Ana Sayfa
 Su
Çeviriler

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


TOPLUM YATIRIMI OLARAK SU

Temiz Su ve Fakirliğin Azalması

Phil Bartle tarafından hazırlanmıştır, PhD

Çeviren Berna Kılınçoğlu


Andrew Livingstone'a ithaf edilmiştir

Eğitim Broşürü

Karşı Kabuller; su bedava değildir

Giriş

Belgede Gelir İlkeleri,Değerli (örneğin varlık) birşeyle (eşya ya da hizmet) yapılabilecek üç şey olduğu kaydedildi. Bunlar 'değerli şeyi' (1) tüketmek olabilir, (2) saklamak (depolamak) olabilir ya da (3) değerli şeyle yatırım yapmak olabilir.

Bu arada varlık hem faydası (kullanışlı) hem de göreceli kıtlığı olan birşeydir. Depolanabilen, takas edilebilen ya da zenginliği ölçebilen para ile aynı şey değildir. Eğer daha fazla kıtlık ve/veya fayda varsa varlık daha değerlidir.

Bu tanımlar, kulağa biraz akademik hatta ukala gelebilir, ama yoksullukla nasıl mücadele edileceğini anlamak ve toplulukları güçlendirmek için bu tanımlar temeldir.

Bir harekete geçirici olarak sizin, toplumun güçlenmesi için, onları bir araya getirmek, onların öncelikli sorunlarını tespit etmek, hedef olarak bunlara çözüm aramak, bir eylem planı geliştirmek, eylemleri gerçekleştirmek ve onları gözlemlemek görevlerinizdir. Bakınız Harekete Geçirme. Bugünlerde su, artan nüfusla, kırsal ve kentsel toplumlarla, içilebilir su tercihleri artarak öncelikli hale gelen toplumlarla ilişkili olarak hızla daha sınırlı hale gelmektedir. Suyun toplumun güçlenmesinde fakirliğin azalmasında rolü nedir?

Yatırım ya da Tüketim Malı

Elimizde bir bardak su tutup onu boğazımızdan aşağı döktüğümüzde suyu açıkça tüketmiş oluruz. Sahip olduğumuz bu görüntü, su ne kadar temiz olursa olsun, bir sosyal yatırım olarak suya bakış açımızı netleştirmek yerine bulandırabilir. Malesef su, gazeteciler, politikacılar ve birçok bağışçı tarafından tüketim malı olarak görülür. Ancak bir su temini sisteminin yapımı ya da tamiri tüketim değil yatırımdır. Siz harekete geçiriciler için bu önemlidir ve stratejilerinizi kurarken sizin görüşlerinize ihtiyacı vardır.

Kaynaklar Siz toplumun kazanmasına rehberlik edebilirsiniz. Bu kazanım, su tedarik sisteminin sadece tüketilen bir şey değil gerçek bir yatırım olduğunun gösterilmesi ve yanlış algılamanın değiştirilmesi ile artırılabilir.

Hastalığı azaltmakta temiz suyun rolü (bakınız: Su ve PHC), su temininin bir yönü aynı zamanda yatırım olmasıdır. Bu hastalığı azaltarak fakirliği de düşürür. Ancak bunu tek başına yapamaz: bunun için (1) sudan bulaşan hastalıkları kırmak için davranışları değiştirmeye (2) ve hastalığın azalmasında bu davranış değişikliğinin neden ve nasıl bu kadar önemli olduğu ile ilgili kamu anlayışına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, davranışlardaki bu değişimin aynı zamanda sağlık tesisleri için de uygulanması gerekir. Su, hastalığı ve böylece fakirliği azaltmak için gereklidir ancak yeterli değildir.

Toplum yatırımı olarak suyun, tıbbi olmayan, başka bir yönü de toplum tarafından kirletilmemiş su toplamak için kullanılan zaman ve enerjidir. Mesafe burada önemli bir faktördür.

Eğer insanlar su birinkitilerinden ya da kirli akarsulardan elde edilmiş suları içerlerse bu bir sağlık sorunu oluşturur, hastalık ve fakirlik devam eder. Eğer insanlar su yoluyla bulaşan hastalıkların ve dışkı yoluyla bulaşan parazitlerin doğasını anlarlarsa böylece su birikintilerini ve kirletilmiş akarsuları bir kenara bırakırlar. Mevsim kurak mevsim ise ve yakınlarda hiçbir su kaynağı yoksa sorun bu sefer su kaynağına olan mesafe olur.

Afrika'nın birçok kırsal bölgesinde ve dünyanın diğer bölgelerinde su elde edebilmek için on kilometreden fazla yürümek gerekmektedir. Tarihe ve geleneklere göre bu görev sıkça kadınların ve çocukların olmuştur. Bir gün içinde birkaç litre su elde etmek dört-beş saati aldığında, bu dört-beş saat evdeki, çiftlikteki veya toplumdaki diğer üretici işler için kullanılamaz hale geliyor. Bu mevcut iş gücü kaynaklarını düşürürken yoksulluğa da katkıda bulunur.

