Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

English
Italiano

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

PORODICA I DRUŠTVENA ZAJEDNICA

Veb i Literaturne preporuke

Autor: Fil Bartl, Dr.

Preveo Goran Petkovic

Materijal Za Obuku

Veb preporuke se menjaju: neke dođu i prođu. To znači da neće sve ove preporuke biti tu kad vi dođete do njih  Pozivani ste da doprinesete našoj kolekciji tako što će te i dalje tražiti preporuke na internetu i deliti ih s nama.

Sledeće preporuke uključuju nekoliko mojih referata

Na veb stranici Mrtvi Sociolozi, videt će te da su mnoge teme obuhvaćene u učbeniku.

Uvod u Porodicu i Društvenu zajednicu, sociološka perspektiva

Baker, Prvo poglavlje: Defincije, Kulturne varijacije iDemografske tendencije
Bartl: Poglavlja 1, 2, 3 Kultura, Društvo, Perspektiva
Bartl: Sociološka Perspektiva;
Bartl: Kultura, Simboli i Dimenzija
Bartl: Jeli kultura unutar nas ili izvan
Bartl: Svakodnevne stvari
Bartl: Poker
Bartl: Rečnik;
Mandel i Dafi, prvo poglavlje . Kanadske porodice u društvenom kontekstu.
Bartl, Šta je društvena zajednica? www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Vanier Institut za porodicu: http://www.vifamily.ca
Kanadska statistika: http://www.stacan.ca
Bartl,Prvo poglavlje; Šta je društvo?
Bartl, Siciološka perspektiva www.cec.vcn.bc.ca/cmp/

Najvažnije perspektive u sociologiji

Baker, Drugo poglavlje: konceptualizacione porodice: Theoretical Frameworks & Family Research
Baker, Chapter 3: Biases in Family Literature
Bartl, Eye of the Beholder
Bartle, Sociological Perspective.
Bartl: Karl Marks;
Bartl: Emile Durkeim;
Bartl: Maks Veber;
Bartl: Sedam predrasuda u Porodičnoj Literaturi
Mrtvi Sociolozi: http://faculty.olympic.edu/cbarker/deadsociologistsociety.htm
Obilazak kroz Sociološki Ciber prostor: http://www.trinity.edu/mkearl/
Durkeim, http://durkheim.itgo.com/solidarity.html

Primenivanje Kulturnih Dimenzija na Porodicu i Društvenu Zajednicu

Bartl: 5 i 6 poglavlje; Šesta Dimenzija
Bartl: Šesta dimenzija;
Bartl: Šta je društvena zajednica

Porodična istorija i idealna kultura
Mandel and Dufi, Drugo poglavlje. Porodične istorije

Porodični život prvih nacija, imigranata, i vidljivih manjina

Bartl: Prve Nacije, Vidljive manjine i imigranti;
Mandel and Dufi,četvrto poglavlje. Porodični život domorodačkog naroda, Imigranata, i vidljive manjine
Bartl: Dob, Rasa i Seks
Bartl: Mozaik ili Kazan za topljenje kako je američko društvo popularno zvano

Industrualizacija, Tehnologija, Imigracija

Bartl, Tegnološka Dimenzija:
Bartl, Deseto Poglavlje; Više ljudi, više neznanaca
Bartl, Šesto Poglavlje


Istorija, Socialna promena, Porodice i Društvene zajednice

Bejkr, Četvrto Poglavlje: Društvo,Ekonomsko i Kulturno Poreklo savremene porodice
Bartl, Deseto Poglavlje; Više ljudi, više neznanaca
Bartl, Ekonomska dimenzija: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Globalni Glasnik: http://www.globalgazette.net

Nejednakost, Rasa, Seks, Doba, i Klasa

Bartl: Osmo Poglavlje: Nejednakost
Bartl: Globalna Stratifikacija
Bartl: Nejednakost
Bartl: Marks i Veber o klasi

Ekonomija i podela rada

Ekonomska dimenzija: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartl: Odnos Doma i Radnog sukoba
Beikr, peto poglavlje:Plaćeni i neplaćeni rad, kako porodice dele rad među sobom
Bartl, Šesto poglavlje: Šest dimenzija (Deo o Ekonomskoj dimenziji)
Centar za porodice, rad i dobrobit http://www.worklifecanada.ca/
Marks: http://faculty.olympic.edu/cbarker/deadsociologistsociety.htm
http://www.monthlyreview.org/1098pan.htm

