unang pahina
Mga Salin:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAGHANDA NANG ISANG PALIGID NA NAGBIBIGAY KAKAYAHAN

Ang isang matatag na pamayanan ay hindi nagmula sa wala

ni Phil Bartle PhD

isinalin ni Gerasmo pono


panimula

Mga dokumento na kalakip nito Paligid na nagbibigay kakayahan paksa

Mga batas ukol sa politikal at pamamahala, pamamalakad at ginagawa ay naka apekto sa katatagan nang mga pamayanan

Tayo kadalasan inaakala natin na ang tagapagpakilos nang pamayanan ay isang taong lubosang tumulong sa pamayanan: pagsabi, pagsasa-ayos, paggabay upang ang mga ta ay magkakaisa sa pagpasiya, pagtupad nang mga gawain para maging isang matatag. Ang gawain nang tagapagpakilos ay lampas pa sa saklaw nang pamayanan at nagsasali sa lahat nang bagay na naka-apekto sa kakayahan at pagpapatatag nang pamayanan.

Ang lahat nang bagay na nakapalibot at naka-apekto nang isang pamayanan , ay maaring tawaging paligid. Sa kasalikuyang mga isyu ukol sa kalikasan, kadalasan maisip natin ang pisikal at mga buhay na nakapaligid sa isang pamayanan, ngunit dito ay titingnan natin ang pampolitika, batas at mga pamamaraan sa pamamahala nang isang pamayanan ay dapat mabuhay. Ang lahat nang mga iyo ay naka-apekto kung gaano katatag ang isang pamayanan at gaano ka galing ang isang tagapagpakilos sa pagpapatibay nang katatagan nang isang pamayanan. Kahit ang pamamaraan na ginamit nang tagapagpakilos ay dapat saklawin nang mga batas, pamamalakad at mga gawain na naka-apekto nang pamayanan.

May maraming paraan na ikaw ay maka-inpluensiya upang mabago ang isang katayuan , at dapat ngayon ay pinag-isipan mo yan. Ang pagsuporta ay ang pagsasabi na ikaw ay sang-ayon sa isang bagay. Ang paggawa niyan ay tinatawag na "Pangsuporta". Ang lahat nang iyong ginagawa upang mabago ang mga batas, pamamalakad, at mga gawain ay maaring tawaging isang uri nang pagsuporta.

Ang pinaka gitna na laman sa paksang ito, Pagbibigay kakayahan para sa katatagan nang isang pamayanan, naglalarawan nang ibang pamamaraan upang mabago ang katayuan nang isang pamayanan, maaring ang tagapagpakilos ay gagawa nang mga bagay upang ang mga tao ay mamulat sa katotohanan, bilang isang dalubhasa na nagbibigay nang payo doon sa mga tao na namamahala, o kung iwanan mo ang iyong papel bilang tagapagpakilos at magtrabaho doon sa pamahalaan bilang isang tagapamahala.

Ang dokumento Paghanda nang isang papel na palakad para sa pagpapa-unlad nang pamayanan, ay ginagawa para sa mga kasapi nang kongreso o mga mambabatas, ngunit ito rin ay dapat mong basahin upang ikaw ay makapagbigay nang magandang payo.

Tandaan pag nais mong baguhin ang katayuan nang isang pamayanan, ito ay pagbibigay kakayahan nito upang maging matatag na pamayanan. Ito ay hindi pagtulong sa pamayanan (na maging maaasahin), ngunit ito ay isang pamamaraan upang turuan sila paano tulungan ang kanilang mga sarili.

––»«––

mangyayari kilalanin ang mga may akda kung sakali mayron kayong sipiin sa parteng ito
at idugtong pabalik cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Mga kasabihan: Sa pagsunod sa landas na hindi mahirap, ito ang dahilan kung
bakit lahat nang mga ilog at mga tao ay hindi matuwid


© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 01.05.2011

 unang pahina