Poezija
Engleska verzija ovog dokumenta La version française de ce document.
,
.
..........
Poslovne ideje- na poetski način
Napisao Vaidehi Krišnan
Uredio Fil Bartl
Preveo Goran Petkovic
 

Goran Petkovic Operativni profitnije isto što i priliv gotovine

A ako ti mislis da jest, onda se ja bojim da ce tvoj biznis propasti

Jer profit prikriva gubitak novca

na kreditne rate i na dividende

Trebali bi povećati svoj operativni profit da bi upravljali novčanim tokom

Vodjenjem računa i predviđanjem svojih poslovnih prihoda treba da znate ovo:

"Ne tretirajte svoje prihode kao smeće"

Njihova pažljiva prodaja bi mogla proizvesti novi keš

Povećaj prodaju svog proizvoda

Održavajte nivo prodaje i ujedno reducirajte potrošnju

Iskoristite beneficije poslovajna sa velikim preduzećima"

Znaj svoje tržište i konkurenciju u detalje.

Iskoristite maksimalno svoje kapacitete 

Napravi kratak sadržaj "Marketinga i njegova 4 P"

Pripremi na vreme nabavku sirovog materijala dobrog kvaliteta

i redukciju otpada i neupotrebljivih artikala

Kvaliteta treba da bude glavna parola kroz sve faze operacije

koju uspjesni biznismeni nikad nezapostavljaju

Raduj se nivou prodaje koji si strateški postigao

Ali je isto tako vrlo vazno ostvariti željeni profit!!

Možete minimizirati svoju kamatu i izbjegavati dalje zaduživanje

zadržavanjem većeg dela svog profita za sopstveno financiranje

Smanjite svoje dividende a i porez koji plaćate

tako što će te unapred napravti listu dužnosti i planova laid

Držite na oku poslovne poteze koji utiču na vaš novčani tok. 

Ocenite taj uticaj i znat ce te da

vođjenjem računa o svom novčanom toku

dostavlja vam keš u pravo vreme!!

Ova harmonizirana veza izmedju profita i keša je

povezana ovom stvari zvanom "tempiranje"


Vaidehi Krišnan
Nju Delhi, Indija

––»«––

Poezija