Ana Sayfa
 Su


Çeviriler:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


ONARIM VE BAKIM

Toplumlar için Su İdaresi

Phil Bartle tarafından hazırlanmıştır, PhD

Çeviren Berna Kılınçoğlu


Andrew Livingstone'a ithaf edilmiştir

Eğitim Broşürü

Bir toplumun, tesisin onarımdan kimin, bakımdan kimin sorumlu olacağına ve bunun nasıl düzenleneceğine karar vermesi gerekir.

Bir Toplumun Su Temini Sisteminin İşletilmesi:

İnsanlar genelde, tüm yapmamız gerekenin bir su temin tesisi inşa etmek olduğunu düşünürler. Sistem inşa edilir ve birileri daha sonra onunla alakadar olur ya da tesis kendi kendine göz kulak olur.

Toplum üyeleri de farklı değildir. Harekete geçirici olarak siz onlara, eğer su teminini birincil öncelikleri olarak belirlerlerse, sadece yöneticilerinin tesisi inşa etmelerinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda onların da tesisle alakadar olmaları gerektiğini ve çalışmasını sağlamaları gerektiğini hatırlatmalısınız.

Afrika'nın kırsal kesimlerini ziyaret ederken en üzücü manzaralardan bir tanesi binlerce el pompasının çalışmadığını görmektir. Onlar için, çalışmayan bu pompaların yapımı için kullanılan kaynaklar boşa gitmiştir.

Su temini tesisi (ya da su noktası) yıpranır ve aşınır. Bu nedenle yakıt ve yağlanma gibi düzenli girdilere gereksinim duyar. Aynı zamanda bu tesislerin vandallara, dikkatsiz insanlara ve vahşi hayvanlara karşı da korunması gerekir. Şu anda ve gelecekte bu tesislerin tekrar tekrar onarıma ihtiyaçları olacaktır.

Bir su temin tesisi seçilirken ve planlanırken, toplum bu tesisin nasıl çalışacağını da düşünmelidir. Harekete geçirici olarak sizin göreviniz, toplum üyelerinin ve yöneticilerinin bunun farkında olmalarını sağlamaktır.

Bu karar alma mekanızmasının bir parçası ise kimin bu işi yapacağına kimin denetleyeceğine ve bunun nasıl sağlanacağına karar vermektir. Eğer sorumluluk alacak hiçkimse belirlenemez ise bu yapılmayacaktır.

Bu Bir Kerelik Bir Etkinlik Değildir:

Bir toplum suyun onların öncelikli konuları olduğuna karar verdiğinde, bunun sadece tesisi inşa etmek olduğu ve daha sonra sorumluluğun sona ereceğini varsayabilir.

Harekete Geçme modülünde belirtildiği gibi sizi katılımınız yalnız bir toplum projesi ile başlayabilir, ancak beklenen geereklilik olduğu sürece devam etmenizdir. Suyla ilgili projede toplum yöneticileri, çalışmaya başlanmasından projenin inşasının tamamlanmasının sonrasına kadar taahhütte bulunmalıdırlar. Toplum tarafından oluşturulan proje uygulama yöneticileri (CIC) toplumun su ve gelişme komitesi olabilir. Ya da tam tersine bu, aşama kaydetmeyen üyeleri görevlerinden ayırmak ve başka yöneticiler oluşturmak için bir fırsat olabilir.

Burada sizin algınız ve zekanız önemli. İdareciler topluma örnek olabilecek karakterler olduklarında yürütme daha etkili ve toplumun güçlenme olasılığı daha yüksek olacaktır. Toplumu güçlendirmenin on altı elementine dikkat edin. Güven ve özveri bu elementler arasında yer alır. Dürüst olmamak beş temel elementten birisidir. Fakirliğin FaktörleriEğer bir ya da daha fazla idareci özverili değillerse ve kendi ihtiyaçlarını ve arzularını toplumun önünde tutarlarsa ve/veya bir ya da daha fazla toplum üyesi proje kaynaklarını kişisel ihtiyaçları için ayırmaya istekliyse toplum ve idare zayıflar. Sizin gözlemlerinize dayalı bir su komitesi oluşturmak için bir toplumla çalışmanız nasıl olur.

Su temin tesislerinin sürekli devam etmesi gerektiğinden toplumun bir su ve/veya gelişme komitesi kurması gerektiğini duyurmanızın zamanı gelmiştir. Bu yeni yöneticinin işi toplumun önceliklerini yansıtan bir proje oluşturmak olmayacak. Bu yapıldı. Yapılması gereken suların akmasını sağlamak için yollar bulmaktır.

Su Komitesi suyun teminini sağlamak için sorumluluk alacaktır. Komite, tesisin gönüllü ya da ödemeli bakımı (aşağı bakınız) konusunda toplumun isteklerini uygulayacaktır ve tesise bakım yapacak kişileri denetim ve gözetim altında tutup onlara yol gösterip, cesaretlendirip destekleyecektir. Su Komitesi topluma işletmelerin finansıyla ilgili ve onarım ve bakımla ilgili rapor vermelidir.

