Pangunahing Pahina
 Pagsaliksik sa Komunidad
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


MGA KATANUNGAN SA PAGSALIKSIK

Ano ang Dapat Itanong ng Tagapagpakilos

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Melanie Arriesgado Mosqueda, RN


Paggawa na Sulatin

Mga Gabay kung Ano ang Dapat Matuklasan ng Tagapagpakilos

Narito ang ang talaan ng mga katanungan na gagabay sa kung anong impormasyon ang kailangan mong matuklasan tungkol sa komunidad bago ka magtagumpay sa pag-organisa ng mga pagtulong sa sarili na aktibidad.

  Paano lumapit sa mga nakakatanda at mga pinuno ng komunidad?
  Ano ang pisikal na heograpiya:
  (sa ibabaw, halamanan, sa itaas, klima)?
  Ano ang sukat (heograpiya, lapad) ng komunidad?
  Ano ang kasaysayan ng komunidad?
  Ano ang pangunahing teknolohiya (paghahalaman,pagpapastol, pangingisda, pangangalakal), mga pananim,
  Ano ang sistema ng ekonomiya?
  Meron bang pananim na puwedeng ibenta?
  Mga kalakal na iluluwas galing sa komunidad?
  Meron bang mga grupo na aktibo na sa pagtulong sa sarili?
  Ano ang mga mahahalagang kaugalian at paniniwala?
  Ano ang mga potensyal na lugar kung saan magsisimula ang aktibidad ng pagtulong sa sarili?
  Paano ginagawa ang mga desisyon sa komunidad?
  Ano ang mga tungkulin ng mga pinuno ng komunidad?
  Ano ang mga katangian ng pag-aaral sa lipunan at demograpiko ng komunidad:
  Sukat (bilang ng mga tao o mamamayan)
  Lokasyon (kung ano ang mga pangunahing daan? Relasyon sa ibang mga komunidad?)
  Huwaran ng pagsaayos (paano at saan maninirahan ang mga tao, hanapin ang kanilang mga tirahan?
  estruktura ng edad (proporsyon ng pagdepende) piramide
  Pangrelihiyong komposisyon
  Mga antas ng edukasyon at proporsyon
  Etnikong komposisyon at
  Mga wikang sinasalita.
  Ano ang sitwasyon ng kasarian, relasyon sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan?
  Paano ginagampanan ang tungkulin ng kababaihan/kalalakihan:
  tubig, kalusugan, pagpapalaki ng bata, paggawa ng pagkain
  Ano ang sitwasyon ng kalusugan?
  Paano naiintindihan at ginagamot ang karamdaman?
  Meron bang pangkat (politikal, relihiyon, ethniko, mga angkan)?
  Kahit anong karahasan?
  Kung merong mga pangkat, ano ang potensyal para sa pag-organisa ng pagkakaisa?
  Sinu-sino ang mga pinuno ng opinyon?
  Sino ang ma-impluwensya?
  Sinu-sino ang may pinag-aralang tao?
  Paano sila nakita? at
  Ano ang mga taong malayo (halimbawa sa panlungsod na lugar) na merong impluwensya sa komunidad?

Sa mga paggawa o pantas-aral, talakayin paano ang bawat isa nito, kapag nasagot, ay puwedeng mag-ambag sa pag-intindi ng pag-organisa ng lipunan sa komunidad, at sa paghula ng posibleng tagumpay ng pagpakilos ng lipunan para sa pagtiwala sa sarili, at kung anong estratehiya ang mas nararapat dito.

Meron bang ibang katanungan na dapat itanong? Dapat bang kahit ano sa nasabing katanungan ay palawakin upang ipabilang ang partikular na detalye?

––»«––

Pagmasid sa Sitwasyon:


Pagmasid at Pagsuri ng Sitwasyon

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 29.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Pagsaliksik ng Komunidad