Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Ελληνικά
English
Español
Italiano
Português
Română

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

KORUPCIJA I EFEKAT MNOŽENJA

Primena Ekonomske Funkcije

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Količina para koju podmitljivi službenici pokradu od javnosti je mnogo manji od količine koju društvo izgubi

Ekonomisti govore o efektu množenja."  Gde je novac investiran, pozitivan efekat na ekonomiju je veći od investirane količine novca.  Kako se pare troše, ti koji ga prime obično potroše deo tih para i uštede odredjeni deo. Na primer, da kažemo da oni potroše osamdeset procenata i uštede dvadeset procenata. Ukoliko je osamdeset jedinica para u ekonomiji i ti što su ih primili potroše osamdeset procenata i uštede dvadeset procenata od toga. To se nastavi dok količina ubačena u ekonomiju je četiri do osam puta veći od originalne investicije.  Pa vi sračunajte.

Ta originalna investicija može proizilaziti iz vlade, ili od pomoći dostavljene od strane internacionalnih organizacija.  Efekat na ekonomiju će biti umnožena količina originalne investicije.

Kada su sredstva koja su namenjena da se iskoriste za zajednične usluge ili objekte preusmerena u privatne džepove nekoga ko je u moćnoj poziciji, to je ogroman faktor siromaštva. Korupcija znači nepoštenost i neiskrenost medju osobama u pozicijama moći i poverenja. Količina ukradena od javnosti, koja je primljena i uživana od strane pojedinca, je mnogo manja nego umanjenje bogatstva namenjenog za javnost koja je rezultat te kradje.

Količina para koja je pokradena nije količina u kojoj će se bogatstvo zajednice umanjiti. Kada pare namenjene za investiranje su izvadjene iz cirkulacije, količina bogatstva kojeg je zajednica lišena je veća nego količina para koju je kradljivac stekao.  Kada vladin službenik uzme 100 u otkupu, smanjena društvena investicija proizvede umanjenje u bogatstvu društva 4 do 8 puta. Kada je zatim pokradeni novac izveden iz zemlje istavljen u stranu (na primer Švajcarsku) banku, onda ono nedoprinese ništa nacionalnoj ekonomiji; ono samo pomaže zemlji u kojoj se strana banka nalazi.

Proverite ključne reči: nepoštenje, efekat množenja.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.05.27

 Glavna Stranica