Background Page of Community Self Management, Empowerment and Development Training Material for Mobilizers
DeutschLa versión española de este documentoLa version française de ce documentDutchPolskiA versão portuguesa deste documento
 
. .
door Phil Bartle
translated by
.
Welkom op de website Gemeenschapsversterking
...
Dit is een verzameling van trainingsmateriaal in 'cafetariastijl' die u kan ondersteunen om lage-inkomens gemeenschappen (en hun bewoners) te helpen om over hun armoede heen te komen.  Het benadrukt methoden en principes en geen theorie.
Dit is geen commerciële site; het materiaal dat hier beschikbaar ter beschikking wordt gesteld, is kosteloos voor algemeen gebruik. Auteursrechten worden gedragen door Phil Bartle (pleeg dus geen plagiaat).
Veel van het trainingsmateriaal in deze site is met opzet kort gehouden en zodanig ontworpen dat u ze kunt afdrukken en gebruiken als exemplaar bij de trainingsessies voor gemeenschapsveldwerkers.  Sommigen zijn wat langer en te gebruiken voor referentiedoeleinden.
Er zijn zwart/wit tekeningen beschikbaar die ook gebruikt kunnen worden om het geschreven trainingsmateriaal te illustreren.  Het is toegestaan de tekst te vertalen in de lokale taal en de tekeneningen toe te voegen in uw eigen trainingsmateriaal.
.
Graven van een trens
...
Aangezien papier en inkt vrij duur zijn, zou het financieel niet haalbaar zijn om voldoende afdrukken te maken van het trainingsmateriaal voor elke plattelandsdorp en buurt in elk minder ontwikkeld land op deze aarde.  Het is echter wel financieel haalbaar, dat elke menselijke nederzetting uiteindelijk (van rurale dorpen tot urbane buurten) toegang krijgt tot het internet.  Die realisatie is de motivatiegedachte voor de productie van deze serie trainingmodules op deze internet site (http://www.scn.org/cmp/).  Het elimineren van armoede kan een realistisch werelddoel zijn, in combinatie met (1) deze methoden en (2) het wereldwijde web.
...
Voor wie is deze site bestemd?
..
Als eerste en belangrijkste heeft dit trainingsmateriaal het gemikt op de gemeenschapswerker in het veld.  Het moet dienen als een pratische trainining en heeft niet de pretentie wetenschappelijk, noch van hoog technisch gehalte te zijn.  .  Samen vormen de verschillende onderdelen een uitgebreide introductieleerboek over gemeenschappen. versterking.
..
Anders dan gedrukte leerboeken echter, is het mogelijk om elke combinatie aan onderwerpen die u het meest geschikt vindt, uit te zoeken en te selecteren en met een druk op de muis direct te springen naar betreffende onderwerpen.  (Dat is de reden voor de term 'Cafetariastijl' training).  .  Indien u gemeenschapsveldwerkers opleidt, dan kunt u elke combinatie van deze documenten opladen op uw harde schijf en indien nodig afdrukken om uit te delen en te gebruiken als referentiemateriaal.
..
Bent u reeds een ervaren veldwerker, dan kan dit materiaal dienen als referentie.  .  Indien u een gemeenschapsprogramma, een technische ondersteuningsprogramma of een project met een gemeenschapselement voorbereidt, dan voorzien de documenten een bron van detaills die u in uw voorbereidingsproces kunt toevoegen.
..
Indien u een programma leidt, toezicht heeft over een programma dat gericht is op capaciteitsversterking van gemeenschappen of één met een component voor gemeenschapsversterking, zal deze informatie u helpen de methoden en principes die door uw werknemers worden gebruikt, te begrijpen. Dit zal u in staat stellen hen te coördineren.  .  Bent u een student of een onderzoeker, dan kan deze site dienen als een bron van materiaal aan methoden en pricipes (maar het is geen bron van wetenschappelijk of onderzoekmateriaal). Lees het ISS onderzoek.
..
Indien u een website bezit en delen van het materiaal wenst te gebruiken, gelieve dan eerst om toestemming te vragen, motiveer de reden, identificeer de auteur en weest u er zeker van dat u een link aanmaakt dat verwijst naar deze site: www.scn.org/cmp/.
..
Welke informatie is NIET op deze site opgenomen:
..
Als u op zoek bent naar projectfondsen, dan  ult u deze niet op deze site vinden.
 . 
Wat er wel staat, zijn enkele richtlijnen om u te ondersteunen uw fondsen elders aan te vragen.
..
