Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

SLIP O FORM PANG-BAYAD O DEPOSITO: PAGBAYAD NG PAUTANG

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         English         Español         Filipino/Tagalog         Ελληνικά / Elliniká         Italiano         Português         Română


....

Slip Pang-bayad o Deposito: Pagbayad ng Pautang

Pangalan (Indibidual/Grupo) Loan Account Number o Numero ng Account ng Pautang: 
...
Prinsipal (Peso) Interes (Peso):  Petsa: 
Denominasyon Halaga (Peso) 
10,000  .
5,000  .
1,000  .
500  .
200  .
100  .
50  .
Kabuuan:  .
Halaga sa kataga (Peso)
...
Binayaran ni: 
...
Awtorisado(linagdaan ni) Chairperson / Ingat-yaman: 
...
...
 ...


 Pangunahing pahina

 Kredito