Pàgina principal
 Crèdit

VALORACIÓ PER AL PRÉSTEC


traduït per María Pérez d. Cura


tornar a "Formularis"

Traduccions:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Romãnã

La valoració s'hauria de recolzar en les sol·licituds individuals dels membres del grup/OBC.

Quan els préstecs recomanats superin l'autoritat del comitè de préstecs del districte, la sol·licitud s'enviarà a instàncies superiors per a la seva consideració.

nota: Quan s'aprovi el préstec, es retornarà la sol·licitud al grup, els membres del qual reconeixeran l'aprovació i es comprometran a actuar segons els reglaments i normes del Programa de Generació de Riquesa.Valoració per al préstec
(Per a l'ús de l'assistent de desenvolupament comunitari (ADC) en la valoració de les sol·licituds de préstecs a grups o OBC).
Situació del sol·licitant (grup/OBC):Valoració de la viabilitat tècnica de les activitats de l'empresa (complementar si és possible):Valoració de la viabilitat econòmica de la microempresa: (valoració del mercat):Valoració de la viabilitat financera de la microempresa (previsió de beneficis):Comentaris de l'ADC sobre la valoració:
Recomanació de l'ADC:
Recomano un préstec de (indiqueu moneda): ________________ al grup _____________________________________________ per a la següent utilització:

Nom del membre sol·licitant Propòsit del préstec Quantitat (indiqueu moneda)
Total (indiqueu moneda):
Signatura de l'ADC:

Nom:
(en lletres majúscules, si us plau)
Data:

Població, província i regió: 


Comentaris i recomanacions del coordinador del districte (CD):

Nom:

Signatura:


Revisió del comitè de préstecs del districte (designeu qualsevol condició o comentari del comitè):

Decisió del comitè de préstecs del districte:

Aprovat: Quantitat (indiqueu moneda):
Aplaçat: Motiu:
Rebutjat: Motiu:

En cas d'aprovació
Nom del prestatari individual Quantitat Període de devolució (mesos)


Altres condicions:

Signatura: (Data)President del comitè de préstecs del districte

Els membres del grup/OBC __________________________ reconeixem la valoració de préstec per part del Programa de Generació de Riquesa. Ens comprometem a procedir, pel que fa al préstec, segons les normes i regulacions del Programa de Generació de Riquesa, i el farem servir segons el programa i les seves condicions.Firmat per:


President Secretari Tresorer
Data Data Data

En rebre aquest reconeixement, el Programa de Generació de Riquesa donarà instruccions al banc.
 Pàgina principal

 Organitzacions de crèdit