Glavna Stranica
Prevodi:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


ČINJENJE SREDINE OMOGUĆAVAJUĆOM

Samopouzdane Zajednice Nepostoje u Vakumu

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Uvod U Lekciju

Dokumenti Obuhvaćeni u Ovoj Omogućavajuća Sredina Lekciji

Politički i administrativni zakoni, propisi i prakse koji utiču na moć zajednica

Mi obično gledamo na zajedničnog mobilizera kao na osobu koja radi direktno u zajednici: informišući, organizovajući, vodeći, da bi podstakla članove zajednice da se ujedine, da donesu odluke, da se pokrenu i postanu unapredjeni. Rad mobilizera medjutim doseže dalje od zajednice, i obuhvata sve stvari koji utiču na moć i unapredjenje zajednice.

Sve stvari oko zajednice koji utiču na zajednicu se mogu smatrati sredinom. Sa današnjim problemima sa životnom sredinom, mi obično mislimo na fizičke i biološke uslove u kojima se svaka zajednica nalazi, ali ovde mi takodje moramo uzeti u obzir političke, pravne i administrativne uslove medju kojima svaka zajednice postoji. Oni mogu i često duboko utiču na moć zajednice, i na efektivnost mobilizera u podsticanju njenog unapredjenja. Čak šta više metodi i strategije mobilizera se moraju prilagoditi zakonima, propisima i praksama koje utiču na zajednice.

Vi možete uticati na promenu sredine na nekoliko načina i vi bi trebali o tome sada da razmišljate. Zastupanje znači borenje u korist nečega. Sav vaš rad u promeni bilo kojih od tih zakone, propisa i praksa se može smatrati nekom vrstom zastupanja.

Glavni dokument u ovoj lekciji, Omogućavanje Zajedničnog Unapredjenja, opisuje različite načine kojima možete uticati na sredinu zajednica, bilo direktno kao mobilizer, kao profesionalni savetnik koji daje savete osobama na vrhu, ili kada napustite profesiju mobilizovanja i radite u nekoj moćnoj i/ili važnoj poziciji.

Dokument Pripremanje Dokumenta Za Zajednični Razvoj, je namenjen članovima skupštine, ili slične ustanove, ali je dokument koji bi vi trebali pročitati da bi dali efektivan savet.

Nemojte zaboraviti da ukoliko vi radite na promeni te sredine, promenu koju vi tražite je da omogućite da zajednica postane samopouzdanija. Ne da pomognete zajednicama (što podstiče zavisnost), nego da pomognete zajednicama da budu u mogućnosti da pomognu sami sebi.

––»«––

Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogani i izreke: Sledeći liniju manjeg otpora, sve reke krivudaju,
a neki ljudi postaju iskvareni


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica