Ana Sayfa
 Rapor Yazımı
Çeviriler:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:


RAPOR YAZIMI

Topluluk Hareketlendiricileri için Bir Kılavuz

hazırlayan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Minel Türkel


Modüldeki Esas Belge

Özet:

Bu modül şu soruları sormaktadır: "Neden? raporlar yazılmalıdır, "Kime?" gidiyorlar, ve "Ne?" içermelidirler; ardından da, yararlı olabilmeleri için "Nasıl?" iyi yazılabileceği tartışılmalıdır.

Bu modül, toplumsal kalkınma alanında çalışanlara, animatörlere, imece kolaylaştırıcılarına, topluluk yönetimi eğiticilerine, kapasite güçlendirme eğiticilerine ve düşük gelirli toplulukların kendi problemlerini çözebilmeleri için onları cesaretlendirip eğiten, kendi kaynaklarını belirlemelerini sağlayan ve kendi kalkınmalarını planlamaları için çalışan diğer hareketlendiricilere yönelik hazırlanmıştır.

Modül, saha çalışanlarına veya hareketlendiricilere doğrudan yöneltilmişken, aynı zamanda CBO (Topluluk Esaslı Dernekler)'ların kapasitelerinin nasıl güçlendirilmekte olduğunu ve topluluk imece projelerinin ilerleme raporlarının nasıl yazıldığını da tartışmaktadır.

Bu nedenle, saha çalışanları bu notları sadece kendi raporlarını yazmak için değil, aynı zamanda CBO'ları topluluk ilerleme raporlarının yazılışıyla ilgili eğitmek için de kullanabilirler.

Giriş:

Topluluk saha çalışanlarının, toplulukları birleştirmek için onları düzenleme gibi hayranlık uyandıran bir görevleri vardır. Öncelikli topluluk ihtiyaçlarını belirlerler. Ayrıca, topluluk projelerine uygulamak amacıyla kullanılabilir kaynakları belirleyip harekete geçirecek kadar iyi organize olmuş durumdadırlar.

Görevlerinin arasında, iki tür rapor vardır:

Animatör olan kendileri tarafından yazılan, kendi ilerlemeleriyle, başarılarıyla,
animasyon ve eğitim çalışmaları hakkındaki tavsiyelerle bağlantı kurmak için olan Raporlar; ve


Animatörler tarafından yazılmayan ama
animatörlerin eğitim ve rehberliğiyle topluluk temsilcileri tarafından yazılan topluluk etkinlikleri ve projeleri hakkında olan Raporlar.
Bu doküman animatörlere şunları amaçlatmaktadır:

Animasyon etkinlikleri hakkında kendi raporlarını yazmak, ve


Topluluklara kendi topluluk proje ilerleme raporlarını yazmaları konusunda yardımcı olmak.
Yapılması gereken diğer bir ayrım da raporlarının içeriğindedir. Birleştirilebilmelerine rağmen, raporlar şunları içerebilirler:

Anlatısal İlerleme Raporları (hedeflerle bağlantılı olarak); ve


Mali Raporlama ve Hesap Verebilirlik

Bu belge anlatı raporlamanın "neden" ve "nasıl"'ını vurgulamaktadır. Fakat mali raporların gereksinimlerine de bazı göndermelerde bulunmaktadır. Bu EK, aşağıda belirtildiği gibi, dört bölümden oluşmaktadır:

BÖLÜM A: Neden Rapor Yazılır?

Amaç
Sebep
Rapor İhtiyacı
Kimler Faydalanır?
Nasıl Faydalanmaktadırlar?

BÖLÜM B: Raporları Kimler Almalıdır?

Hedef Kitle
Okurlarınız için Yazın
Raporlara Neden İhtiyaçları Var?
Dağıtım
Raporlar Kimler İçindir?

BÖLÜM C: Raporlar Nasıl Yazılır:

Hangi İçerikler?
Hangi Konular?
Ne İçermeli?
Bölümler?
Vurgular? (Eylemler ve Sonuçlar)

BÖLÜM D: Daha İyi Raporlar Yazmak:

Beceriler
İpuçları
Organizasyon
Biçim
Açıklık (Kısa, öz ve Basit)

BÖLÜM A: Rapor Yazımının "Nedeni":

Bölüm A'ya Bağlantısı: Neden Rapor Yazmalı?

 • Hareketlendiricilerle Bazı Münazaralar
 • İzleme ve Rapor Yazımı
 • Proje İlerleme Raporları
 • Saha Çalışanlarının Düzenli Raporları

BÖLÜM B: Raporları Kimler Almalıdır?

Bölüm B'ye Bağlantısı: Raporları Kimler Almalıdır?

 • Yazara (yazarlara) Faydaları
 • Raporları Kimler Alır?
 • Alıcılar Nasıl Faydalanır?

BÖLÜM C: Raporlar Nasıl Yazılır?

Bölüm C'ye Bağlantısı: Raporlar Nasıl Yazılır.

 • Farklı Hedefler; Farklı Raporlar:
 • Genel Raporlar:
 • Aylık İlerleme Raporları:
 • Topluluk Proje Raporları:
 • Hareketlendiricilerin Düzenli Raporları:
 • Saha Gezi Raporları:
 • Toplantı Raporları:
 • Çalıştay Raporları:
 • Hangi Konuları İçermeli?

BÖLÜM D: Daha İyi Raporlar Yazmak:

Bölüm D'ye Bağlantısı: Daha İyi Raporlar Yazmak.

 • İyi Bir Rapor Nedir?
 • Bir Raporun Okunması Kolay Olmalı:
 • Daha İyi Raporlar Yazma Üzerine İpuçları:
 • Bir Raporu İyi Yapan Şey Nedir?

Sonuç:

Unutmayın, rapor yazma işi sıkıcı olmamalı, bu görevi başarılması gereken önemli bir iş olarak görün. Faaliyetler üzerine sonuçları vurgulayın. Tanımlamanın ötesine geçin; analitik olun.

Hedef kitlenizi tanıyın ve okurlarınızın ihtiyaçlarını bilin. Okunması için daha basit, sade bir dilde yazın. Edilgen cümlelerden uzak durun. Kısa ve öz yazın (özet şeklinde ancak eksiksiz olarak). Raporlarınızı ana hatların olduğu bir taslak ve alt başlıklar kullanarak düzenleyin. Sonuncuyu yazmadan önce birçok taslak yazın.

Bu ipuçlarını ve rehber notlarını kullanarak, hem kendinizi hem de topluluk istemcilerini rapor yazımında geliştirebilmek için eğitebilirsiniz.

Unutmayın, daha iyi olmak için kötü olmanıza gerek yok.

––»«––

Rapor Yazımı Çalıştayları:


Rapor Yazımı Çalıştayları

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 22.07.2012

 Ana Sayfa

 Rapor Yazımı