Glavna Stranica
Priprema
Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Četvrta Priča

Nije Znala Koje Vetštine Su Joj Potrebne

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Vinjeta

Kratke priče za ilustraciju principa

Šamim je prirodno bila talentovana u glumi. Sposobna je bila da preuzme različite uloge po potrebi. Kada se angažovala u organizovanju zajednica, imala je osećaj da su članovi zajednice bili neupoznati sa nekim stvarima kao što su potreba za čistom vodom, potreba za obukom u higijeni, potreba za ispravnim uklanjanjem smeća. Možda jesu.

Ali šta ona nije znala je da ukoliko im se obrati kao sveznalica, i kao da oni ništa neznaju, da će ih sa takvim stavom uvrediti i da će oni time izgubiti interes.

Ona im je tako prvobitno prišla, ali srećom kolega joj je preporučio da bi trebalo da promeni svoj stav. Ona je sretno prošla. Ona je imala potencijal da koristi prirodni talenat, i samo je bilo potrebno je obavestiti da treba to da koristi. Ona je promenila svoj stav na vreme tako da nije uvredila članove zajednice, i sa time je uspešno ih mobilizovala da poprave svoje zdravlje kroz otklanjanje mnogih bolesti koje se prenose vodom.

Napomena: Ove priče su bazirane na stvarnim dogadjajima. Imena ljudi i mesta su promenjena da bi se zaštitila privatnost.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 10.05.2012.

 Glavna Stranica
Priprema