Politička dimenzija društava i porodica

Beikrr, Peto poglavlje: Plaćeni i neplaćeni rad, Kako porodice dele rad među sobom
Politička dimenzija: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartl: Porodična politika
Bartl, Šesto poglavlje: Šesta dimenzija (Deo o političkoj dimeziji)


Porodične varijacije, etnička pripadnost u Kanadi

Beiker, Šesto poglavlje: Etničke porodice
Bartl, Drugo poglavlje; karakteristike društva
Kanadska vlada, Gana prema Kanadi http://www.settlement.org/cp/english/ghana/index.html
Bartl, organizacija udruženja: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Majer Bernstein: http://interplan.org/immig/im01004.htm (ako je još dostupno)

Porodični životni ciklus

Beikr, Sedmo Poglavlje: Intimnost i obaveze u formiranju porodice

Majčinska linija i bilareralno srodstvo Akansko izučavanje)

Bartl: Prikrivena ginokratija; www.cec.vcn.bc.ca/cmp/Pritisni na Akansko izučavanje
Bartl: Specialno prezentiranje Kvavu srodstva (beleži).
(Bibliotekarske reference: Kristin Opong, Robert Retčrei and Meyer Fortes).
Mendel and Dafi,četvrto poglavlje, Porodični životi , Imigranti , i vidljive manjine
http://www.umanitoba.ca/anthropology/tutor/case_studies/akan/lineage.html
http://www.fou.uib.no/fd/1996/f/712002/biblio.htm
http://lucy.ukc.ac.uk/Machin/machin_91.html
http://lucy.ukc.ac.uk/EthnoAtlas/Hmar/Cult_dir/Culture.7880

Socializacija. odgoj dece. Kulturna reprodukcija

"Treba celo selo" Seminar
Bartl: Pol i jezik
Henslin Trinaesto poglavlje, Porodica ;Uvod u Društvo(rezervisano u biblioteci))
Dete i Porodica u Kanadi: http://www.cfc-efc.ca/
Investiraj u decu: http://www.investinkids.ca/
Bartl: Četvrto poglavlje; Postajati Ljudsko Biće
Bartl: Deveto poglavlje. Porodice
Bartl: Specialna Presentacija odruštvenim ulogama tokom socijalizacije (zapisujte).
Beikr, Osmo poglavlje: Šta su deca i kako odrastaju
Prezentacija o sebi: http://ssr1.uchicago.edu//NEWPRE/CULT98/Goffman1.html
Bartl, Sapir and Vorf;
Mrtvi sociolozi,
http://www.trinity.edu/mkearl/
Socializacija, http://www.umsl.edu/~rkeel/010/socializ.html
http://www.asc.upenn.edu/usr/chunter/iic.html
http://www.homeport.org/~blake/theory2.html
Goffman, http://www.cfmc.com/adamb/writings/goffman.htm
Goffman, http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/CULT98/Goffman1.html
Berger, http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/CULT98/Berger.html

Tabu rodoskrvlja kao društvena Institucija

Bartl: Deveto poglavlje,Porodica i Srodstvo
Bartl: Tabu rodoskrvlja

Lezbejski i gey roditelji, porodične vrednosti

Mandell and Duffy, Sedmo poglavlje. Lezbejski i gey roditelji
Bartl: Homoseksualnost
Bartl: Deveto poglavlje, Porodica i srodstvo

Starenje; Veze tokom vremena i kroz generacije

Je li starački dom društvena zajednica?