Als u onderzoek doet naar oude projecten, aktiviteiten of programma's of op projecten die gaande zijn, dan zult u geen ruwe gegevens daarover op deze site vinden.  Lees het ISS onderzoek, echter, voor onderzoeksmateriaal.  . ....... Met uitzondering van het ISS onderzoek, is het materiaal gericht op"het hoe en waarom "voor veldwerkers, maar niet op" wat er gebeurde" voor onderzoekers.  Voor meer onderzoeksdocumenten, ga naar Sociologie.
..
Het doel is het aanreiken van vaardigheden en het begrip van de principes achter deze vaardigheden. ¾ aan gemeenschapswerkers.  .  Daarom vermijdt deze site opzettelijk en bewust"voorbeelden."
..
Kernonderwerpen op deze site:
..
Op een website met meer dan vierhonderd trainingsdocumenten, bestaat er een brede keus aan onderwerpen ¾ die allemaal te maken hebben met de lijst van vaardigheden en principes die de gemeenschapswerker nodig heeft. . Enkele hoofdpunten zijn hier vermeld.
..
De kerndocumenten zijn gericht op mobilisatiemethoden en organisatie van gemeenschappen, gemeenschapsgroepen en organisaties en op methoden voor bestuurstrainingen om hen te versterken.  .  De algemene benadering is deelname en er zijn verschillende documenten over "beoordeling voor snelle deelname," "leren door doen," en andere participatiebenaderingen.
..
Velen van deze vallen binnen de mobilisatiecyclus.
..
Hoewel weelde meer is dan geld alleen, is armoede meer dan alleen het gebrek aan geld; het is een sociaal probleem dat vraagt om sociale ¾ en geen individuele ¾ oplossingen.  .  Er zijn verschillende onderwerpen over inkomstengenerering (werkelijke schepping van weelde, geen contante overmakingen die tijdelijk specifieke problemen verlichten).
..
Zelfstandige onderwerpen als "Gender" en "Toezicht," terwijl methodologische onderwerpen zoals "Rolvervulling," "Participatiebenaderingen," en "Verhalenvertellingen."
..
De onderwerpen zijn geordend, gecategoriseerd en worden u aangeboden in de "Modules" pagina.  .  U kunt echter ook gewoon bladeren door de verschillende onderwerpen die voorkomen op de Site Map, en slechts dat onderwerp kiezen dat u nodig heeft.
..
Talen op deze site:
.
De documenten op deze website zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels. Ze zijn verzameld en geschreven in een periode van vijfendertig jaar en ontworpen voor gebruik in vele landen en om te vertalen in locaal gesproken talen.
..
De auteur heeft in vele landen gewerkt en gewoond, maar voornamelijk in Afrika en Azië.  Enkele documenten zijn op ad hoc basis door vrienden en collega's vertaald. . Toen deze website van start ging, werd opgemerkt dat het materiaal vertaald zou kunnen worden in de diverse locale talen en enkele vertaalde documenten werden eraan toegevoegd.
..
Indien u zou willen meewerken als vrijwilliger voor het vertalen van één van de documenten naar een andere taal, schrijf ons en laat het ons weten. . U kunt toegang krijgen tot elk van de vertaalde documenten door te klikken op de link (in dat document) met de naam van de taal.
..
Soorten Pagina's:
..
Toen deze website werd ontworpen, waren alle oorspronkelijke documenten geinstalleerd in de vorm van hyper tekst gemarkeerde taal (HTML) met  .htm als extensie.  .  Hierdoor kunnen vele interne 'hyper links' gemaakt worden tussen de documenten, als referentie naar woorden die in gemeenschapswerk worden gebruikt.
..
Enkele van deze documenten zijn omgezet in Power Point Presentaties (.pps) en nog meer kunnen verwacht worden.  De namen kunt u op aanvraag krijgen. . Vanwege de vele aanvragen worden de documenten omgezet in tekstdocumenten (.txt) en intussen zijn bijna allemaal compleet.
..
Enkele van deze tekstdocumenten zijn samengevoegd in een enkele module en worden aangeboden als een MS Word document (.doc). . Langere, op afzonderlijke web paginas zijn op een unieke manier omgezet naar Word, in plaats van ze te combineren met andere pagina's in een bepaalde module.
..
Aangezien .txt type documenten niet in hypertext staan (dus geen web pagina's) kunt u ze met elkaar verbinden, maar u moet uw browser [Terug] toets gebruiken om uit ze te komen. . U kunt ze opladen in uw eigen computer door de 'Save as' optie in uw browser te gebruiken.
