Pàgina principal
 Crèdit

MEMORÀNDUM D'ENTESA

per a membres del grup


traduït per María Pérez d. Cura


tornar a "Formularis"

Traduccions:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         RomãnãMemoràndum d'entesa
per a membres del grup
Memoràndum d'entesa

Memoràndum d'entesa per al préstec realitzat el dia __________ de __________ del ____________
entre el grup/OBC ____________________________, amb l'apartat de correus ______________, (d'ara endavant el "PRESTATARI") per una banda i
el Sr/Sra: ______________, amb l'apartat de correus ____________ (d'ara endavant el "PRESTADOR") per una altra banda.


S'ACORDA QUE

El grup/OBC _____________________________________
presta la quantitat de _________ dòlars (en lletres) _____________________________________________
al Sr/Sra: _____________________________reemborsable en ____________ mesos.

Es pacten els interessos del préstec de la següent manera:
(1) Dòlars: ___________ a una taxa del ________ % anual
(2) Dòlars: ___________ a una taxa del _______ % anual

Cadascun calcultat sobre el saldo decreixent.

El període de gràcia serà de __________ mesos després de la recepció del préstec.

Els interessos s'acumularan durant el període de gràcia.

La suma es retornarà en ___________ terminis mensuals/trimestrals iguals de _____________ dòlars, i els interessos es pagaran sobre el saldo restant.

La data del primer termini serà el (dia) _____ del (mes) ___________ de (l'any)_____ , i la data de l'últim termini serà el (dia) _____ del (mes) ___________ de (l'any)_____.

El préstec s'utilitzarà per a (concreteu el propòsit):

La seguretat o garantia del préstec és la següent:
(1) Tots els estalvis del grup/OBC són de __________________ .
(2) Tots els membres es comprometen a la devolució conjunta de tot el préstec.
(3) Els béns finançats pel préstec seran de propietat comuna del grup/OBC fins la devolució total del préstec.

Aquest acord mantindrà la seva validesa fins que hi hagi saldo pendent del préstec.


DECLARACIÓ:

Jo, el Sr./la Sra. ______________________________________ certifico que he llegit i entès els termes i condicions d'aquest acord de préstec, per la qual cosa confirmo que els obeiré.

Firmat el dia ________ de ________ de ______
Signatura i data:En nom del grup/OBC: ____________________________________________

Com a t'estimoni:
Signatura i data:Nom:
Adreça:


 Pàgina principal

 Organitzacions de crèdit