Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

KORIŠĆENJE DIMENZIJA

u izučavanju porodica

Autor: Fil Bartl, Dr.

Preveo Goran Petkovic

Materijal Za Obuku

Kako koristiti šest dimezija u dizajniranju porodičnog proučavanja

Ovo pitanje zahteva nešto materijala o šest dimenzija i nešto materijala o ispitivanju i na sve to dodati svoje sopstveno mišljenje i svoju analizu  Najbolji opis šest dimenzija je u članku Šta je društvena zajednica?

  • Pre svega, šest dimenzija u kompletu omogućuju da se organiziraju ispitivački podaci. Pošto kulturni podaci pripadaju jednoj od ovih šest dimenzija, možete razmotriti šta prikupljate, ili planirati šta će te prikupljati, i onda vidite dali su podjednaki u svakoj dimenziji.

  • Šest dimenzija se može koristiti kao proverni spisak koji bih jamčio da se društvene i kulturne funkcije svake proučene familije uzmu u obzir.

  • Do mere gde bih sve familije imale slične elemente u sebi, koje bih omogućile korišćenje šest dimenzija u poređenju informacija (koje ne morajubiti potpuno iste) između tih familija.

  • Po Bakeru (2005), postoji mikrostrukturalna predrasuda u većini literature o porodici. Koristeći šest dimenzija moguće je uspostaviti protivtežu tim predrasudama.

  • Šest dimenzija se može koristiti za identifikaciju specifičnih elemenata tvog ispitivanja.

  • Uzimajući u obzir ovih šesz dimenzija, i šta svaka od njih buhvata, ispitivač može biti upućen na specifično pitanje.

  • Uzimajući u obzir da je familija kao društvena zajednica i kao društvo u društvu, mora (po definiciji) se sastojati od svih šest dimenzija. Svih šest dimenzija su važne u izvršavanju ispitivanja.

Ovo ne znači da istraživač mora uvrstiti svih šest dimenzija. Iako je logično da ako se jedna dimenzija izbaci da po definiciji svih šest dimenzija se izbacuje. Ovo je istina za familiju ali ne i za izučavanje. Ovo nije argumenat za uvrštavanje svih šest dimenzija u ispitivanju.

Bilo bi u redu izlistati svih šest dimenzija, ali od tebe se ne traži da definišeš ili opišeš kulturne dimenzije na taj način. Od tebe se traži da objasniš kako se one primenjuju u istraživačkom dizajnu.

Tehnologija: Kako materijalne stvari(kuća, nameštaj, i kuhinjske potrepštine) doprinose porodičnoj dinamici. Kako na njih utiče dinamika porodice.

Ekonomski Dimenzija: Kako je bogatstvo (sve korisno i retko) podeleno u kući? Kako šira ekonomija utiče na porodicu? Koliki je celokupni porodični prihod? Da li dolaz od samo jednog člana familije? Dva? Da li je podelen podjednako među članovima? Po kojem principu?

Politički: Dimenzija: Kao su moć i uticaj razdeleni i kako se upotrebljavaju u porodici? Kakav efekat ima politička dimenzija širi razmera na unutarnju strukturu i dinamiku porodice? Postoji li ikakav dokaz o nedavnim promenama? Ako postoji, kako su se desile i kakve su im implikacije?

Interakctioni Dimenzija: Sa mikrostrukturnom predrasudom u porodičnoj literaturi, ovo je dimenzija koja je najviše pogođena. Ali isto tako uloge i odnosi u porodici, međutim možemo se zapitati, u koju kategoriju spada porodica kad se govori o široj društvenoj zajednici, i dali to utiče na porodicu. Koje su ostale funkcije porodice u društvui, i kakve su joj odnosi sa ostatkom društva i individuama izvan svojih granica.

Dimenzija> Vrednosti i estetike: Ipitivanjem možemo odrediti dali svi članovi porodice imaju iste poglede o društvenim vrednostima. (Dali tata voli hip-hop ili rap) Koji nivo ugleda poridica ima, i na koji način članovi porodice doprinose tom ugledu. Dali članovi porodice dele isto političko mišljenje. Dali se o vrednostima i estetikama govori u porodici ili je samo uzeto zdravo za gotovo. Kako društveni standardi i društvene vrednosti utiču na članove porodice? Dali su povezani?

Pogled na svet: Dali svi članovi porodice prisustvuju istim verskim sastancima i dali svi pripadaju istoj verskoj organizaciji? Dali dele isto mišljenje o kosmologiji? Dali se porodica moli zajedno ( dali ostaje zajedno)?

Dokumenti o kako koristiti šest dimenzija za društveno istraživanje može pružiti usmerenje u kako ih koristiti za porodično istraživanje, posebno ako uzmemo u obzir da razlike između porodice i društva postaju sve manje.

Pitanja koja se ovdje pitaju su široka i raznolika.  Ona su proizvedena tako što je uzeta svaka dimenzija a onda je postavljeno pitanje: šta je to sociološki značajno u svakoj od njih.  Šta je u toj dimenziji što utiče na strukturu i organizaciju porodice.

Ovo su neki načini na koji se šest dimenzija može koristiti za dizajn porodičnog proučavanja. Evo

još jednom lista šest dimenzija.


Dio teksta citiran:


Baker, Maurin, Urednik 
     2005      Porodice: Promenjivi trend u Kanadi. Peto izdanje
         Toronto: MekGrav-Hil Rajerson
––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.20

 Glavna Stranica