Trang chủ
 Động viên
Phần dịch

Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
Tiếng Việt

                                        

Những minh họa khác

Chile

Latin American

Các quốc gia đầu tiên

vùng Đông Nam Á

South Asian

Trang Khác:

Học Phần

Sơ đồ

Từ khóa

Liên hệ

Tư liệu sử dụng

Liên kết hữu ích

Minh họa động viên

Khu vực châu Phi

Bài của Julianna Kuruhiira

Được tiến sĩ Phil Bartle hiệu đính

Bài dịch của: Lua Nguyen


Nguồn tài liệu đào tạo

To copy or download each image from its URL, right-click on it and choose the "Save_Picture_As" option in the pull-down menu.

Minh họa 1: Họp cộng đồng; Nâng cao nhận thức:


Minh họa 1

Minh họa 2: Đánh giá tình hình cộng đồng; Lập bản đồ:


Minh họa  2

Minh họa 3: Họp cộng đồng; quyết định các quyền ưu tiên:


Minh họa 3

Minh họa 4: Cuộc họp điều hành của tổ chức cộng đồng; Lên kế hoạch dự án


Minh họa 4

Minh họa 5: Đào tạo kỹ thuật cho cộng đồng; Chuyên gia của các bộ đối thoại:


Minh họa 5

Minh họa 6: Nhận thức cộng đồng; Sức khỏe và vệ sinh:


Minh họa 6

Minh họa 7: Đào tạo quản lý cộng đồng; Hội thảo tài chính và kế toán:


Minh họa 7

Minh họa 8: Đóng góp cộng đồng; Mang nguyên liệu đến


Minh họa 8

Minh họa 9: Hoạt động cộng đồng; Đào hào


Minh họa 9

Minh họa 10: Hội thảo đào tạo; Các kỹ năng quản lý việc học tập


Minh họa 10

Minh họa 11: Đào tạo: Hội thảo viết báo cáo.


Minh họa 11

Minh họa 12: Thêm các hoạt động cộng đồng; Làm gạch


Minh họa12

Minh họa 13: Thêm hoạt động cộng đồng; Xây dựng.


Minh họa 13

Minh họa 14: Đóng góp cộng đồng; Các bữa ăn dành cho những người lao động công ích.


Minh họa 14

Minh họa 15: Đào tạo kỹ thuật; Học cách tái chế rác.


Minh họa 15

Minh họa 16:Đánh giá và quản lý cộng đồng.


Minh họa 16

Minh họa 17:Báo cáo trước cộng đồng.


Minh họa 17

Minh họa 18: Hoàn thành dự án; Tổ chức các nghi lễ và tiệc.


Minh họa 18


Chu trình động viên

Nếu thấy những minh họa này hữu ích, các bạn hay cho chúng tôi biết cách các bạn sử dụng chúng. Để có thêm những hình vẽ như thế này, hãy xem

Chu trình động viên khu vực Mỹ Latinh,
những minh họa về chu trình củng cố cộng đồng ,
những minh họa về việc tạo ra thu nhập,
những minh họa về tai họa,
những minh họa về báo cáo và quản lý,
những minh họa thêm,
Chile

––»«––

© Bản quyền 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.01.16

 Trang chủ

 Động viên