..
Andere kenmerken:
..
Een aantal "Sleutelwoorden'is opgenomen, met aantekeningen van elk woord (geen definities van een woordenboek).  .  Dit is een ander alternatieve bron om uw kennis van gemeenschapswerk uit te breiden.
..
Het is handig om door de woorden .te bladeren ¾ of u kunt ze gebruiken om bepaalde vaktaal op te zoeken.  .  Daar waar bepaalde onderwerpen elkaar overlappen of veel overeenkomsten vertonen, maken hyper links het gemakkelijk om van de ene naar de andere te springen.
..
Elk onderwerp wordt vertegenwoordigd door een Module."
 . 
Een module is een verzameling van gerelateerde documenten over een enkel onderwerp.
..
Een document is voor de trainer en de andere voor de deelnemers...  .  (sommige deelnemers zijn mobilisatie trainees, andere deelnemers zijn gemeenschapsleden).
.
Indien u materiaal in locale taal voorbereidt, kunt u ze gebruiken om uw eigen trainingsmateriaal samen te stellen.  .  Illustraties zijn beschikbaar, in enkele vorm om specifieke documenten te illustreren of in   een verzameling of serie waarvan elk hoort bij een sleutelonderwerp of proces.
..
De logo's en tekeningen op deze site zijn in een lage resolutie. We geven de voorkeur aan snel opladen, in het bijzonder voor degene die zich geen dure (snelle) computers kunnen permitteren. Daarom offeren we kwaliteit op..  .  Als u copieen wil van de 'gif' files die een hogere resolutie hebben, (en daarom ook meer geheugen nodig hebben), of hun 'pcx" gelijken, stuur dan een schriftelijk verzoek aan Phil Bartle (adres hieronder), en ze kunnen u worden toegezonden als e-mail attachments.
..
De trainingsdocumenten zijn in het Engels geschreven.  .  Momenteel worden die door vrijwilligers vertaald in het Frans, Portugees en het Spaans
..
Wilt u ook vrijwillig meehelpen?
..
Dit is een pro bono (onbetaald; gedoneerd), vrijwillige site.  .  Indien u heel graag vrijwillig uw tijd en energie wilt geven om te vertalen, al is het maar een enkele document, in welke taal dan ook, dan worden uw diensten zeer op prijs gesteld.
..
Verschillende artsen en specialisten hebben een vrijwillig een bijdrage geleverd aan deze site door de documenten die hier zijn gepubliceerd voor te bereiden.  . Deze kunt u vinden op de Site Map, onder "Gasten documenten." U bent ook van harte welkom om een gastdocument op te sturen over elk gerelateerd onderwerp .
..
Hoe de Site te gebruiken:
..
Er zijn verschillende manieren om deze site en het trainingsmateriaal te gebruiken.  .  U kunt het materiaal direct van uw scherm aflezen door de hyper links te volgen van het ene naar het ander onderwerp.
..
U kunt het materiaal opladen om later te gebruiken op een andere computer of om het af te drukken.
..
Om geld te besparen, schakel de kleurenfunktie van uw printer uit en druk de documenten af in zwart/wit.  .  Deze zijn beter geschikt om electronisch te vermenigvuldigen , voor seminars en workshops of als refentiemateriaal.
..
U zult veel meer creatieve manieren kunnen bedenken om deze site te gebruiken. ......... De inhoud is gevarieerd en omvangrijk.
..
U wordt verzocht geen plagiaat te plegen (materiaal copieren en dan als eigendom uitgeven).  .  Gaarne de bron vermelden (Dr Phil en het adres van deze site) in alle materiaal die u uitgeeft.
..
U bent welkom om vragen te sturen of om een gesprek te beginnen over elk onderwerp op deze site.
..
Stuur ook een emailbericht waarin u aangeeft hoe u het materiaal gebruikt...  .  (de webmaster ontvangt geen geld; uw reactie is de belangrijkste bron van waardering).
..
Alle documenten mogen opgeladen en afgedrukt worden zonder veranderingen aan te brengen ¾ u wordt echter gevraagd om de bron te vermelden en de webmaster te informeren hoe u de informatie gebruikt (uw reactie is mijn enige beloning). Bibliotheken, onderzoeksorganisaties en instituten moeten een bijdrage geven.
...
Veel plezier!
––» «––
.
Een gemeenschapsvergadering:
..
Een Gemeenschapsbijeenkomst
.
.
Hulpdocumenten
.
..Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked.