ไป
หามวลชน
อยู่กับพวกเขา
รักพวกเขา
เรียนรู้จากพวกเขา
เริ่มต้นจากสิ่งที่พวกเขาเป็น
ทำงานร่วมกันกับพวกเขา
สร้างจากสิ่งที่พวกเขามี

แต่ต้องเป็นหัวหน้าที่ดีที่สุด
เมื่องานสำเร็จลุล่วง
งานของเราเสร็จเรียบร้อย
ทุกคนรู้สึกได้ว่า
"เราทำสำเร็จได้ด้วยตัวเราเอง"

                              เลา ซึ
.....
English version of this poem
.
.Community Self Management, Empowerment and Development
.
พลังของชุมชน
.
ไปหามวลชน
โคลง แต่งโดย เลา ซ
เต้า เต ชิง, บทที่ 17
แปลโดย วนิดา ชูหมื่นไวย
ดร.ฟิล บาร์ทเล, บรรณาธิการ
––»«––
...
.
.
...
ส่วนประกอบของหลักสูตร หลักการรวมพลัง, การพัฒนาความสามารถ, การวัดพลังความเข้มแข็ง
...
.
16 Elements of Strength
The Meaning of Culture
.
Bottom of Page
Copyright Phil Bartle
Key Words
Sociology Readings
 
Training modules
Akan Studies
Handbooks
Sociology Readings
Send an email
The site map lists (and links to) all web pages (in English) on this web site Link to the home page of this web site
Updated: 2008.04.22