Yeni bir su temini tesisi kurularak ya da var olan tamir edilerek, su elde etmek için gerekli olan uzun zaman ve yüksek insan enerjisi önemli derecede azaltır.

Yatırım gelecekteki zenginliği arttırmak için, varlığı hemen tüketmekten uzağa, başka yönlere kanalize etmektir. Su temini tesisinin yapımı ya da onarımı kaynak gerektirir ancak tükenecek büyük kaynaklar bu önemli kıymete değer. Bu bir yatırımdır.

Suyun gerçekten sağlanması ( tüketilmek için), yoksulluğun azaltılmasının tek başına sadece küçük bir yönüdür. Suyun toplanması için kullanılan kaynakların boşaltılması ve hastalığın azalması ( eğer diğer faktörler dahilse) ise su temininin hastalığın azalmasında önemli bir faktör olmasında ve toplumun gücünün artmasındaki iki önemli yöndür.

Bu yüzden, harekete geçirici olarak sizin göreviniz, suyun tüketim eşyası olduğuna dair yaygın görüşü değiştirmenin bir yolunu bulmak ve su temini tesisini önemli ve değerli bir yatırım olarak görmektir. Uygun bir kaynak ya da su bolluğunun artması yoksullukta küçük bir azalma sağlar. Bir su kaynağına olan mesafeyi azaltmak, yatırımın büyük bir değeridir ve yoksullukla savaşta büyük bir katkıdır bu yolla büyük miktarlardaki değerler (zaman ve insan enerjisi gibi) serbest kalır.

Siz harekete geçirici olarak yalnızca yerel otoritelere, politikacılara, bağış yapanlara ya da gazetecilere lobi yapmamalısınız aynı zamanda toplumu da bu tarz lobi faaliyetlerinde bulunmaları konusunda teşvik etmeli ve onlara yol göstermelisiniz. Siz toplumu çalışması için iteleyerek onun güçlenmesini sağlarsınız, toplum üyeleri için siz çalıştığınızda ise toplumu zayıflatmış olursunuz. Bu farkındalık kampanyasına (savunuculuk, lobicilik) herhangi bir toplum hareketi ya da projesine olduğu gibi yaklaşın.

Eğer toplum üyeleri bir temiz su temini tesisini öncelikli hedefleri olarak görürse, ve uygun yerel kaynakları yoksa, bu kaynakları onlara sunmayın. Savunma ve lobi kampanyalarında onları teşvik edin ve onlara rehberlik edin böylece onlar da kendi zamanlarını ve enerjilerini işe katabilirler ve bu süreçte güçlü hale gelirler. Eğer siz onlar için lobi faaliyeti yaparsanız ancak onların bağımlılığının artmasına katkıda bulunursunuz.

Su Bedava Değildir:

Tarihsel olarak dünya daha temiz bir yerken, endüstriyel ve kentsel kirlilik daha azken, dünya nüfusu daha az ve daha dağınık yaşarken, biz suyu, para elde değiştirmeden elde ederdik. Suyu sadece nehirlerden, göllerden, kuyulardan ve yağmurdan sağlardık. Suyun bedava olduğunu düşünürdük çünkü henüz para yoktu. Parayı henüz bilmezken geçmişte bile suyu elde etmek için iş gücü, sermaye ve toprak verilirdi. (Gerçek zenginliğin para gibi olmadığını hatırlayın; para dahil olmasa bile, zenginlik eğer yararlı ve kıt ise bir değeri vardır.)

Suyun değeri vardır

Geçmişte bile var olan ve yanlış olan ortak varsayıma göre de su bedavadır. Ancak bu doğru değildir. Su topluma bir maliyet olmadan taşınamaz. Eğer bu işi başka birileri yaparsa toplum zayıflar ve daha fazla etkilenir. Bağımlılık.Eğer bunu toplum yaparsa daha sonra toplumun bazı kaynakları bu harekete katkı yapmalıdır.

Harekete geçirici olarak sizin göreviniz toplum üyelerini eğitmek değildir. Sizin göreviniz onların kendi kendilerini eğitmeleri için onları teşvik etmektir. Bu eğitim modülü ile bunu nasıl yapacağınız açıklanmaktadır. Bakınız Harekete Geçirme. Toplum farkındalığına ilişkin bir kampanyayı bir toplum hareketi olarak değerlendirin ve toplumu eğer onların önceliği okul, klinik ya da su tesisi kurmak olsaydı da yine yapacağınız gibi, bu eyleme girişmeleri konusunda onları cesaretlendirip yol gösterin.

––»«––

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 03.09.2012

 Ana sayfa

 Su