Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Español
Italiano
Português
Română
Русский
Srpski

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

TREBALL SOCIAL BASAT EN LA COMUNITAT

Qüestions

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Quina mena de preguntes podrien fer-te en un curs sobre treball social basat en la comunitat?

1.  De vegades s'ha afirmat que la participació comunitària és, simplement, una manera barata d'obtenir recursos de les comunitats destinatàries i que les agències, demanant-la, estan explotant a les comunitats.  Exposa i argumenta un punt de vista alternatiu.

2.  Explica per què el fet d'obrir una oficina de treball social en una comunitat no constitueix un enfocament basat en la comunitat.

3.  La professió de treballador social s'entèn com una manera d'ajudar a resoldre problemes socials, però l'enfocament (tal i com s'indica als llibres de text) sovint s'ha fet ajudant als individus, sobretot en les societats occidentals.   Quins arguments pots utilitzar per recolzar un enfocament social en el teu país?

4.  De vegades, la resolució d'un problema individual obstaculitza la resolució d'un problema social.  Dóna una explica, en relació a un dels següents temes:
  (a) pobresa,
  (b) minusvalidesa física,
  (c) drograddicció, o
  (d) nens del carrer.

5.  Per desenvolupar un enfocament comunitari del treball social, és important saber alguna cosa sobre la naturalesa social de les comunitats.  Quina és la contribució de cadascun dels següents elements a aquest coneixement?
  (a) el "superorgànic",
  (b) un arbre transcendeix els àtoms que el componen, o
  (c) les sis dimensions de la cultura.

6.  El canvi social és inevitable, per tant, els problemes socials són inevitables.  Expliqueu aquesta afirmació.

7.  L'interfície entre el nivell social i el nivell individual es pot trobar en el concepte sociològic de "rol".  Si us plau, expliqueu la natrualesa de "rol" i de quina manera connecta les individus amb la societat.

8.  Hi ha dos tipus de "pega" social que mantenen unida a una comunitat: la solidaritat mecànica i la solidaritat orgànica.  En què es diferencien i com pot una comunitat moderna tenir elements de totes dues?

9.  Si la gent no poseeix el problema i la solució, roman insostenible.  Què significa "posseir" en aquest context?  Com s'aplica aquest principi de desenvolupament comunitari al treball social?

Vegeu: Treball social basat en la comunitat amb refugiats afganesos al Pakistan.
Vegeu: Què és comunitat?

──»«──
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2013.01.08

 Pàgina d'inici