Pagina principală
 Credit
                                        


FORMULAR DE APLICAŢIE PENTRU ÎMPRUMUTUL DE GRUP


traducere de Oana Bajka

traducere revizuitã de Elena Gabriela Hosu


înapoi la "Câteva formulare"

Traduceri:
Bahasa Indonesia         Български език         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         हिन्दी / hindī         Italiano         Português         Română


 ...
Formular de aplicaţie pentru împrumutul de grup
(A se completa de către persoanele oficiale ale grupului, aplicând pentru indivizii din cadrul unui grup sau pentru un împrumut de grup).
Numele grupului / Organizaţiei Bazate pe Comunitate: 
...
Data înregistrării:  Numărul de înregistrare: 
Adresa: 
...
.
Zonă: 
.
Regiune:
Judeţ: 
Parohie: 
Sat: 
Numărul de membri:  Femei (număr) Bărbaţi (număr)
Număr de ani de la înfiinţarea/înregistrarea grupului: 
Preşedinte (nume)
Secretar (nume):
Trezorier (nume): 
Data şedinţei generale anuale: 
...
Cum sunt organizate alegerile? (încercuiţi
democratic / prin rotaţie / altfel 
Cum împărţiţi beneficiile, bunurile şi responsabilităţile grupului? 
...

...
Experienţa managerială şi aptitudinile tehnice din cadrul grupului / OBC: 
...

...
.
...
...
Solicitarea împrumutului: 
...
Noi ________________________________________________________________________ preşedintele, secretarul şi trezorierul grupului mai sus menţionat, înaintăm solicitarea şi garantăm 
...
Ministerului de _______________________ pentru un împrumut de (indicaţi moneda) _______________________ 
...
(suma în litere = ________________________________) pentru împrumutarea ulterioară următoarelor persoane din grupul nostru (ataşaţi procesul verbal de la Şedinţa generală în care s-a aprobat solicitarea împrumutului). Împărţirea şi scopul împrumutului sunt după cum urmează: 
...
Numele membrului solicitant  Scopul împrumutului  Suma 
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
...
Vedeţi copiile anexate ale formularelor de aplicaţie detaliate din partea membrilor noştri enumeraţi mai sus. 
...
Garantarea împrumutului: 
...
Bilanţul contului nostru de economii la data aplicării este (indicaţi moneda) __________________. 
Bunurile finanţate din împrumut vor fi proprietate comună până la plata integrală a împrumutului şi toţi membrii grupului se angajează să plătească împreună întregul împrumut în cazul în care vreunul dintre membri nu îşi va îndeplini obligaţiile. 
...
Angajamentul grupului: 
...
Noi, membrii Grupului/OBC __________________________________ certificăm prin prezenta că nu am ascuns informaţii care ar putea influenţa consiliul Programului de Management Comunitar în a acorda împrumutul. Declarăm de asemenea că informaţiile prezentate aici sunt adevărate.
Înţelegem că simpla completare a acestui formular nu ne conferă dreptul la un împrumut. 
...
Semnat: 
...
Preşedinte  Secretar  Trezorier 
Nume: Nume:  Nume: 
Semnătura: Semnătura:  Semnătura: 
Data:  Data:  Data: 
 .
Recomandări privind solicitarea unui împrumut:
Numele solicitantului (Grup/OBC):  
Consiliul Local Zonal (CL I) Recomandările preşedintelui: 
...
Nume (Preşedintele CL I): 
...
Semnătura: 

Ştampila şi data: 

Recomandările agenţiei intermediare: 
...

...
Numele reprezentantului agenţiei intermediare: 
...
Semnătura: 

Ştampila şi data: 

Data depunerii la biroul regional de proiecte: 

 Pagina principală

 Organizaţia de credit