Beikr, Deveto poglavlje: Porodični život srednjevekovnih i starih ljudi.
Mandell and Duffy,Prvo Poglavlje. Starenje i Porodice; Veze među njima tokom vremena i kroz generacije
Ontario, Resursi za starije porodice: http://www.acl.on.ca/aging/resourcepage.html
Canadian, Udruženje za penzionisane osobe: http://www.fifty-plus.net/
Američko udruženje za penzionisane osobe: http://www.aarp.org/

Društveni Problemi i Porodični Život

Beikr, Deseto Poglavlje: Razvod i ponovno venčavanje
Bartl, Deveto Poglavlje; Porodica, Društvena zajednica i Društvo (Deo na tamnoj strani)
Bartl, Strategija polova, www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartl, FGM, www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Razvod na internetu: http://www.divorceonline.com/
BC Institut protiv porodičnog nasilja: http://www.bcifv.org/

Društvena zajednica i Društveni Problemi

Beikr, Deseto poglavlje: Razvod i ponovno venčavanje
Bartl, Jedanaesto poglavlje; Upotreba znanja
Bartl, Strategija polova: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartl, Sicialni rad koji se bazira na društvenu zajednicu: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/

Porodično nasilje, Tamna Strana
Nefunkcionalne porodice i nasilje
Zastranjivanje, Društvena kontrola i Restaurativna Pravda

Bartl, Deveto Poglavlje, Porodice;Tamna strana
Beikr, Jedanaesto Poglavlje: Priroda porodičnog nasilja
Mandell and Duffy, Šesto poglavlje. Porodično nasilje
Mandell and Duffy, Šesto poglavlje, Porodično nasilje
Bartl: Jedanaesto poglavlje. Zastranjivanje i kontrola
Bartl: Genitalno sakaćenje kod žena
Bartl: Restaurativna Pravda;
Bartl: Razlog za kriminalne osude
Bartl, FGM, www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Minesotski Centar protiv nasilja i zlostavljanja http://www.mincava.umn.edu/
Kanada: Porodično nasilje među prvim nacijama http://www.ainc-inac.gc.ca/

Porodično siromaštvo i ekonomske teškoće

Bartl: Četrnaesto poglavlje; Siromaštvo kao društveni problem
Mandell and Duffy, Deveto poglavlje. Porodično siromaštvo i ekonomske teškoće

Feminizam, Zakon i javna politika
Moguća uloga vlade

Beikr, Dvanaesto poglavlje: Porodice, Državna i porodična politika
Mandell and Duffy,Deseto Poglavlje. "Politiziranje ličnosti" Feminizam, Zakon i javna politika
Bartl: Staklo Plafon; Staklo  Lift
Komisija o Prvim Nacijama i Metis Pravne reforme: http://www.justicereformcomm.sk.ca/

Making Families and Communities Stronger
The Community as a Mechanism for Intervention

Bartl: 7 i 14 poglavlje
Bartl: Pitanja o socijalnom radu koji se baziran na društvenu zajednicu;
Bartl, Socijalni rad baziran na društvenu zajednicu
Beikr, Dvanesto poglavlje: Porodice, Državna i porodična politika
Campanja 2000 na dečije siromaštvo: http://www.campaign2000.ca/
Kanadski savet za društveno izgrađivanje http://www.ccsd.ca/

Budućnost Porodičnog Života

Beikr, Trinaesto poglavlje, Budućnost Porodičnog Života
Bartl, Deseto Poglavlje; Više ljudi više neznanaca

Budućnost zajednica

Bartl,  Više ljudi više neznanaca
Bartl, Šta je to društvena zajednica? www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Veb stranica o socijalnoj promeni: http://gsociology.icaap.org/
Revolucija: http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/Change2/Skocpol.html
Wallerstein:http://www.fordham.edu/halsall/mod/wallerstein.html
Wallerstein: http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELIMS/Change/chmisc2.html#WALLERSTEIN
 

Review
Bartl: Rečnik;
 Druge teme :
Predlog za istraživanje
Porodični i Društveno istraživanje
Korištenje šesnaest elemenata snage
Henslin, Drugo Poglavlje. Rezervisano u školskoj bibljotekci . Metode istraživanja.
Također pogledajte paragraf o posanju naučni radova
Bartl: 15 i 16 Poglavlje Istraživanje
Bartl, Društveno istraživanje: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartl: Obzervacija participanata i nenametljive mere
Bartl: Ustraživački rad na ovom predmetu.
Bartl: Članci o načinu istraživanja na internetu.
Triniti, Teksas, Upute u kako napisati istraživački rad.
Punovažnost: http://www.cfmc.com/adamb/writings/marxpost.htm
––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.19

 Glavna Stranica