüz kadın sünneti uygulanmamış kızların, erkeklerin yöntemlerine benzer, ergenliğe geçiş törenleri yapmasını tavsiye edemeyiz. Fakat, çalıştığınız topluluğun kültürünü ve geleneklerini güvendiğiniz yerel kişilerle dikkatlice çalışırsanız, etkili olabilecek stratejiler bulabilirsiniz, bu durumda bu planları uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

Altın Çağlarında, 17. yy'da Gana, Burkina Faso, Togo ve Fil Dişi Sahillerini kapsayan, Batı Afrika'nın Ashanti toplumu, İslam'ın tehlikeli düşmanları olarak görülmekteydi. Kadın ve erkek sünnetine karşı kuvvetli yasakları vardı ve eti kesilen kişiler şef olarak seçilemezdi. Eskiden, çocukların erkekliğe girişini kutlarlardı fakat Hristiyan misyonerlerin bölgeye varışından sonra (bu kişiler mevcut kutlamaları Hristiyanlığın cemaata katılma seremonisi ile değiştirdi)bu kutlamalar ortadan kalktı.

1970 ve 80'lerde, Gana'daki üç farklı üniversitede genç kadınlar, kadınlık hakları ve Afrikalıklarını yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı. Bu kadınlar, geçmişte yapılan seremonilere ulaşmak için kendi anneleri, büyük anneleri, halk doktorları ve yerel Tanrılar (akomfo) ile konuşan kadınlar ile iletişime geçtiler. Geçmişte yapılan seremonileri, kopyalamaya çalışmak yerine, seremonilerin kabul edilebilecek ögelerini canlandırdılar.

Bu tarz bir yaklaşım sizin içinde yararlı olabilir, fiziksel kesim yerine daha farklı aktiviteleri ön plana çıkartabilirsiniz. Bu tarz seremoniler, bilinçli bir şekilde ergenliğe geçiş seremonileri daha modern bir hale getirebilir.

Unutmayın, kadın sünnetini uygulayan kişiler bu servis ile para kazanmaktadır. Bu kişiler eğer bu yöntem ile para kazanamazlar ise bu bir boşluk yaratır. Siz bu kişilere, kadın sünneti ücreti yerine, ergenliğe geçiş seremonilerindeki hizmetleri için ödeme yapabilirsiniz ve bu yöntem ile, sünneti uygulayan kişiler kadın sünneti ücretinden vazgeçebilir.

Din, (özellikle İslam) stratejinize için giriş niteliği taşır. Şeriat kuralları vücuda edebi ya da geçici şekilde verilecek tüm zararlara karşıdır. Bu bağlamda, kadın sünneti İslamın geçerli kurallarıdan biri olmadığı için, stratejinize imamlar ve benzeri dini kişiler ile camilerde başlayabilirsiniz. Eğer dini eğitim veren kişileri tanır ve güven bağı kurabilirseniz, bu kişiler kadın sünnetinin dindeki anlamını topluluklara anlatabilir ve bu bağlamda sizin için önemli müttefikler olabilirler. Unutmayın, erkekler kadın sünneti ile ilgili konulardan tiksinirler ve bu konuyla ilgili tartışmalardan kaçınırlar. İslam'da baskın ve etkin rol oynayan dini kişilerin çoğu erkeklerden oluşmaktadır. Siz, bu erkekleri teşvik etmedikçe kadın sünneti ile ilgili konular hakkında konuşmayacaklardır. Eğer, kadın sünneti hakkında çekingen olan erkeklerin bir kısmını, kadın sünneti uygulamasının İslam'ın kurallarına karşı olduğu konusunda bilgilendirebilirseniz, bu kişilerin dini bir görev olarak kadın sünnetini ortadan kaldırma konusunda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Müslüman olmayan topluluklar tarafından uygulanan kadın sünnetini ortadan kaldırmak için, o topluluğun, dinsel yaklaşımlarını ve kültürlerini öğrenmelisiniz. Bu bilgileri stratejinizde kullanmak ya da kullanmamak size kalmıştır.

Kadın sünneti sonucu gelişen tıbbi sorunların kaynağı olarak, bu uygulamayı yapan ebeleri. halk hekimleri, hemşireleri ve koca karıları ve geniş anlamda topluluğu hedefleyerek, tıbbi sorunları stratejinizde kullanabilirsiniz. Hijyen ve hastalıklar hakkında eğitim verirken, bu hastalıkların kadın sünneti uygulaması sırasında nasıl yayıldığını gösterebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler, kadın sünneti uygulamasının 'tıbbileştirilmemesi' hakkında uyarmaktadır. Bu, uygulamanın daha steril bir ortamda devam edebileceği anlamına gelmektedir. Sizin stratejinizdeki önemli bir unsur, bu uygulamanın tıbbi ve ahlaki açıdan gereksiz olduğunu ve oğretilen hijyen ve sağlık uygulamalarının başka alanlarda kullanılması gerektiğini, yaratmış olduğunuz güven bağları ile topluma vurgulamaktır. Stratejinizin önemli bir diğer unsuru, uygulamayı yapan kişilere, uygulamanın İslam tarafından dikte edilmediği ve sünnet olan kadınların ahlaklı ve sadık olacağını garanti etmediğini açıklamaktır. Bu uygulamayı yapan kişiler, uygulama karşılığı ücretlendirildiği için, kadın sünnetinin beklentileri karşılayamayacağını belirtmelisiniz.

Kadronuzda bulunan kişilerin, kadın sünnetini ortadan kaldırma konusunda yapacağı tartışmalar gereklidir; bu tartışmalar ve stratejiniz, çalıştığınız topluluğa uyarlanabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu konu hassas bir konudur; dikkatli ilerlemelisiniz.

Stratejinizi Tasarlama:

Şimdi, yukarıda değinilen tüm konulardan sonra, stratejinizi tasarlamak için uygun bir zamandır. Sizin stratejinize kılavuz olacak bu taslak, genel bir reçeteymiş gibi gözü kör bir şekilde uygulanmamalıdır.

Topluluklar birbirlerinden farklılık göstereceği, zaman içinde topluluklar ve değerler değişebileceği için, siz ve sizin grubunuz kendi stratejilerini yaratmalı ve örnek stratejileri kullanmamalıdır. Stratejiniz, değişen ve esnek (yaşayan ve gelişen) bir olgu olmalıdır. Kadronuzdaki, müttefiklerinizin ve destekleyicilerinizin sayısı arttıkça, yeniden gözden geçirmeler ile, stratejinizi değiştirebilirsiniz.

Stratejinizin aşamaları ya da adımları buna benzer bir şekilde olmalıdır:
 • Çalıştığınız toplulukta kadın sünnetinin hangi anlamda ve ne şekilde uygulandığıyla ilgili araştırma yapmalısınız. Birden fazla kaynak kullanmalısınız: kütüphaneler, kitaplar, İnternet, profesyoneller, resmi evraklar, yerel kişiler. Araştırmanıza devam ediniz ( bakınız Kendinizi Hazırlamak);
 • Bulunduğunuz topluluğun, sosyal organizasyonunu, değerlerini, dini inançlarını ve seremonilerini, ekonomisini, demografik durumunu, aile yapısını araştırın; notlar tutun; bulgularınızı soyalayın; bakınız Hedef Toplumunuzu Tanıyın;

 • Sizinle çalışması uygun olan kişileri belirleyin ve kadronuza ekleyin. Başlangıçta, hedef grubunuz ile güven bağları kurmanız gerektiği için, kadın sünnetine açıkça karşı olan kişilerden kaçınmalısınız. Topluluğu Hazırlamak);

 • Grubunuzu iyice tanıyın, kişiliklerini, tecrübelerini ve motivasyonlarını öğrenin. Güçlü ve güçsüz oldukları noktaları değerlendirin ve ne tür görevleri gerçekleştirebileceklerini belirleyin, size stratejinizde yardımcı mı yoksa sorun mu yaratacaklarını hesaplayın;

 • Grup ile toplantılar yaparak, kadronuzun stratejinizde kullanacağınız prensiplerinizi anladığından emin olun (bakınız Atölye Planlaması). Gruba vaaz vermek yerine, önemli noktalara değinin. Kolaylaştırmak;

 • Grubunuza, kendi kendini değişen konularda bilgilendirmesine ve geliştirmesine yardımcı olacak, eğitici toplantılar organize edin. Ara sıra dışarıdan katılımcılar davet edin. Toplantılarınıza rapor verecek, kişisel ve grup araştırmaları teşvik edin (bakınız Çalışma Yöntemleri);

 • Grup stratejinizi belirlemek üzere strateji toplantıları düzenleyin. Bu toplantıları beyin fırtınası olarak görün (bakınız Beyin Fırtınası). Etkili güven bağı kurma yöntemlerini belirleyin (örneğin operasyondan sonra mağdurlar için bakımı kliniği, mağdurlar için grup desteği, uygulamayı yapan kişiler için sağlık ve hijyen eğitimi, mağdurların aileleri için toplantılar). Güven bağı kurmak için uzun soluklu olacak yöntemleri tanımlayın.

