moduli
Engleska verzija ovog dokumenta La versión española de este documento Tagalog (Philipinnes)
,
.
..........
Poezija
Inspiracija i uvid za pokretače
uredio Fil Bartl
Preveo Goran Petkovic
Uvod u Modul (Hub)
...
Dokumenti uključeni u ovo Poezija...Podprogram

Poezija nas može spasiti svakodnevnice

Sve nijanse i implikacije u poeziji se nemogu lako prevesti s jednog jezika na drugi . Prema tome, prevod u ovom slučaju neće biti naj precizniji

––»«––