Glavna Stranica
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


OD KATASTROFE DO RAZVOJA

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Uvod U Lekcije

Dokumenti Obuhvaćeni u Ovoj Katastrofa Lekciji

  • Kraj Katastrofe, pretvaranje programa milostinje u program za unapredjenje;
  • PNMP, prednosti, nedostaci, mogućnosti i pretnje; upotreba procesa;
  • Ilustracije Katastrofe, Crteži za preuzimanje za lokalni materijal za obuku.

Pretvaranje programa milostinje u program za unapredjenje

Beskonačnost ili Transformacija?

To zvuči razumno: nakon katastrofe vi ponudite prvu pomoć za opstanak, zatim oporavak, zatim rehabilitacija, zatim razvoj. To se zove "Kontinuum," i zvuči kao glatka grupa prelaznih koraka (ili "brzina" u kolima).

Ali nije. Prelazak iz prve pomoći (pri čemu se koristi milostinjska metodologija) do razvojne pomoći (pri čemu se koristi metodologija unapredjenja) nije glatak. To je radikalna transformacija, skoro kompletni preokret u primenjenim metodologijama.

Ovaj sajt, i svi dokumenti za obuku koji su ovde na raspolaganju, su posvećeni i namenjeni ka Unapredjenju siromašnih zajednica. Kada se radi o Sindromu Zavisnosti, koji je baziran na čekanju na spoljnu pomoć, on doprinosi održavanju siromaštva, i obrnuto je od unapredjenja.

Stoga, u katastrofalnim situacijama, nakon neophodne prve pomoći (koja je bazirana na milostinji da se podrži opstanak), radikalna transformacija je neophodna u načinu dostavljanja pomoći. Nepostoji očigledni znak kada bi se ta transformacija trebala desiti, i mišljenja se razlikuju kada se radi o tom momentu.

Metodologija unapredjenja je bazirana na pojmu da svaki organizam (bilo da se radi o kulturnom ili biološkom) mora da vežba (potroši energiju) ili "bori" da bi postao snažniji, i sve dok samo leži i čeka na spoljnu pomoć s time postaje slabiji.

Potrebna transformacija od prve pomoći do razvojne pomoći, stoga, nije glatak prelazak nego radikalna transformacija. Ona zahteva promenu u programu (načinu na koji dostavlja rezultate), i stoga radikalnu promenu u njenoj organizaciji, i promenu u stručnosti i metodima dostavljanja primenjeni od strane njenog osoblja.

Dokumenti za obuku pri ovoj lekciji su namenjeni mobilzerima i njihovim organizatorima u polju, i za rukovodioce i odbore pri pomoćnim agencijama. Pre nego što se transformacija uzme u obzir, ovi dokumenti bi trebali da objasne neke probleme koji bi se trebali uzeti u obzir. Možda transformacija nije potrebna.

Ukoliko agencija ima mandat i sposobnost da sebe transformiše od organizacije za prvu pomoć, ili ukoliko postojeći uslovi (proizvod PNMP procesa) ukazuju da to nije moguće, onda ona nebi trebala da se transformiše, ali ona mora da prestane da daje prvu pomoć kada se katastrofa svrši, ili samu sebe ukine ili pomeri na drugu katastrofalno područje.

Odluka da li da se transformacija sprovede nije laka odluka, i proces transformisanja nije lako sprovesti.

Dokumenti u ovoj lekciji će vam pomoći da donesete tu odluku i u sprovodjenju transformacije ukoliko se na to odlučite.

––»«––

2005 Zemljotres u Pakistanu:


2005 Earthquake in Pakistan

Fotograf: Tukir Abas


Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogani i izreke: Sledeći liniju manjeg otpora, sve reke krivudaju,
a neki ljudi postaju iskvareni


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica