Αρχική Σελίδα
 Πίστωση


ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ


μετάφραση από τον Αλέξανδρο Μπάρτζα


επιστροφή σε "Μερικές Φόρμες"

Μεταφράσεις

Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

Αναφορά Κατάστασης Δανείου
(Για μεμονωμένους δανειζόμενους μέσα σε ομάδα)
Όταν κάνετε την δική σας φόρμα, χρησιμοποιείστε οριζόντια μορφή διάταξης (πλαγιαστές σελίδες).
Αυτή η φόρμα είναι σε κάθετη μορφή για να χωρέσει στην διάταξη της ιστιοσελίδας.
 ...
Περιφέρεια του Γραφείου Σχεδίου  Μήνας 
Όνομα ενδιάμεσης Οργάνωσης  Ομάδα/Κοινοτικός Οργανισμός  Συγκεντρωμένο από:
....
...
Ποσό Δανείου  Υπόλοιπο μέχρι σήμερα  Αποπληρωθέν μέχρι σήμερα  Καθυστερούμενα 
απο
πληρωμένο
απλήρωτο
δάνειο
 
Αποταμιεύσεις 
Άνδρας Γυναίκα Αρχικό Επιτόκιο Σύνολο Αρχικό Επιτόκιο Σύνολο Αρχικό Επιτόκιο Σύνολο
. . . . .. . . ......... . . .......... . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
10  . . . . . . . . . . . . . .
Tot . . . . . . . . . . . . . .
Σημείωση: "ποσοστό αποπληρωμένου" = "Συνολικό αποπληρωθέν" δια του "Συνόλου Οφειλόμενου " επί 100 τοις εκατό. 
Σχόλια: 
...
....
Όνομα, υπογραφή και τίτλος: 
...
....

 Αρχική Σελίδα

 Πιστωτική Οργάνωση