Ana sayfa
 Kredi


ANLAŞMA MEMORANDUMU

Aracı Temsilcileri için


çeviren F Jeral


"Bazı Formlar" a dön

Çeviriler:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română         TürkçeAnlaşma Memorandumu
Aracı Temsilcileri için
Anlaşma Memorandumu

Bir kredi için iki bin __________ yılının __________ ayının ____________ gününde
____________________________ Toplum Merkezli Kuruluşunun (TMK'unun)/Grubunun, Posta Kutusu Numarası ______________ da olan birinci bölümdeki (burada "BORÇ ALAN" olarak isimlendirilen) _______________, ve
Toplum Kalkındırma Dairesinin Refah Üretme Planı, _______________________ Bakanlığının, Posta Kutusu Numarası ____________ da olan, ikinci bölümdeki (burada "BORÇ VEREN" olarak isimlendirilen) _____________ arasında yapılan Anlaşma Memorandumudur.


BURADA ŞÖYLE ANLAŞILMIŞTIR:

BORÇ VEREN (para biriminde) ________ yi (yazıyla) ________________________________________________________________ yi
_____________________ Toplum Merkezli Kuruluşuna (TMK'una)/Grubuna ____________ ayda geri ödenebilen borcu verir.

Krediye aşağıdaki gibi faiz uygulanacaktır:
(i) Para biriminde: ___________ kısa vadeli kredi için yıllık % ________ oranında.
(ii) Para biriminde: ___________ orta vadeli kredi için yıllık % ________ oranında.

Hepsi azalan bakiye üzerinden hesaplanır.

Ödemesiz süre kredi ödemesinden sonra __________ ay olacaktır.

Ödemesiz süre esnasında faiz birikecektir.

Ana kaynak eşit ___________ aylık/üç aylık _____________ (para biriminde) taksitlerle geri ödenecektir ve faiz azalan bazında ödenecektir.

Birinci taksitin tarihi _____ ___________ 20 _____ olacaktır, ve son taksitin tarihi _____ ___________ 20 _____ olacaktır.

Faiz kredi ödeme tarihinden itibaren hemen birikir.

Kredi gruba/Toplum Merkezli Kuruluşa (TMK'a) kredi başvurusunda belirtilen amaca göre grup/Toplum Merkezli Kuruluş (TMK) üyelerine borç vermek için kulanılacaktır.

Kredi için güvence ve teminat şunlar olacaktır:
(i) Bütün üyeler ortaklaşa ve ayrı ayrı kredi borcunu tam olarak geri ödemek için sorumlu olacaklardır.
(ii) Toplam tutarı _____________ (para biriminde) _____________________________ Bankası ile olan Grup/Toplum Merkezli Kuruluş (TMK) tasarrufları, krediyi garanti etmek için güvence verilecektir.
(iii) Kredi ile finanse edilen varlıklara söz konusu olan kredi tamamen geri ödenene kadar müşterek olarak sahip olunacaktır.

Eğer BORÇ ALAN kredi borcunu geri ödemekte yetersiz kalırsa, Borç Veren tamamen borcu ve borç verene güvence verilen tasarrufların kullanılmasını içeren maliyetleri geri almak için yasal işlem başlatma hakkına sahip olacaktır. Bu yalnızca temsilci-krediler komitesinin onayı üzerine olacaktır.

Kredi tamamen geri ödeninceye kadar, hiçbir üyeye/gruba grubun/bankanın tasarruflarını çekme izni verilmeyecektir.

Anlaşma kredi borcunun ödenmemiş bakiyeleri olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

Aracı Temsilciye, onlar vasıtasıyla desteklenecek bütün onaylanmış küçük projeler üzerinden önden %10 komisyon ve yararlananları eğittikten sonra bir %2 ve sonra %95e kadar geri alınmış bütün kredilerin üstünden bir diğer %3 komisyon ödenecektir.

Temsilci anlaşmanın imzalanmasından sonra, küçük proje raporlarını aylık olarak hazırlayacak ve sunacaktır. Bunlara karşılık vermeksizin, Temsilciye krediler veya komisyon için hiç fon ödenmeyecektir.

Temsilci başvuru formlarında ve Toplum Yönetimi Programı teklif mektubunda görünen bilgiler bu anlaşmanın parçası olacaktır.

Mali kuruluşlar borçlunun hesap hareketlerini gerektiğinde Gelir Üretimi planına açıklama hakkına sahiptir.

Bu anlaşma uygulamanın gelişmesi için değişikliklere uğrayabilir.

BORÇ VEREN ______________________________________ adına kabul edildi:

İsim:
İmza ve Tarih:_______________________________ Bakanlığının Daimi Sekreteri için

Şahit:
İsim: 
Adres:
İmza ve Tarih:BORÇ ALAN ______________________________________ adına kabul edildi:
İsim:
İmza ve Tarih:Unvan: Ana sayfa

 Kredi Organizasyonu