Glavna Stranica


                                        Ostale strane

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni linkovi


ADRIANA DULIĆ

Translator of this site into Serbian


See:

Priprema, uputstva za Mobilizera

Priprema Zajednice Za Akciju

Priprema za Organizaciju

Akcija

Održavanje intervencije

Unapredjenje Zajednice

Intervencija mobilizacije

Razumevanje i ravnoteža medju polovima

Dizajn zajedničnog projekta

Sredstva za zajednični projekat

Principi stvaranja prihoda

Merenje unapredjenja zajednice

Pripremanje Izveštaja

Upravljanje Mobilizacije

Istraživanje zajednice

Mobilizovanje za nematerijalni razvoj

Omogućavajuća Sredina

Od katastrofe do razvoja


Sociologija:

Za čitanje

Kulturna promena

Kulturne dimenzije

Zajednica

Sociološke perspektive

Religija

Kriminal i Odstupanje

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogani i izreke: Sledeći liniju manjeg otpora, sve reke krivudaju,
a neki ljudi postaju iskvareni


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 17.10.2011.

..................................                                                                                                                                                                                                          

 Glavna Stranica