Ana sayfa
 Kredi


KREDİ DEĞERLENDİRMESİ


çeviren F Jeral


"Bazı Formlar" a dön

Çeviriler:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română         Türkçe

Değerlendirme bireysel/grupca borç alanların Gruba/Toplum Merkezli Kuruluşa (TMK'a) başvurusunu temel almalıdır.

Önerilen krediler Bölge Krediler Komitesinin yetkisi dışında olduğu zaman, bu durumda başvuru düşünmesi ve harekete geçmesi için Proje Yönetim Ekibi Krediler Komitesine sunulacaktır.

not: Kredinin onaylanması üstüne, başvuru gruba geri verilecektir ve sonra grup (veya üye) onayı aldığını bildirecek ve Refah Üretme Planının borç verme kurallarına ve düzenlemelerine bu şekilde bağlı kalmak için güvence verecektir.Kredi Değerlendirmesi
Toplum Geliştirme Asistanı tarafından Gruplar/Toplum Merkezli Kuruluşlar (TMKlar) için kredi başvurularını değerlendirmede kullanılır.
Başvuranın Geçmişi (Grup/Toplum Merkezli Kuruluş (TMK)):Girişim Faaliyetlerinin Teknik Fizibilite Değerlendirmesi (mümkünse doldurulur):Küçük Girşimin Ekonomik Fizibilite Değerlendirmesi (piyasa değerlendirmesi):Küçük Girşimin Finansal Uygulanabilirlik Değerlendirmesi (k€“–rlılık değerlendirmesi):Toplum Geliştirme Asistanının Değerlendirme Yorumları:
Toplum Geliştirme Asistanının Önerileri:
Ben ________________ (para biriminde) bir krediyi _____________________________________________ Grubuna, aşağıdaki gibi kullanılması için öneririm:

Başvuran Üyenin İsmi Kredinin Amacı Miktar (para biriminde)
Toplam (para biriminde):
Toplum Geliştirme Asistanının İmzası:

İsim:
(lütfen büyük harflerle)
Tarih:

Köy, İl ve Bölge: 


Bölge Koordinatörünün (Toplum Geliştirme Görevlisinin) Yorumları ve Önerileri:

İsim (Bölge Proje Koordinatörü):

İmza:


Bölge Krediler Komitesi tarafından inceleme: (Komitenin bütün şartlarını ve yorumlarını belirtin)

Bölge Krediler Komitesi Kararı:

Onaylanan: Miktar (para biriminde):
Ertelenen: Sebep:
Reddedilen: Sebep:

Onaylananlar için
Borç alan Bireyin İsmi Miktar Geri Ödeme Süresi (ay)


Diğer Başka Koşullar:

İmza: (Tarih)Başkan, Bölge Krediler Komitesi

Biz, __________________________ Grubu/Toplum Merkezli Kuruluşu (TMK'u), Refah Üretme Planı tarafından bize verilen kredi onayını kabul ederiz. Refah Üretme Planının krediyle ilgili kurallarına ve düzenlemelerine bağlı kalacağız ve krediyi plan doğrultusunda kullanacak ve üzerimize düşen bütün gerekleri karşılayacağız.İmzalayan:


Başkan Sekreter Sayman
Tarih Tarih Tarih

Kabulun alınması üzerine, Refah Üretme Planı bankaya direktifleri verecektir.
 Ana sayfa

 Kredi Organizasyonu