Glavna Stranica
 Povratak na glavni modul


Prevodi:

English
Italiano
Português
Русский

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

PORODICA i ZAJEDNICA
WEB i LITERARNE REFERENCE

Po Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Reference

Web reference se menjaju: neke dolaze neke odlaze. To znači da sve neće postojati kad dođete do njih.  Vi ste pozvani da doprinesete u potrazi za dalje web reference i njihovu razmenu.

Sledeće reference uključuju nekoliko radova koje sam ja napisao.

U Dead Sociologists' web sajtu, naći ćete mnogo tema koje su pokrivene u udžbeniku. Potražite ih pod imenom klasičnog sociologa.

Uvod u porodicu i zajednicu; Sociološka perspektiva

Baker, Poglanvlje 1: Definicije, kulturne varijacije i demografski trendovi
Bartle: Poglavlja 1, 2, 3 Kultura, Društvo, Perspektiva
Bartle: Sociološka perspektiva;
Bartle: Kultura, simboli i dimenzija
Bartle: Da li je kultura unutar ili van nas
Bartle: Svakodnevne stvari
Bartle: Igra pokera
Bartle: Rečnik;
Mandell i Duffy, Poglavlje 1. Kanadske porodice u socijalnom kontekstu
Bartle, Šta je zajednica? www.cec.vcn.bc.ca/gcad/indexsb.htm
Vanier Institut porodice: http://www.vifamily.ca
Statistika Kanade: http://www.stacan.ca
Bartle, Prvo poglavlje; Šta je društvo?
Bartle, Sociološke perspektiva, www.cec.vcn.bc.ca/cmp/

Glavne perspektive u sociologiji

Baker, Poglavlje 2: Conceptualizacija porodica: Teorijski okviri i porodična istraživanja
Baker, Poglavlje 3: Biasevi u porodičnoj literaturi
Bartle, Oko posmatrača
Bartle. Sociološke perspektive.
Bartle: Karl Marx;
Bartle: Emile Durkheim;
Bartle: Max Weber;
Bartle: Sedam biasa u porodičnoj literaturi
Dead Sociologists: http://faculty.olympic.edu/cbarker/deadsociologistsociety.htm
Tura kroz sociologiju sajber prostora: http://www.trinity.edu/mkearl/
Durkheim, http://durkheim.itgo.com/solidarity.html


Primena kulturne dimenzije porodici i zajednici

Bartle: Poglavlje 5(6); Šest dimenzija
Bartle: Šest dimenzija;
Bartle: Šta je zajednica?

Istorije porodice i idealne kulture
Mandell i Duffy, Poglavlje 2. Istorije porodice

Porodični život Prvih Nacija, imigranata i vidljivih manjina

Bartle: Prve Nacije, vidljive manjine i imigranti;
Mandell i Duffy, Poglavlje 4. Porodični život nativnih ljudi, imigranata, i vidljivih manjina
Bartle: Uzrast, rasa i pol
Bartle: Mozaik ili Melting Pot

Industralizacija, tehnologija, imigracija

Bartle, Tehnološka dimenzija:
Bartle, Poglavlje Deset; Više ljudi; više stranaca
Bartle, Poglavlje Šest; Šest dimenzija


Istorija, društvena promena, porodice i zajednice

Baker, Poglavlje 4: Socijalno, ekonomsko i kulturno poreklo modernih porodica
Bartle, Poglavlje Deset; Više ljudi; Više stranaca
Bartle, Ekonomska dimenzija www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
The Global Gazette: http://www.globalgazette.net

Nejednakost, rasa, pol, uzrast i klasa

Bartle: Poglavlje 8: Nejednaki
Bartle: Globalna stratifikacija
Bartle: Nejednakost
Bartle: Marx i Weber o klasi

Ekonomija i podela rada

:Ekonomska dimezija www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartle: Konflikt kuća i porodica
Baker, Poglavlje 5: Plaćeni i neplaćeni rad; Kako porodice dele rad
Bartle, Poglavlje Šest: Šest dimenzija (Poglavlje o ekonomskoj dimenziji)
Centar za porodice, rad i dobrobit: http://www.worklifecanada.ca/
Marx: http://faculty.olympic.edu/cbarker/deadsociologistsociety.htm
http://www.monthlyreview.org/1098pan.htm

Politička dimenzija zajednica i porodica

Baker, Poglavlje 5: Plaćeni i neplaćeni rad; Kako porodice dele rad
Politička dimenzija: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartle: Politika porodice
Bartle, Poglavlje Šest: Šest dimenzija (Poglavlje o političkoj dimenziji)

Varijacije u porodici, etnicitet u Kanadi

Baker, Poglavlje 6: Etničke porodice
Bartle, Poglavlje Dva; Karakteristike zajednice
Kanadska vlada, od Gane do Kanade: http://www.settlement.org/cp/english/ghana/index.html
Bartle, Organizacije jedinstva: cec.vcn.bc.ca/cmp/
Meyer Bernstein: http://interplan.org/immig/im01004.htm (ako je još uvek na raspolaganju)

Životni ciklus porodice (1)

Baker, Poglavlje 7: Intima i obaveza u formiranju porodice

Matrijarhalno i bilatelarno srodstvo (studija Akan slučaja)

Bartle: Tajne ginokracije (ili matrijarhata); www.cec.vcn.bc.ca/rdi/kw-gyn.htmKliknite na Akan studije
Bartle: Specijalna prezentacija na Kwawu srodstvo (pravite beleške).
(Biblioteka referenci: Christine Oppong, Robert Rattray i Meyer Fortes).
Mandell and Duffy,Poglavlje 4. Porodični život nativnih ljudi, imigranata i vidljivih manjina
http://www.umanitoba.ca/anthropology/tutor/case_studies/akan/lineage.html
http://www.fou.uib.no/fd/1996/f/712002/biblio.htm
http://lucy.ukc.ac.uk/Machin/machin_91.html
http://lucy.ukc.ac.uk/EthnoAtlas/Hmar/Cult_dir/Culture.7880

Socijalizacija. Uzgajanje deteta. Kulturna reprodukcija

"Selo je potrebno." Seminar
Bartle: Rod i jezik
Henslin Poglavlje 13, Porodica; Inicijacija u društvo (na rezervi u biblioteci)
Dete i porodica Kanada: http://www.cfc-efc.ca/
Investicija u decu: http://www.investinkids.ca/
Bartle: Poglavlje 4; Postati čovek
Bartle: Poglavlje 9. Porodice
Bartle: Specijalna prezentacija na ulogu zajednice u socijalizaciji (pravite beleške).
Baker, Poglavlje 8: Šta su deca i kako postaju odrasli.
Prezentacija sebe: http://ssr1.uchicago.edu//NEWPRE/CULT98/Goffman1.html
Bartle, Sapir i Whorf;
Dead Sociologists,
http://www.trinity.edu/mkearl/
Socijalizacija, http://www.umsl.edu/~rkeel/010/socializ.html
http://www.asc.upenn.edu/usr/chunter/iic.html
http://www.homeport.org/~blake/theory2.html
Goffman, http://www.cfmc.com/adamb/writings/goffman.htm
Goffman, http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/CULT98/Goffman1.html
Berger, http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/CULT98/Berger.html

Incest tabu kao socijalna institucija

Bartle: Poglavlje 9, Porodica i srodstvo
Bartle: Incest Tabu

Lezbijan i gej roditelji; Porodične vrednosti

Mandell i Duffy, Poglavlje 7. Lezbijan i gej roditelji
Bartle: Homoseksualnost
Bartle: Poglavlje 9, Porodica i srodstvo

Starenje; Veze kroz vreme i preko generacija

Da li je starački dom zajednica?

Baker, Poglavlje 9: Porodični život u srednjem životnom dobu i starosti
Mandell i Duffy, Poglavlje 1. Starenje i porodice; Veze kroz vreme i preko generacija
Ontario, Starenje porodica izvori: http://www.acl.on.ca/aging/resourcepage.html
Kanadska Asosijacija za penzionere: http://www.fifty-plus.net/
Američka Asocijacija za penzionere: http://www.aarp.org/

Socijalni problemi i porodični život

Baker, Poglavlje 10: Razvod i preudavanje
Bartle, Poglavlje 9; Porodica, Zajednica, Društvo (Poglavlje o Tamnoj strani)
Bartle, Strategije pola, cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartle, FGM, www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Razvod na liniji: http://www.divorceonline.com/
BC Institut protiv porodičnog nasilja: http://www.bcifv.org/

Zajednica i socijalni problemi

Baker, Poglavlje 10: Razvod i preudavanje
Bartle, Poglavlje Jedanaest; Primene znanja
Bartle, Strategije pola: cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartle, Socijalni rad vezan za zajednicu: www.cec.vcn.bc.ca/cmp/

Porodično nasilje; Tamna strana
Disfunkcionalne porodice i nasilje
Devijanstvo, socijalna kontrola i restorativna pravda

Bartle: Poglavlje 9. Porodica; Tamna strana
Baker, Poglavlje 11: Uzorci nasilja u porodici
Mandell i Duffy, Poglavlje 6. Nasilje u porodici
Mandell i Duffy, Poglavlje 6. Nasilje u porodici
Bartle: Poglavlje 11. Devijati i kontrola
Bartle: Obrezivanje ženskih genitalija
Bartle: Restorativna pravda;
Bartle: Svrhe kriminalne kazne
Bartle, FGM, cec.vcn.bc.ca/cmp/
Minesota Centar protiv nasilja i zlostavljanja: http://www.mincava.umn.edu/
Kanada: Porodično nasilje Prve Nacije: http://www.ainc-inac.gc.ca/

Siromaštvo u porodici i ekonomske borbe

Bartle: Poglavlje 14; Siromaštvo kao socijalni problem
Mandell i Duffy, Poglavlje 9. Siromaštvo u porodici i ekonomske borbe

Feminizam, zakon i javna politika
Moguće uloge vlade

Baker, Poglavlje 12: Porodice, politika države i porodice
Mandell i Duffy, Poglavlje 10. "Politiciziranje ličnosti" : Feminizam, zakon i javna politika
Bartle: Stakleni plafon; Stakleni Lift
Komisija za Prve Nacije i Metis reformu pravosuđa: http://www.justicereformcomm.sk.ca/

Ojačavanje porodica i zajednica
Zajednice kao mehanizam za intervenciju

Bartle: Poglavlja 7, 14
Bartle: Pitanja o socijalnom radu baziranom na zajednici ;
Bartle. Socijalni rad baziran na zajednici
Baker, Poglavlje 12: Porodice, politika države i porodice
Kampanja 2000 o siromaštvu dece: http://www.campaign2000.ca/
Kanadski savez za socijalni razvoj: http://www.ccsd.ca/

Budućnost porodičnog života

Baker, Poglavlje 13: Budućnost porodičnog života
Bartle, Poglavlje Deset; Više ljudi; Više stranaca

Budućnost zajednica

Bartle,  Više ljudi; Više stranaca
Bartle, Šta je zajednica? www.cec.vcn.bc.ca/cmp/
Sajt za društvenu promenu: http://gsociology.icaap.org/
Revolucija: http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/Change2/Skocpol.html
Wallerstein: http://www.fordham.edu/halsall/mod/wallerstein.html
Wallerstein: http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELIMS/Change/chmisc2.html#WALLERSTEIN

Pregled
Bartle: Rečnik;


Druge teme:
Predlog za istraživanje
Istraživanje porodice i zajednice
Korišćenje šesnaest elemenata snage
Henslin, Poglavlje 2. Na rezervi u biblioteci koledža. Metode istraživanja.
Takođe vidi članak o pisanju naučnog članka.
Bartle: Poglavlje 15, 16 Istraživački rad
Bartle, Istraživački rad zajednice: cec.vcn.bc.ca/cmp/
Bartle: Učesnik posmatranja i nenametljive mere
Bartle: Naučni radovi na stranici kursa.
Bartle: Internet čitanja o istraživanju.
Triniti, Teksas, Vodič za pisanje istraživačkog članka
Važenje http://www.cfmc.com/adamb/writings/marxpost.htm

──»«──

Vi se podstičete da uradite svoja istraživanja na ove teme. Koristite Google i Yahoo.

──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.19

 Glavna Stranica