Bakınız Organize Etmek bir su toplumunun organize olmasını sağlayan metodlarınızın tekrar gözden geçirilmesi.

Gönüllüler mi Yoksa Ücretli Personel mi?

Suyun devamlı akmasını sağlayacak bir su temin tesisi için nasıl yeterli kaynak sağlanacağı toplum ve su komitesinin alacağı önemli bir karardır. Gönüllü çalışanların ya da ücretli personelin kullanılmasının artıları ve eksileri vardır.

Gönüllülerin kullanılması elbette daha az paranın el değiştirmesine neden olur ancak bu yine de bazı maliyetler olacağı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Gönüllüler su toplumunun talimatlarını yerine getirmekte daha az güvenilir ya da fazla istekli olmayabilirler. Ücretli personele ödemeleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır ya da onlar başka işler ararlar.

Karar toplum tarafından alınmalıdır su komitesi yoluyla da ifade edilmelidir. Bir kamu toplantısı nasıl en iyi hale gelebilir; bu harekete geçirici olarak toplantıyı sizin düzenlemeniz ve Su Komitesi ya da bir yönetici tarafından toplantının yönetilmesi ile olabilir. Tesisin bakımını sağlamak için ücretli ya da gönüllü personel kullanmanın artıları ve eksileri belki sizin tarafınızdan bir tahtada listelenmeli ve öncelikler belirlenmelidir, tıpkı beyin fırtınası bölümünde olduğu gibi.

Bir işçinin ücretli mi ya da ücretsiz mi çalışacağını netleştirmeniz gerekir, yalnızca bir yönetici olmalı ve bu kişi su komitesinin de başkanı olmalıdır. Daha sonra doğabilecek farklılıkları en aza indirmek için, siz de Görev Tanımını geliştirmek için komiteyle beraber çalışmalısınız.

Eğer toplum üyeleri ya da komite üyeleri, yapılan herhangi bir şeyi beğenmezlerse bu konuyu toplu olarak su komitesine getirmeleri gerekir kişisel olarak çalışanları kontrol etmeye çalışmamalıdırlar.

Ödemelerin Düzenlenmesi:

Toplum işletme masraflarını nasıl öder? Personelin maaşını ödemek için, yağ ve yakıt almak için, yedek parça almak için tamir ücretlerini ödemek için bir gelire ihtiyaçları vardır.

Çok basit ancak bir çok toplulukta iyi işleyen bir metod, litre başına bir kaç kuruş gibi bir kullanım ücreti almaktır. Bu ücretler görevliler tarafından toplanıp daha sonra çalışanların ücretlerini düzenli olarak ödemek için Su Komitesinin saymanına teslim edilebilir.

Ancak bu yaklaşım yüksek bir bütünlükle herkesin nakit parayı tutmasına bağlıdır. Açık ve şeffaf kayıtlar olmadan kötüye kullanılmaya açıktır. Fedakarlık ve güvenin bir toplumu ya da organizasyonu güçlendiren onaltı elementin arasında olduğu ve dürüst olmamanın da fakirliğin beş büyük etkeninden bir tanesi olduğu unutulmalıdır.

Bunun bir alternatif yöntemi ise toplanan ücretlerin belli bir oranını ücret olarak alan görevlilerle sözleşme imzalamaktır. Böylece, görevli, paranın belli aralıklarla saymana verilmesi gerektiğini ve bunların toplam alınan paralardan görevlilerin ücretinin çıkarılmasıyla elde edilen parayı temsil ettiğini bilir. Ancak bu durumda bile hala görevlinin ya da saymanın parayı zimmete geçirme ihtimali vardır. Bu nedenle su komitesi, işlemleri yakından izlediğinden emin olmalıdır. Belki üyelerin arasından bir kişi düzenli olarak gözlem yapması ve komiteye rapor vermesi için seçilebilir.

Farklı bir yaklaşım ise bütün sakinler tarafından ya da kullanıcıların çoğunluğunun oturduğu bölgelerdekilerin sabit ücret ödemesidir. Suyun sürekli akmasını sağlamak içim komite üyeleri tüm bu alternatiflerin artılarını ve eksilerini ve başarılı bir operasyonun olabilirliğini dikkatli bir şekilde incelemelilerdir.

Bu bir toplum kararı olmalıdır ve bütün işlemler mümkün olduğunca şeffaf olmalıdır.

Para katılımcılara ödenmemeli saklanmalıdır ve gerekli olduğunda yakıt, yağ, yedek parça almak ve bakım ve onarım ücretlerini ödemek için kullanılmalıdır. Bu konu toplumun sorumluluğundadır, su komitesi tarafından yönetilen halk toplantıları yapılmalıdır.

––»«––

Bir Çalıştay:


Bir Çalıştay

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 09.10.2012

 Ana sayfa

 Su