English version of this poem
 
..........
.
Върви към хората
Стихотворение на Лао Цу
Тао Те Чинг, глава 17

Редактирано от
 Върви
към хората;
Живей сред тях;
Обичай ги;
Учи се от тях;
Започни от там, където са те;
Работи с тях
Гради върху това, което те имат
. . .
Но от най-добрите водачи,
Когато задачата е завършена,
Работата приключена,
Всички хора казват:
"Ние го направихме сами"
                        Лао Цу
.
––»«––
..
...
Допълнителни модули: Принципи, Възможности за развитие, Определяне на силата
...
.
 
 
 
 
   ..
2007.10.30