Pagina principală
 Credit
                                        


MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

pentru agenţii intermediare


traducere de Oana Bajka

traducere revizuitã de Elena Gabriela Hosu


înapoi la "Câteva formulare"

Traduceri:
Bahasa Indonesia         Български език         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română


 . ...
Memorandum de înţelegere
pentru agenţii intermediare
...
Memorandum de înţelegere 
...
Memorandum de înţelegere încheiat azi, în ziua _______ a lunii __________ din anul ___________, între grupul/OBC _____________________ cu căsuţa poştală ______, ____________, (numit în continuare "DEBITOR") ca PRIMĂ PARTE şi Schema de Generare a Bogăţiei a Departamentului de dezvoltare comunitară din cadrul Ministerului _______________________ , căsuţa poştală _______, ___________ (numit în continuare "CREDITOR") ca PARTE SECUNDĂ. 
...
PRIN PREZENTUL ACT SE CONVINE CĂ: 
  CREDITORUL împrumută ________ (indicaţi moneda) (completaţi cu litere) _____________________________ către: grupul/OBC _____________________ , sumă rambursabilă în ____________ luni. 
  Împrumutul va atrage dobânzi după cum urmează:
   (i) (Indicaţi moneda): ___________ cu rata de ________ % pe an pentru un împrumut pe termen scurt. 
   (ii) (Indicaţi moneda): ___________ cu rata de _______ % pe an pentru un împrumut pe termen mediu. 
  Totul va fi calculat pe soldul descrescător. 
  Perioada de graţie va fi de _______ luni după rambursarea împrumutului. 
  Pe parcursul perioadei de graţie, dobânda va fi majorată. 
  Capitalul va fi plătit în ___________ rate lunare/trimestriale egale de câte _____________ (indicaţi moneda) şi dobânda va fi plătită pe bază descendentă. 
  Data primei rate va fi în (ziua)_____ , (luna) ___________, (anul) _____ , 
  iar data ultimei rate va fi în (ziua) _____ , (luna) ___________ , (anul) _____. 
  Dobânda se majorează imediat după data limită de rambursare a împrumutului. 
  Împrumutul va fi folosit pentru împrumutare în continuare către membrii grupului/OBC-ului în scopurile declarate în aplicaţiile lor pentru împrumuturi din partea grupului/OBC-ului. 
  Garanţii şi metode de asigurare a siguranţei colaterale: 
   (i) Toţi membrii vor fi responsabili împreună şi separat pentru rambursarea întregului împrumut. 
   (ii) Economiile grupului/OBC-ului, în valoare de ________ (indicaţi moneda) la banca ______________ vor fi puse zălog pentru garantarea împrumutului. 
   (iii) Bunurile finanţate de acest împrumut vor fi proprietate comună până la rambursarea integrală a împrumutului. 
  Dacă DEBITORUL nu restituie împrumutul, Creditorul va avea dreptul de a întreprinde acţiune în instanţă pentru recuperarea completă a datoriei şi a costurilor, inclusiv a economiilor depuse gaj creditorului. Aceasta se va realiza doar cu aprobarea consiliului agenţiei de împrumuturi. 
  Nici un membru/grup nu va avea voie să îţi retragă economiile de la grup/bancă până la plata integrală a împrumutului. 
  Această înţelegere va rămâne valabilă atâta timp cât mai există o parte a împrumutului de rambursat. 
  Agenţia de intermediere va fi plătită în avans cu un comision de 10% din toate micro-proiectele aprobate care vor fi susţinute prin intermediul ei, cu 2% după formarea beneficiarilor şi apoi încă 3% comision din toate împrumuturile rambursate în proporţie de până la 95%. 
  Agenţia va pregăti şi va depune rapoarte lunare ale micro-proiectelor, după semnarea înţelegerii. Nu vor fi rambursate fonduri Agenţiei, pentru împrumuturi sau pentru comisioane, în lipsa acestor repoarte. 
  Toate informaţiile conţinute în formularele de aplicaţie ale Agenţiei şi în scrisoarea de ofertă a Programului de management comunitar vor face parte din această înţelegere. 
  Instituţia financiară are dreptul de a dezvălui schemei de generare a venitului operaţiile de cont ale debitorului, la cerere. 
Înţelegerea este obiect al amendărilor pentru îmbunătăţirea implementării. 
...
De acord din partea __________________ CREDITORULUI: 
...
Nume: 
...
Semnătura şi data: 
...
pentru: Secretarul permanent, Ministerul _____________________ 
...
Martor: 
...
Nume: 
...
Adresa: 
...
Semnătura şi data: 
...
De acord din partea ____________ DEBITORULUI 
...
Nume: 
...
Semnătura şi data: 
...
Funcţia: 
...
 ...
 Pagina principală

 Organizaţia de credit