unang pahina
 Paggawa nang Kita
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Türkçe

                                        

Iba pang mga Larawan:

Chile

Latin American

First Nations

Southeast Asian

South Asian

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

PAGSASALARAWAN NG INCOME GENERATION

ni Julianna Kuruhiira

iniwasto ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Sheila Mendoza


Mga Materyales sa Pagsasanay

Sa pagkopya nang mga larawan galing sa kanyang URL, pindutin mo ito sa kanan at piliin ang "Save Picture As" na gusto doon pull-down menu.

Pagsasalarawan Ika-1: Pagtitipon ng Komunidad; Pagpupukaw ng Kaalaman:


Pagsasalarawan Ika-1: Pagtitipon ng Komunidad; Pagpupukaw ng Kaalaman

Pagsasalarawan Ika-2: Pagtipon; Pagbuo ng Trust Groups:


Pagsasalarawan Ika-2: Pagtipon; Pagbuo ng Trust Groups

Pagsasalarawan Ika-3: Dokumentong legal; Paglagda sa Sulat ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng Bangko at Kinatawan:


Pagsasalarawan Ika-3: Dokumentong legal; Paglagda sa Sulat ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng Bangko at Kinatawan

Pagsasalarawan Ika-4: Hamon sa mga Kalahok; Pagpili ng Maisasagawang Proyekto:


Pagsasalarawan Ika-4: Hamon sa mga Kalahok; Pagpili ng Maisasagawang Proyekto

Pagsasalarawan Ika-5: Pagsasanay; Kaalaman at Pamamaraan ukol sa Bangko


Pagsasalarawan Ika-5: Pagsasanay; Kaalaman at Pamamaraan ukol sa Bangko:

Pagsasalarawan Ika-6: Pagpapa-ikot ng Utang; Pagkolekta ng Nakasanayang Maliliit na Deposito:


Pagsasalarawan Ika-6: Pagpapa-ikot ng Utang; Pagkolekta ng Nakasanayang Maliliit na Deposito

Pagsasalarawan Ika-7: Maisasagawang Proyekto; Paggawa ng Sabon:


Pagsasalarawan Ika-7: Maisasagawang Proyekto; Paggawa ng Sabon

Pagsasalarawan Ika-8: Pagsasanay; Paggawa ng Ulat Pinansyal:


Pagsasalarawan Ika-8: Pagsasanay; Paggawa ng Ulat Pinansyal

Pagsasalarawan Ika-9: Pagbisita sa Bangko:


Pagsasalarawan Ika-9: Pagbisita sa Bangko

Pagsasalarawan Ika-10: Maisasagawang Proyekto;Maliit na Negosyo:


Pagsasalarawan Ika-10: Maisasagawang Proyekto;Maliit na Negosyo

Pagsasalarawan Ika-11: Maisasagawang Proyekto; Paggawa ng Langis:


Pagsasalarawan Ika-11: Maisasagawang Proyekto; Paggawa ng Langis

Pagsasalarawan Ika-12: Pagtaguyod at Pagbigay ng Lakas ng Loob; Pagbisita sa isang Pulong:


Pagsasalarawan Ika-12: Pagtaguyod at Pagbigay ng Lakas ng Loob; Pagbisita sa isang Pulong

Pagsasalarawan Ika-13: Paghahayag; Pag-uulat ng Pinansyal sa isang Pulong:


Pagsasalarawan Ika-13: Paghahayag; Pag-uulat ng Pinansyal sa isang Pulong

Pagsasalarawan Ika-14: Pagbayad ng Maliit na Utang sa Grupo:


Pagsasalarawan Ika-14: Pagbayad ng Maliit na Utang sa Grupo

Pagsasalarawan Ika-15: Huling Pagbayad Pagbalik sa Bangko:


Pagsasalarawan Ika-15: Huling Pagbayad Pagbalik sa Bangko

Pagsasalarawan Ika-16: Pagdiriwang at Pagbigay Pugay:


Pagsasalarawan Ika-16: Pagdiriwang at Pagbigay Pugay

Kapag nakatulong ang mga ilustrasyong ito sa inyo, paki bigay alam lang sa amin kung paano niyo ito nagamit.
Para sa iba pang mga tulad na ilustrasyon, tignan ang

Mga Ilustrasyon sa Siklo ng Pagpapalakas ng Komunidad
Ilustrasyon sa Pagkakaroon ng Kita
Ilustrasyon ng Disaster
Ilustrasyon sa Pagsusubaybay at Pagbibigay-Ulat
Ekstra na mga Ilustrasyon

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 23.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagpapatuloy