Glavna Stranica
Priprema
Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

PRVA PRIČA

Nije Vodio Dnevnik

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Vinjeta

Kratke priče da se ilustruju principi

Kebede je bio fantastičan organizator. Ljudi pri jednom selu su želeli zalihu sveže vode, i on je znao medjunarodnu neprofitnu organizaciju koja bi mogla da im pomogne da plate deo troškova. On je organizovao sastanak sa rukovodiocima sela i organizacije, ispravno nepraveći sam aranžmane za njih.

Ljudi pri drugom selu su želeli školu i on je znao nekoga u ministarstvu koji je imao na raspolaganju pare namenjene grupama koje su želele da izgrade škole. Ljudi pri selu su se uzbudili, i tražili od Kebeda da im pomogne sa seoskim projektima. Opština je bila u žaru od silnih aktivnosti i silnog uzbudjenja.

Kebede nije sa sobom nosio svesku. Nije ništa beležio o tome šta je on radio i kakve razlike su postojale izmedju raznoraznih sela. Zaboravio je da je selo Hejlitaun imao rezervu vode, tako da su oni bili iznenadjeni kada su se neki vladini eksperti pojavili da procene njihove potrebe za vodom. Ljudi u Nju Bedu su bili većinom Muslimani, te im je bilo neudobno kada se žena u kratkim rukavima pojavila da diskutuje sa njima o njihovim potrebama za obrazovanjem. Njima je bila potrebna voda. Vremenom sve je u opštini postalo zbunjujuće, ljudi su se razočarali, više nisu hteli da slušaju Kebeda, i mobilizacija se završila.

Napomena: Ove priče su bazirane na stvarnim dogadjajima. Imena ljudi i mesta su promenjena radi zaštite anonimnosti.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 28.04.2012.

 Glavna Stranica
Priprema