Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

Deutsch
English
Español
Tagalog (Philipinnes)
Italiano
Polski
中文

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

TULA

Inspirasyon at pagpapaintindi para sa mga tagapagusad

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Victoria de Jesus


Panimulang Modulo (Sentro)

Mga dokumentong nakapaloob dito sa Tula na Modyul

Ang mga Tula ay maaring makapag angat satin mula sa pagiging ordinaryo

Ang tula ni Lao Tsu ay nasa ibang modulo, Prinsipyo ng Pagpapalakas.

Kasama ang mga ibinahagi ni Bb. Vaidehi Krishnan, aming binuksan ang modulong ito para sa mga tula.

––»«––

Ang Pagsasanay

Ang Pagsasanay

Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.scn.org/cmp/
Ang lugar na ito ay mula sa Samaham ng Komunidad para sa Pagpapaunlad (CDS)
mula sa Samahan ng Komunidad ng Seattle (SCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2011.05.29

 Pangunahing Pahina