Pagina principală
 Credit
                                        


MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

pentru grupuri şi indivizii din cadrul grupurilor


traducere de Oana Bajka

traducere revizuitã de Elena Gabriela Hosu


înapoi la "Câteva formulare"

Traduceri:
Bahasa Indonesia         Български език         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română


 . ...
Memorandum de înţelegere
pentru grupuri şi indivizii din cadrul grupurilor
. ...
Memorandum de înţelegere 
...
Memorandum de înţelegere pentru un împrumut încheiat azi, în ziua __________ a lunii __________ din anul ____________ ÎNTRE OBC/grupul ____________ cu căsuţa poştală ______________, _______________ (numit în continuare "CREDITOR") ca PRIMĂ PARTE şi D-l/D-na: ______________ cu căsuţa poştală ____________, _____________ (numit în continuare "DEBITOR") ca PARTE SECUNDĂ. 
...
PRIN PREZENTUL ACT SE CONVINE CĂ: 
...
Grupul/OBC-ul ____________________ 
  împrumută suma de _________ (indicaţi moneda) ______________________ (cu litere) 
  ...
  D-lui/D-nei: ______________________ , sumă rambursabilă în ____________ luni. 
  Împrumutul va atrage dobânzi după cum urmează: 
   (a) (Indicaţi moneda): ___________ cu rata de ________ % pe an. 
   (b) (Indicaţi moneda) ___________ cu rata de ________ % pe an. 
  Totul va fi calculat pe soldul descrescător. 
  Perioada de graţie va fi de ___________ luni după rambursarea împrumutului. 
  Pe parcursul perioadei de graţie, dobânda va fi majorată. 
  Capitalul va fi plătit în _________ rate lunare/trimestriale egale de câte _______ (indicaţi moneda) şi dobânda va fi plătită pe bază descendentă. 
  Data primei rate va fi în (ziua) _______ , (luna) _________ , (anul) ____ iar data ultimei rate va fi în (ziua) _________ , (luna) ________ , (anul) ______ . 
  Împrumutul va fi folosit pentru (specificaţi scopul): 
  Garanţii şi metode de asigurare a siguranţei colaterale: 
   (i) Toate economiile din cadrul grupului/OBC-ului _____________ 
   (ii) Toţi membrii vor fi responsabili împreună şi separat pentru rambursarea întregului împrumut. 
   (iii) Bunurile finanţate de acest împrumut vor fi proprietate comună până la rambursarea integrală a împrumutului. 
  Această înţelegere va rămâne valabilă atâta timp cât mai există o parte a împrumutului de rambursat. 
DECLARAŢIE: 
...
Subsemnatul, D-l / D-na: ______________________ certific că am citit şi am înţeles termenii şi condiţiile acestei Înţelegeri pentru Împrumut şi confirm prin prezenta că mă voi conforma lor. 
...
Semnat în ziua de ________ a lunii ________ din anul ______ 
...
Semnătura şi data: 
...
Semnat: 
...
DIN PARTEA: Grupului/OBC-ului ____________ 
...
Martor: 
...
Semnătura şi data: 
...
Nume: 
...
Adresa: 

...
 ...
 Pagina principală

 Organizaţia de credit