Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

ISKEDYUL NG PAGLABAS NG PERA

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         हिन्दी / Hindī         Italiano         Português         Română


..
Iskedyul ng Paglabas ng Pera
Distrito :  Petsa : 
Pangalan ng Namamagitang Ahesya : 
Pangalan ng Indibidual / Grupo / CBO : 
... . . . . . . . . .
Pangalan ng Benepisyaryo  Uri ng Negosyo  Halagang Ilalabas  Interes  Halaga ng Pautang  Lagda 
Lalaki  Babae 
... . . . . . .
... . . . . . .
... . . . . . .
... . . . . . .
... . . . . . .
... . . . . . .
... . . . . . .
... . . . . . .
Linagdaan ni: 
..
.
Pangalan at Titolo: 

.

 ..

 Pangunahing pahina

 Kredito