Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

BUOD NG PAGLABAS NG PAUTANG AYON SA KASARIAN

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         English         Español         Filipino/Tagalog         Ελληνικά / Elliniká         Italiano         Português         Română


...
Buod ng Paglabas ng Pautang ayon sa Kasarian
...
Opisina ng Lokal na Proyekto:  Distrito:  Buwan: 
Pangalan ng Namamagitang Ahensya:  Kinompila ni: 
Pangalan ng Indibidual, Grupo, at/o CBO  Bilang ng Miyembro  Halagang Nailabas 
Lalaki  Babae  Kabuuan  Lalalki  Babae  Kabuuan 
1. . . . . . .
2.  . . . . . .
3.  . . . . . .
4.  . . . . . .
5. . . . . . .
6.  . . . . . .
7.  . . . . . .
8.  . . . . . .
9.  . . . . . .
10.  . . . . . .
11.  . . . . . .
12.  . . . . . .
13.  . . . . . .
14.  . . . . . .
15.  . . . . . .
16.  . . . . . .
17.  . . . . . .
18.  . . . . . .
19.  . . . . . .
20.  . . . . . .
KABUUAN  . . . . . .
Para sa mga indibidual na tagahiram, pakisulat lamang sa patlang ng numero at ang halaga ayon sa inyong kasarian. 
...
Mga Komento: 
...

...
Pangalang, Lagda at Titulo: 
...


 Pangunahing pahina

 Kredito