 • Güven bağı yaratmak için planladığınız yöntemlerin, pratik olarak nasıl uygulanabileceğine dair detaylı planlama toplantıları yapın. Kaynaklarınızı (finansal, insani, parasal olmayan) nasıl kullanacağınızı belirleyin (bakınız Proje Tasarımı). Bu kaynakları kimin, ne zaman nasıl kullanacağını belirleyin.

 • Kızlar için ergenliğe geçiş kutlamaları olacak sosyal aktiviteleri tanımlayın. Bu, içinde tarihsel ve geleneksel ögelerin bulunduğu ve sünnetin bulunmadığı, ergenliğe giriş kutlamasının planlanması için (kadınlardan oluşan) bir grup organize edin. Kadın sünnetini önceden uygulayan kişilerin bu sosyal kutlamalara adapte olması için, onlara küçük ücretler verin ya da o kişileri onursal konuk olarak tanımlandırın; kutlamaları elinizden geldiğince, eğlenceli ve mutluluk dolu bir şekilde tasarlayın.

 • Kızlar için ergenliğe geçiş kutlamaları olacak sosyal aktiviteleri tanımlayın. Bu, içinde tarihsel ve geleneksel ögelerin bulunduğu ve sünnetin bulunmadığı, ergenliğe giriş kutlamasının planlanması için (kadınlardan oluşan) bir grup organize edin. Kadın sünnetini önceden uygulayan kişilerin bu sosyal kutlamalara adapte olması için, onlara küçük ücretler verin ya da o kişileri onursal konuk olarak tanımlandırın; kutlamaları elinizden geldiğince, eğlenceli ve mutluluk dolu bir şekilde tasarlayın.

 • Uygulayın (aşamalarınızda ve farklı elementler ile farklı zamanlarda) ve uygulamanızı takip edin (bakınız İzleme).

 • Bilgilendirme oturumları, araştırma, planlama ve izlemeye devam edin. Aktivitelerinizin ve aktivite sonuçlarınızın (bakınız Rapor Yazmak) kayıtlarını tutun ve kayıtlarını saklayın.

 • Mesajınızı,yani kadın sünnetinin gereksiz olduğunu, İslam'da geçerli olmadığını (eğer topluluk Müslüman ise) ve topluluk için zararlı olduğunu ce topluluğun dünya ile bütünleşmesinde sorun yaratacağını, ilk mağdurlara, sonra ailelere, sonra uygulamayı yapanlara ve son olarak topluluğun kendisine belirtmelisiniz.

Grubunuz tarafından belirlenen stratejinizi kaleme alın. Tüm aktivitelerinizin kayıdını tutun. Netice ve sonuçlarınızı tanımlayın. Zaman içinde grup ile çalışmalarınızı askıya alın ve stratejinizi gözden geçirerek, değişmesine ihtiyacı olup olmadığını gözlemleyin.

Netice; Kadın Sünnetini Ortadan Kaldırmak:

Kadın sünneti, hayatın gerçek bir parçası. Siz, uygulamayı insanlık dışı bulabilirsiniz fakat uygulamayı gerçekleştiren kişiler, sünneti manevi ve ahlaki bir gereksinim olarak değerlendirmektedir. Uygulamanın ortadan kaldırılması özellikle uygulamanın mevcut olduğu topluluklarda evrensel bir hedef olarak görülmektedir.

Kadın sünnetinin ortadan kaldırılması için bu sitede bulunan harekete geçirici yöntemlerini kullanarak katkıda bulunabilirsiniz, fakat bu hedefe ulaşmak için çalıştığınız topluluğu detaylı bir şekilde incelemelisiniz, hedefinize kendilerini adamış müttefiklerden kadro oluşturmalısınız ve bulunduğunuz topluluğa özel özellikler taşıyan stratejiler yaratmalısınız. Bu belge, olası stratejilerin tasarısıdır ve bulunduğunuz topluluğa yönelik yaratacağınız stratejinizde genel kılavuz olarak görülmelidir.

––»«––

Sağlık ve Hijyen Eğitimi:


Sağlık ve Hijyen Eğitimi

Kimi internet örnekleri:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/
http://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/fgm.htm
http://www.fgmnetwork.org/
http://www.religioustolerance.org/fem_cirm.htm
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/eliminating.htm


© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 18.06.2013

 Anasayfa

 Savunma