Κεντρική Σελίδα
Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Português
Русский
اردو / Urdu
Romãnã

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Από τον Phil Bartle, PhD

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης


Ο Χάρτης Σελίδας σας βοηθά να περιηγηθείτε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (ο οποίος έχει πάνω από δώδεκα χιλιάδες έγγραφα σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες). Ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε είναι η λίστα με τις Ενότητες. Αν πατήσετε στο πρώτο έγγραφο που βρίσκεται κάτω από κάθε ενότητα, θα μεταβείτε στην εισαγωγή της ενότητας, η οποία με την σειρά της, εμφανίζει τα υπόλοιπα έγγραφα αυτής της ενότητας. Μια εναλλακτική επιλογή είναι να πατήσετε στις Λέξεις Κλειδιά, και να περιηγηθείτε σε κάθε γράμμα της αλφαβήτου.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

Οι εκπαιδευτικές ενότητες περιέχουν βασικά κείμενα, υποδείγματα εγγράφων, σύντομα εκπαιδευτικά φυλλάδια για εργαστήρια, καθώς και σημειώσεις για εκπαιδευτές. Κάθε ενότητα έχει ένα απλό θέμα, με διαφορετικά έγγραφα για διαφορετικούς δρώντες ή σκοπούς.

Εκπαιδευτικές Ομάδες για τις Εισαγωγικές Ενότητες:

Προετοιμάζοντας:


Ξεκινώντας:


Οργάνωση της Κοινότητας:


Εν Δράση:


Διατηρώντας την Παρέμβαση:


Εκπαιδευτικές Ομάδες για τις Ενδιάμεσες Ενότητες:

Αρχές Κοινοτικής Ενδυνάμωσης:

Φιλοξενούμενες Εργασίες

Ενότητα "Κινητοποίηση":

Φιλοξενούμενη Εργασία:

Συμμετοχική Εκτίμηση:

Αλλα Σχετικά Κείμενα:

Εκπαίδευση στην Διοίκηση:


Προβληματισμός:


Συμμετοχική Διαχείριση:


Φύλο

 • Εισαγωγή στην Ενότητα "Φύλο", στρατηγικές για αύξηση επαγρύπνησης και προαγωγή ισορροπίας
 • Φύλο, αύξηση επαγρύπνησης και προαγωγή ισορροπίας, σημειώσεις για τον κινητοποιητή
 • Ζητήματα Φύλου , επαγρύπνηση και ισορροπία, φυλλάδιο εργαστηρίου

Σχέδιο Κοινοτικού Έργου:


Ενότητα "Κοινοτικοί Πόροι"

Βλέπε: Οργανώνοντας τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων επιχορήγησης, από την Michelle K. Carter

Αρχές Δημιουργίας Εισοδήματος


Οργάνωση για Πίστωση


Εκπαίδευση για Μικροεπιχειρήσεις


Μέτρηση Ικανότητας:


Παρακολούθηση


Ενότητα "Αναφορά"


Εκπαιδευτικές ΜέθοδοιΠερισσότερες Εκπαιδευτικές Ομάδες για τις Ενδιάμεσες Ενότητες:

Διαχείριση ενός Προγράμματος Κινητοποίησης:


Έρευνα Κοινότητας:


Ύδρευση Κοινότητας:


Κινητοποίηση για Μη-Υλική Ανάπτυξη:


Λειτουργικός Αλφαβητισμός:

 • Λειτουργικός Αλφαβητισμός , σχεδίαση ενός λειτουργικού, πρακτικού, χρήσιμου και σχετικού προγράμματος
 • Γιατί Συμμετοχικός Αλφαβητισμός ,λόγοι για το σχεδιασμό ενός ξεχωριστού προγράμματος για κάθε κοινότητα
 • Αλφαβητισμός και Ενδυνάμωση, σε ισχυρότερες κοινωνίες τα μέλη γράφουν και διαβάζουν
 • Αρχές Αλφαβητισμού, σχεδίασε το δικό σου πρόγραμμα
 • Φυλλάδια Εργαστηρίου, σύνδεσμοι στις δεκαοκτώ αρχές.
  1. Μην αντιγράψεις ορθόδοξες και παραδοσιακές μεθόδους και περιεχόμενο (Lit-01)
  2. Ανάπτυξε τις δικές σου μεθόδους και περιεχόμενο βασισμένο στις αρχές
   της ενδυνάμωσης και σχετικότητας (Lit-02)
  3. Οι ενήλικες δεν είναι παιδιά – διαφορετικές προσεγγίσεις χρειάζονται (Lit-03)
  4. Τα πρότυπα για διδασκαλία δεν πρέπει να παίρνονται από σχολεία για παιδιά (Lit-04)
  5. Ο σεβασμός είναι πολύ σημαντικός (Lit-05)
  6. Η μάθηση μέσα από πράξεις είναι πολύ πιο αποδοτική από ό,τι παρακολουθώντας ή ακούγωντας (Lit-06)
  7. Μη στοχεύεις σε υψηλά επίπεδα μόρφωσης (Lit-07)
  8. Αναζήτησε πρακτική επικοινωνία – μην πασχίζεις για τελειότητα (Lit-08)
  9. Δώσε έμφαση σε γλώσσες και αλφάβητα που χρησιμοποιούνται πιο πολύ (Lit-09)
  10. Συνδύασε γραπτές λέξεις με απλές εικόνες (Lit-10)
  11. Περιέλαβε βασική αριθμητική νωρίς στο διδακτικό σου σχέδιο (Lit-11)
  12. Ό,τι μαθαίνεται πρέπει να είναι πρακτικό, άμεσο, και χρήσιμο (Lit-12)
  13. Μάθε και χρησιμοποίησε ό,τι είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον για την κάθε κοινότητα (Lit-13)
  14. Απέφυγε τη διδακτέα ύλη (περιεχόμενο) από την ορθή σχολική εκπαίδευση – φτιάξε τη δική σου (Lit-14)
  15. Απέφυγε παραδοσιακά, ορθόδοξα, άχρηστα θέματα (Lit-15)
  16. Εγκωμίασε· μην κάνεις κριτική (Lit-16)
  17. Δώσε ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να διδάξουν ό,τι έμαθαν (Lit-17)
  18. Οδήγησε τους συμμετέχοντες στο δέος και τη διασκέδαση της ανακάλυψης(Lit-18)

