Trang chủ


Các bản dịch khác:

Català
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Pycкий
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Xã Hội Học:
Trang chủ
Những ghi chú bài thuyết trình
Discusions

Hub of this module

Trang Khác:
Từ Khóa
Học Phần

Tài Liệu Hữu Ích:
Sơ Đồ Trang
Liên Hệ
Tài Liệu Hữu Ích
Đường Dẫn Hữu Ích

THEO CÁCH NHÌN NHẬN CỦA ĐỘC GIẢ

How we see society

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi: So Ta

Tài liệu hướng dẫn

Xã hội trong mắt của độc giả

Quan điểm Xã Hội học đầu tiên cũng là viễn cảnh. 

Đó là " cách nhìn, quan sát điều gì đó," mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng cách khác nhau trong cuộc sống hằng này hay không phải là cuộc sống xã hội học.

Quan điểm Xã Hội học là theo cách nhìn của những nhà Xã Hội học, sinh viên Xã hội học hay của bất cứ ai quan sát ( ngắm hình) xã hội. 

Maggie Thatcher đã có một quan điểm theo thuyết nguyên tử, chỉ là hướng ngược lại của quan điểm Xã Hội học, khi bà ấy cho rằng " Không điều gì là xã hội mà chỉ có cá thể." ( Điều đó như nói là không có nguyên tử trong Hóa học, chỉ có bề mặt chất rắn, hay là không có hệ thống mặt trời nào trong Thiên Văn học, chỉ có sao thôi; chúng ta không thể thấy chúng).

Để có thể thấy được và hiểu được xã hội, người quan sát phải biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Cũng như trong quan điểm Xã Hội học, mà đối với nó là quan điểm theo thuyết nguyên tử, mà trong đó Xã Hội học có 03 quan điểm kinh điển rất khác nhau, quan điểm về xung đột, quan điểm về chức năng luận và quan điểm về tác động tượng trưng.

──»«──
Nếu bạn sao chép văn bản từ trang này, xin nhớ đề cập đến tên tác giả
và kết nối với đường link cec.vcn.bc.ca
Trang web này được lưu trữ thông Bằng cách mạng cộng đồng Vancouver (VCN)

© Bản quyền: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.06.29

 A i tekivu ni drau ni pepa