Αρχική Σελίδα
 Παραπομπή


Μεταφράσεις:

English
Español

                                       

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξεις
Συζητήσεις
Κέντρο

Χρήσιμα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΛΕΞΙΚΟ

Κοινωνία

μεταφρασμένο από την Ιφιγένεια Ξενίδου


Λήμμα:-
κοινωνία
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
ανθρωπότητα
Συνώνυμα:-
σύλλογος, συναδελφικότητα, εξανθρωπισμός, κοινόκτητη έκταση, κοινοπολιτεία, κοινότητα, συντροφία, εταιρία, συντροφικότητα, κουλτούρα, αδελφότητα, φιλία, συνολική χρήση, ανθρωπότητα, ζούγκλα, έθνος, άνθρωποι, πληθυσμός, κοινό, αγώνας επικράτησης, κοινωνικό καθεστώς, κόσμος
Έννοια:-
ανθρώπινη ύπαρξη
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
κοινωνία
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
οργάνωση
Συνώνυμα:-
συμμαχία, εταιρία, αδελφότητα, κοινωνικός κύκλος, φατριά, κλίκα, λέσχη, συντροφία, συναδελφικότητα, επιχείρηση, στενός κύκλος, συντροφικότητα, αδελφότητα (με κοινές επιδιώξεις), συμμορία, ομάδα, συντεχνία,σύνδεσμος, ίδρυμα, άσυλο, ένωση, όχλος, τάξη, μονάδα, σπείρα, γυναικεία αδελφότητα, θρησκευτική αδελφότητα, συνδικάτο, δεσμός, συνεταιρισμός, συλλογικός φορέας
Έννοια:-
Ομαδική οντότητα
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
κοινωνία
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
ανώτερη τάξη
Συνώνυμα:-
αριστοκρατία, υψηλή κοινωνία, ωραίοι άνθρωποι, λέσχη υψηλής κοινωνίας, ελίτ, αφρόκρεμα, μεγαλοαστοί, λαμπεροί, καλός κόσμος, καλή ζωή, καλή κοινωνία, το τζετ σετ, κύρια καταγωγή, ευγενείς, ποιότητα, έξυπνη ομάδα, οι 400, υψηλοί σχεδιαστές, ανώτερη τάξη, ποιος είναι ποιος
Έννοια:-
θέση/ τάξη
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
αριστοκρατία
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
προνομιούχος
Συνώνυμα:-
ελίτ, αριστοκρατικότητα, μεγαλοαστοί, εξουσία, καλός κόσμος, υψηλή κοινωνία, αριστοκρατία, αριστοκρατική καταγωγή, ευπατρίδες, ευγενή κοινωνία, ανώτερη τάξη, ανώτερη κάστα
Αντίθετα:-
πολίτες, άνθρωποι, πλήβειοι, όχλος, σκυλολόι
Έννοια:-
θέση/ τάξη
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
σύλλογος
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
ομάδα
Συνώνυμα:-
σχηματισμός, συμμαχία, όμιλος, αδελφότητα, σπείρα, κύκλος, φατριά, κλίκα, λέσχη, συνασπισμός, κοινοπραξία, συγκρότημα, εταιρία, ομοσπονδία, συνομοσπονδία, συνέδριο, συνεταιρισμός, ανώνυμη εταιρία, πλήρωμα, φάρα, οικογένεια, συνδικαλιστική ομοσπονδία, συντροφιά, αδελφότητα (με κοινές επιδιώξεις), συμμορία, συντεχνία, σύνδεσμος, ένωση, όχλος, τάξη, οργανισμός, ομάδα, σύμπραξη, κερδοσκοπικός συνασπισμός, ομάδα παλιανθρώπων, δίκτυο, κοινωνία, συνδικάτο, δεσμός, συνεταιριστικός δεσμός, φυλή, αγέλη, ουλαμός, συλλογικός φορέας, ζωολογικός κήπος
Έννοια:-
ομαδική οντότητα
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
συμμορία
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
ομάδα
Συνώνυμα:-
ομήγυρη, σύλλογος, παρέα, σώμα, σπείρα, κλίκα, λέσχη, πηγαδάκι, όμιλος, εταιρία, συλλογικό όργανο (ορισμένης αποστολής), κύκλος, κοπάδι, τσούρμο, ομάδα ταραχοποιών, συνάθροιση, ορδή, θηριοτροφείο, ομάδα, κόμμα, κοινωνία, ουλαμός, συλλογικός φορέα
Έννοια:-
ομαδική οντότητα
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
αδελφότητα
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
συμμαχία
Συνώνυμα:-
συμμαχία, όμιλος, φατριά, κλίκα, λέσχη, κοινότητα, αδελφότητα (με ορισμένες επιδιώξεις), κύκλος, συντροφιά, κόσμος, συντεχνία, ένωση, ομάδα, μυστική κοινωνία, κοινωνία, θρησκευτική αδελφότητα, συνεταιρισμός
Έννοια:-
κοινωνική οντότητα
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
αδελφοσύνη
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
φιλία
Συνώνυμα:-
συγγένεια, ομόνοια, ένωση, αδελφικότητα, συντροφικότητα, συντροφιά, συναδελφικότητα, ομαιμοσύνη, ισότητα, οικογένεια, οικογενειακή σχέση, αδελφότητα, γενεαλογική σχέση, φιλικότητα, οικειότητα, συγγένεια (εξ αίματος), ράτσα, σχέση, κοινωνία
Έννοια:-
φιλία
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
εκκλησία
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
εκκλησίασμα
Συνώνυμα:-
συγγένεια, σώμα, κεφάλαιο, ομάδα (με κοινές θρησκευτικές πεποιθήσεις), σχέση, θρησκεία, δόγμα, θρήσκευμα, δοξασία, φατριά, πίστη, συνάθροιση, ομάδα, ιδεολογία, θρησκευτικό δόγμα, σχίσμα, αίρεση, κοινωνία
Έννοια:-
θρησκευτική οντότητα
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Λήμμα:-
κύκλος
Λειτουργία:-
ουσιαστικό
Ορισμός:-
ομάδα
Συνώνυμα:-
σύνοδος, ενώσεις, ασκέρι, κλίκα, καμαρίλα (κλίκα), ομάδα ομοϊδεατών, φατριά, τάξη, κλίκα, συντροφίες, εταιρία, συμπολεμιστής, κύκλος (στενός), πλήρωμα, στενοί φίλοι, πλήθος, συνωστισμός, συντροφιά, αδελφότητα, φίλοι, συμμορία, παρέα, δικτυωμένος, οικείος, φουρνιά, μαφία, όχλος, ομάδα, κόμμα, δίκτυο, σχολείο, συνάφι, κοινωνία
Έννοια:-
φιλία
Πηγή:-
Διαδραστικό Λεξικό του Roget, Πρώτη Έκδοση (v 1.0.0)
Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 από τον Όμιλο Εκδόσεων Lexico, Ε.Π.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σχετικές Σελίδες, Λεξικό:- Οικογένεια, Κοινότητα. Κοινωνία.

──»«──
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματα Φιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
CSS μετατροπής από Wai King Lung Matthew
──»«──
Τελευταία ενημέρωση: 2012.06.22

 Αρχική Σελίδα