Ανάπτυξη Ικανότητας


Καθιστώντας το Περιβάλλον πιο Ικανό


Μεταμόρφωση της Καταστροφής σε Ανάπτυξη


Κοινωνιολογία: Η Επιστήμη Πίσω από την Κοινωνική ΕνδυνάμωσηΠροοπτικές:Κοινωνικοποίηση:


Οικογένεια:

Διάφορα:

Άλλο εκπαιδευτικό υλικό:


Αναφορά:


Φιλοξενούμενες Εργασίες:

Ο Kamal Phuyal είναι ένας από τους κύριους εκπαιδευτές ΣΕ στο Νεπάλ. Θέτει το ερώτημα "Γιατί ΣΕ;", σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία του υλικού για την ΣΕ αφορά το "Πως" (να κάνετε ΣΕ). Για τον Kamal, η απάντηση σχετίζεται με την σύνθεση των Βουδιστικών και Ινδουϊστικών αξιών στην πατρίδα του, το Νεπάλ. Δείτε Μοιράζοντας την ΣΕ . Η τελευταία συνεισφορά του είναι η Συμμετοχική Εκδηλωτική Προσέγγιση Προγραμματισμού [ΣΕΠΠ].

Ο Benjamin Fleming, ειδικός στις κοινότητα στην Αυστραλία, γράφει ένα άρθρο που αρχίζει με την προκλητική δήλωση, "Η συμμετοχή δεν οδηγεί πάντα σε ενδυνάμωση". Δείτε Συμμετοχή . Δείτε την τελευταία συνεισφορά του, Κερδίζοντας την Κοινοτική Κυριότητα , όπου συζητά τον ρόλο μας σε αυτή την διαδικασία.

ΔείτεΣχόλια και Περαιτέρω Σκέψεις από την Doreen Boynd, UNDP, Barbados
Για συμβουλές σχετικά με την συγγραφή προτάσεων για επιχορήγηση, δείτε την φιλοξενούμενη εργασία της Michelle Carter: Συγγραφή για Χορηγία


Επιδοτήσεις και Χρηματοδότηση

Ψάχνετε επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για την υπηρεσία ή το έργο σας; Ο κύριος σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Συντηρείται πάνω σε μια εθελοντική (άμισθη) βάση. Ωστόσο, αν ψάχνετε επιχορήγηση, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους αυτή η σελίδα μπορεί να σας βοηθήσει. (1) Αν κοιτάξετε τις σελίδες με τους συνδέσμους, θα βρείτε συνδέσμους για άλλους δικτυακούς τόπους, περιλαμβανομένων και αυτών που δίνουν επιχορηγήσεις. Θα χρειαστεί να κάνετε την δική σας έρευνα. (2) Αν κοιτάξετε τις διάφορες σελίδες που αφορούν τον σχεδιασμό έργων και προτάσεων (μπορείτε να τις βρείτε από αυτόν τον χάρτη σελίδας), θα βρείτε οδηγίες και υποδείγματα που θα σας βοηθήσουν να γράψετε τις δικές σας προτάσεις για επιχορήγηση ή έργα. (3) Αν χρησιμοποιήσετε την μορφή για πρόταση έργου που προσφέρεται εδώ, στείλτε την πρόταση σας σε εμένα με μια αίτηση για υλικό, τον διαχειριστή του ιστότοπου, Phil Bartle, και θα σας την επιστρέψω με υλικό, και συμβουλές, κατόπιν δικού σας αιτήματος. Δεν είμαι πηγή χρηματοδότησης.
Εάν επιθυμείτε περισσότερες συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων για επιχορήγηση, δείτε την φιλοξενούμενη εργασία της Michelle: Συγγραφή για Χορηγία .


Η Στρατηγική ΠΚΔ:Τρία Εγχειρίδια για τους Εργαζόμενους στην Κοινότητα


Ερευνητικά Ευρήματα:


Πρόγραμμα Κοινοτικής Ανάπτυξης (ΠΚΑ)


ΠΚΔ Ουγκάντα (Αρχειοθετημένες Αναφορές):


Κεντρικές Σελίδες:

Κεντρική Σελίδα


Χρήσιμα:


––»«––

Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Σλόγκαν και Παροιμίες: Ακολουθώντας τον δρόμο της λιγότερης αντίστασης
κάνει όλα τα ποτάμια να στρίβουν και μερικούς ανθρώπους ανέντιμους


© Copyright 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Web Design by Lourdes Sada
––»«––
αναβαθμιστηκε τελευταία την: 14.10.2012

 Κεντρική σελίδα