English version of this poem
 .
.
..........
.
Գնա մարդկանց մոտ
Հեղինակ` Լաու Ցու
Թաո Թե Չինգ, Գլուխ տասնվեց
Tao Te Ching, Chapter Seventeen
translated by Anna B
Խմբագրված է Ֆիլ Բարթլի կողմից
.
 Գնա
մարդկանց մոտ
Ապրիր նրանց մեջ
Սիրիր նրանց
Սովորիր նրանցից
Սկսիր այնտեղից, որտեղ նրանք են
Աշխատիր նրանց հետ
Կառուցիր նրանց գցած հիմքի վրա
. . .
Մինչդեռ լավագույն առաջնորդի մասին
երբ առաջադրանքն արված է
Գործն ավարտված
Բոլորը կասեն
"Մենք ինքներս ենք գործն արել"
                                          Լաու Ցու
.
––»«––
..
...
Լրացուցիչ մոդուլներ Զարգացման սկզբունքներ, Հնարավորությունների զարգացում, Հնարավորության գնահատում
...
..
Էջի վերջ
Հեղինակային իրավունք 1967, 1987, 2007, Ֆիլ Բարթլ
Այս կայքից տեքստի կրկնօրինակման դեպքում, տեղեկացրեք այդ մասին հեղինակներին և լինք դրեք դեպի www.scn.org/cmp
Կապ
Կայքի քարտեզ
Գլխավոր էջ
Թարմեցվել է 2008.10.30