Αρχική Σελίδα
 Πίστωση


ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ


μετάφραση από τον Αλέξανδρο Μπάρτζα


επιστροφή σε "Μερικές Φόρμες"

Μεταφράσεις

Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

Η αποτίμηση πρέπει να βασίζεται στην αίτηση του μέλους / της ομάδας προς την Ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση

Όταν τα προτεινόμενα δάνεια είναι εκτός της αρμοδιότητας της Περιφερειακής Επιτροπής Δανείων, τότε η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί για να εξεταστεί.

σημείωση: Κατά την έγκριση του δανείου, η αίτηση θα επιστραφεί στην ομάδα και ύστερα η ομάδα (ή το μέλος) θα αναγνωρίσει την έγκριση και θα δεσμευθεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες και κανονισμούς δανεισμού του Σχεδίου Παραγωγής Πλούτου.


 ...
Αποτίμηση Δανείου
Για χρησιμοποίηση από τον Βοηθό Κοινοτικής Ανάπτυξης (ΒΚΑ) κατά την αποτίμηση αιτήσεων δανείων από Ομάδες/Κοινοτικές Οργανώσεις.
Ιστορικό του Αιτούντα (Ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση)
...
Αποτίμηση της τεχνικής σκοπιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εάν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί)
...
Αποτίμηση της οικονομικής σκοπιμότητας της μικροεπιχείρησης (εκτίμηση αγοράς)
...
.
Αποτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας της μικροεπιχείρησης (εκτίμηση κέρδους)
...
Σχόλια αποτίμησης του ΚΒΑ: 
...
.
...
Συστάσεις από τον ΚΒΑ: 
Προτείνω ένα δάνειο (σελινια): ____________________ προς την Ομάδα _________________________, για να χρησιμοποιηθούν ως εξής: 
...
Όνομα του μέλους  Σκοπός του δανείου  ποσό (σελίνια
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
Σύνολο (σελίνια) .
Υπογραφή του ΚΒΑ: 
....
Όνομα: 
(Κεφαλαία Γράμματα) 
Ημερομηνία: 
.
Χωριό, Επαρχεία και Περιφέρεια: 
....
...
Περιφερειακοί Συντονιστές (ΠΣ) Σχόλια και συστάσεις: 
...
....
...
....
 ...
Όνομα (Περιφερειακή Επιτροπή Σχεδιασμού):  Yπογραφή:
...
Αναθεωρημένο απο την Περιφερειακή Επιτροπή Δανείων:      (δηλώστε οποιεσδήποτε προυποθέσεις και σχόλια της επιτροπής)
...

...
....
 ...
Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δανείων:
...
Εγκρίνεται:  Ποσό: (σελίνια)
Αναβάλεται:  Αιτία: 
Απορρίπτεται:  Αιτία: 
...
Για όσα έχουν εγκριθεί 
Όνομα του δανειζόμενου  Ποσό  Περίοδος αποπληρωμής (μήνες)
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
.... . .
...
Άλλες Προυποθέσεις: 
...
....
 ...
Υπογραφή: (Ημερομηνία) 
...
Πρόεδρος, Περιφερειακή Επιτροπή Δανείων 
 ....
Εμείς, η Ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση __________________________ αναγνωρίζουμε τη παροχή δανείου προς εμάς από το Σχέδιο Παραγωγής Πλούτου. Θα τηρούμε τους κανόνες και κανονισμού του Σχεδίου σχετικά με το δάνειο και θα χρησιμοποιήσουμε το δάνειο σύμφωνα με το πρόγραμμά και θα ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις. 
...
Υπογραφή: 
...
Πρόεδρος Γραμματέας  Ταμίας 
.... . .
Ημερομηνία  Ημερομηνία  Ημερομηνία 
Με την αποδοχή της βεβαίωσης, το Σχέδιο Παραγωγής Πλούτου θα δώσει οδηγίες στην τράπεζα.
...
 Αρχική Σελίδα

 Πιστωτική Οργάνωση