Pagina principală
 Credit
                                        


INDIVIDUL DIN CADRUL UNUI GRUP
FORMULAR DE APLICAŢIE


traducere de Oana Bajka

traducere revizuitã de Elena Gabriela Hosu


înapoi la "Câteva formulare"

Traduceri:
Bahasa Indonesia         Български език         中文 / Zhōngwén         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

 . ...
Formular de aplicaţie pentru individul din cadrul unui grup
 ...
Numele grupului sau al Organizaţiei Bazate pe Comunitate:
...
.
Fotografia solicitantului: 
Adresa: 
...
....
...
....
Numele solicitantului individual: 
...
.
Vârsta:  Sexul:  Nr. de persoane în întreţinere:  Numele rudei celei mai apropiate: 
. Bărbat / Femeie  . .
Nivelul de educaţie (încercuiţi o variantă):   Primară / Secundară / Practică pedagogicăt / Alta:
Adresa: 
...
.
Parohie:   Judeţ: Regiune:  
Denumirea activităţii de întreprins: 
...
.
Locaţia activităţii de întreprins: 
...
....
Experienţa solicitantului legată de activitatea de întreprins: 
...(ani)
Denumirea şi natura oricăror alte tipuri de afaceri sau comerţ în care solicitantul este angajat ocazional: 

.
...
.

Alte surse de venit: 
...
.
Indicaţi solicitările privind împrumutul (buget): 
...
.
...
.
Contribuţia proprie (echitate): 
...
Suma de economii proprii în contul grupului (indicaţi moneda):  
.
Cont propriu de economii nr.:  
.
Balanţa contului (indicaţi moneda):  
.
Banca: 
.
Aţi împrumutat bani de la prieteni, rude sau de la bancă? . Nu sau Da  (încercuiţi o variantă) .
Dacă da, ce sumă? (indicaţi moneda):   De la:  
Rest de restituit (indicaţi moneda):  
.
Când este solicitat împrumutul?  
Primul:   Al doilea:  
Al treilea:  Al patrulea:  
...
 . 
Mă oblig să rambursez împrumutul în __________________ luni în rate egale, cu dobânda inclusă. 
...
Garanţie pentru împrumut:   Ca o măsură de securitate pentru împrumut, garantez cu economiile la Banca/Grupul 
...
____________________________________________________________________  şi cu
...
____________________________________________________________________ (alte bunuri).
...
Garanţi: (Grupul de Încredere
Subsemnaţii, membri ai Grupului de Încredere, confirmăm că informaţiile de mai sus sunt adevărate şi conform evaluării noastre solicitantul îşi poate onora împrumutul. Garantăm pentru acest împrumut cu economiile noastre. Am citit şi am înţeles regulile acestei scheme. În caz de neplată, subsemnaţii garantează că vor plăti acest împrumut integral, împreună cu dobânda aferentă.
...
Nume  Sex  Vârstă  Poziţia  Suma economiilor  Semnătura  Data 
1.  . . . . . . .
2.  . . . . . . .
3.  . . . . . .
4.  . . . . . . .
5.  . . . . . . .
6.  . . . . . . .
7.  . . . . . . .
...
...
Subsemnatul, ______________________________, prin prezenta certific că nu am ascuns informaţii care ar putea influenţa Grupul 
 . 
__________________________ în a-mi acorda împrumutul. Declar, de asemenea, că informaţiile prezentate aici sunt adevărate. 
...
Înţeleg că simpla completare a acestui formular nu îmi conferă dreptul la un împrumut. 
...
Semnătura solicitantului: _____________________ Data: __________________ 
...
Confirmarea şi recomandările grupului: 
...
Noi, membrii grupului _______________________________ certificăm că aplicaţia şi persoanele din Grupul de Încredere sunt membri ai acestui grup şi consiliul grupului hotărăşte: 
...
Recomandarea  Respingerea  Amânarea 
.... .
...
În caz de recomandare,
Suma (indicaţi moneda)  Perioada de rambursare  Rate (indicaţi moneda) 
. ....
(Lunar sau Trimestrial) 
...
Semnat: . . 
Funcţia:  Preşedinte  Secretar  Trezorier 
Nume:  . . .
Semnătura:  . . .
 ...
 Pagina principală

 Organizaţia de credit