Pàgina d'inici
 Referència


Traduccions:

Español
Filipino
Française
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

ÚS DE LES DIMENSIONS EN LA RECERCA SOBRE LA FAMÍLIA

Posar en ordre les vostres observacions

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fullet per a la formació

Com podem utilitzar les sis dimensions per dissenyar una recerca sobre la família?

Agafeu el material sobre les sis dimensions engegueu la recerca, i aneu més enllà, contribuint amb el vostre propi anàlisi i raonament (no només meres opinions).  La millor descripció de les sis dimensions la trobareu al document: Què és comunitat?

  • En primer lloc, les sis dimensions en conjunt faciliten una manera d'organitzar les dades obtingudes durant la recerca. Donat que les dades culturals pertanyen a alguna de les sis dimensions, podeu examinar el que esteu recopilant o planegeu (teniu intenció de) recopilar i preguntar-vos si aquesta informació està equilibrada entre les dimensions.

  • Les sis dimensions es poden utilitzar com una llista de control per assegurar-vos de que totes les característiques culturals i socials de cada família estudiada són reconegudes.

  • Donat que les famílies tenen elements en comú, les sis dimensions es poden utilitzar per comparar la informació (que no ha de ser necessàriament la mateixa).

  • Com diu Baker (2005), hi ha un prejudici microestructural a la majoria de literatura sobre la família. Utilitzar les sis dimensions és un mitjà per contrarestar aquest prejudici.

  • Les sis dimensions es poden utilitzar com a base per identificar característiques més específiques de la vostra recerca. Aquestes poden variar.

  • Mitjançant la referència a les sis dimensions, i el que abasta cadascuna, l'investigador es pot adreçar a qüestions més específiques.

  • Com que una família és, en sí mateixa, com una comunitat i com una societat, ha de tenir (per definició) les sis dimensions. Per tant, totes sis són vàlides per fer recerca.

Aneu amb compte de no dir que l'investigador ha d'incloure totes les dimensions. Si bés és (lògicament) cert que eliminar una dimensió eliminarà, per definició, totes les dimensions, això és aplicable només a la família (cultura) però no a la recerca. No és un argument per incloure totes les dimensions a la recerca.

Estaria bé fer una llista de les sis dimensions, però no se us demana que definiu o descriviu les dimensions culturals com a tals. Se us demana com les aplicareu per dissenyar una recerca. Tot seguit veurem com cada dimensió es pot utilitzar en el disseny d'una recerca.

Dimensió tecnològica: Com contribueix l'entorn material construït per l'ésser humà (casa, mobiliari, utensilis) a la dinàmica de la família? Com es veu afectat aquest entorn per la dinàmica de la família? Com ha afectat a l'estructura i organització de la família la tecnologia més àmplia (de la societat) i els seus canvis?

Dimensió econòmica: Com es distribueix en la família la riquesa (qualsevol cosa escassa i útil)? Com afecta l'economia en sentit ampli a la família? Quins són els ingressos totals de la família? Provenen d'un sol dels seus membres? De dos? Si és així, estan distribuïts de manera equitativa? Si no, quins són els principis que els regeixen?

Dimensió política: Com es distribueix i s'exerceix el poder i la influència dintre de la família? Quin efecte té la dimensió política de la societat en general sobre l'estructura interna i la dinàmica de la família? Hi ha cap evidència de canvis recents? En cas afirmatiu, com es van produir i quines són les seves implicacions?

Dimensió d'interacció: Amb el prejudici microestuctural que afecta la literatura sobre la família, aquesta és la dimensió que es veu més afectada. Però, igual que passa amb els rols i relacions dintre de la família, podeu preguntar a quina classe social pertany la família, i si això l'afecta. Quins altres rols juga la família dintre de la societat? I quines són les seves relacions amb la resta de la societat i amb els individus de fora de la família?

La dimensió de valors i estètica: La recerca pot preguntar si tots els membres de la família comparteixen els mateixos valors. (Al pare li agrada el hip hop o el rap?) Quin és el nivell de prestigi de la família en general i com es veu aquest prestigi afectat pels individus dintre d'ella? Els membres de la família comparteixen les mateixes idees polítiques? Els valors i l'estètica es qüestionen o es donen per sentats? Com afecten els estàndards i els valors socials de la comunitat als de dintre de la família? Coincideixen?

Visió del món: Assisteixen tots els membres de la família als mateixos serveis religiosos? Són membres de la mateixa organització religiosa? Comparteixen les mateixes creences sobre la cosmologia? La família prega unida (i es manté unida)?

El document sobre l'ús de les sis dimensions en la recerca comunitària pot oferir unes quantes pautes que podeu utilitzar en la recerca sobre la família, sobretot perquè les diferències entre família i comunitat s'estan difuminant cada vegada més.

Els tipus de preguntes que es plantegen aquí són amplis i variats.  Són generats en considerar cada dimensió i preguntar què podria ser sociològicament important en ella.  Què hi ha en cada dimensió que afecta l'estructura i organització d'una família?

Aquestes són algunes de les maneres en què les sis dimensions es poden utilitzar en el disseny de la recerca sobre la família.


Aquí teniu la llista de les sis dimensions des d'una perspectiva històrica:

La dimensió tecnològica de la societat
  La dimensió econòmica de la societat
  La dimensió política de la societat
  La dimensió institucional de la societat
  La dimensió dels valors de la societat
  La dimensión de la visió del món de la societat

Referència citada:

Baker, Maureen, editor 
     2005      Families: Changing Trends in Canada, Fifth Edition.
             Toronto: McGraw-Hill Ryerson

––»«––
Si copieu text d'aquest lloc, si us plau, citeu l'autor (s)
i feu un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2013.01.08

 Pàgina d'inici