Poezija
Engleski Tagalog (Philipinnes)
,
.
..........
ŽENE PREDUZETKINJE
Vaidehi Krišnan
Uredio Fil Bartl
Preveo Goran Petković
 

............... Moje drage sestre, 

Oh! Želeo bih da vam ispričam svoje snove 
Pošto smo svi spremni za lansiranje svoih novih preduzeća 

Izgradit ćemo naše kapacitete i dobro se obrazovati 
I proširiti to na drube čije povjerenje sad imamo 

Našeg identiteta i statusa nismo bili svjesni 
ni najmanje 

Prihvatili smo to da naši životi pripadaju drugima 
Posebno za naše očeve i muževe;sinove i braću 

Napustivši naše kuće mi smo se oslobodili straha 
Mi ćemo izvršavati naše dužnosti sretno i bez suza 

Jos uvijek ćemo radit marljivo, ali i za naša preduzeća 
Naša mala preduzeća ćemo upravljati i dograđivati 

I postat cemo samopouzdani jer sad zarađujemo sami za sebe 
I pokazat ćemo bankama  

Kako su nas iskorištavali sa svojim visokim kamatama 
Napokon! Solucija je pronađena nakon mukotrpne debate 

Nema nestašice dobrih mogućnosti kad je snama naš podržalac 
Kreditne veze, obuka i poduka 

Pored ovog je i naša kolektivna snaga koju trebamo iskoristiti 
Oh! Majke i sestre, morate shvatiti  

Da dosad smo se skrivali iza naši purdahs* i vrata 
I bili smo osuđeni na beskonačan rad

Nema razloga da ostane tako 
Jer samopouzdanje nije zločin 

S ovakvim zdravim razumom mi ćemo nastaviti napred 
I proširit ćemo ovu poruku zvanu  "MOTIVACIJA"
 

..

Djelomično prekrivena lica i glave sa saris 
  po Indijskoj tradiciji

..

Tekst je načinio Vaidehi Krišnan da bih prikazao srčanost jako motivisanih žena u obucibuduće preduzetkinjeRuralna žena/vođa grupe u treningu za rukovodstvo mikro-preduzetništva u jednom selu u Orisi u Indiji, decembra 2001 godine. Ova pjesma je napisana u učionici na domaćem jezikuOrijaOva ruralna žena koja je pokušala da ovako prenese svoja osećanja i poruku prijateljicama iz svog sela koje nisu imale te sreće da prisustvuju na ovom treningu

Interesantna stvar je to da je Vaidehi pogrešno shvatio ovu pesmu, koja je bila nekoliko listova duga, i mislio da su to poslovne ideje dostavljene u učionicu. Stvari su se razjasnile nakon istrage. Shvatajuci ovu situaciju kao izazov, ona je prevela pesmu na   ‘Hindinacionalni jezik, a zatim je prevedeno na engleski, zadržavajući poetski oblik 

.
Vaidehi Krišnan
Nju Delhi, Indija

.  

––»«––

Poezija