Home Page


Tłumaczenia:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

MARX KONTRA WEBER

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczyła Karolina Durda

Konspekt Szkoleniowy

Porównaj podejście do tematu klas społecznych Karl'a Marx'a i Max'a Weber'a. Jak odnosiły się te różnice poglądowe do czasów sprzed stu lat?

Marx i Weber wsparli socjologię na wiele sposobów. Ważnym wkładem jest ich odmienne spojrzenie na klasę społeczną i nierówność społeczną.

Karl Marx łączył klasę ze środkami produkcji.

Widział jak w społeczności faudalnej opartej na rolnictwie istniała różnica pomiędzy klasą właścicieli ziemskich a klasą wieśniaczą, podobnie w rewolucji przemysłowej istniała różnica pomiędzy klasą właścicieli kapitału (właścicielami fabryk) a pracownikami fabryk.

Inne osoby, takie jak pisarze, przekaźnicy informacji, inteligencja i służby cywilne, nie przyczyniali się do produkcji w ekonomii i dlatego też byli bezużyteczni (nie produktywni) i nie tworzyli klas.

W kontraście, Max Weber piszący połowę wieku później, widział klasę jako opartą na trzech czynnikach: władzy, bogactwie i prestiżu.

We współczesnej socjologii również widzimy te trzy czynniki, jednak marksistowscy socjolodzy podkreślają związek ze środkami produkcji (włączając dzisiaj produkcję myśli i informacji).

Według Weber'a społeczeństwo ma kilka warstw, nie tylko dwie, i ważne są te czynniki, które nie są materialne.

Dzisiaj nadal istnieje napięcie pomiędzy właścicielami a pracownikami, ale istnieją zwiększone proporcje pomiędzy ludźmi wykonującymi inne zajęcia, menadżerami, przekaźnikami informacji, służbami cywilnymi, co oznacza, że relatywna istotność walki pomiędzy właścicielami a pracownikami relatywnie się zmniejszyła.

Pewien student w klasie zauważył, że jeśli Marx i Weber urodziłby się dzisiaj, lub 20 lat temu, głosiłby inne poglądy i teorie, ponieważ przyszłoby mu żyć w społeczeństwie bardzo zmienionym po okresie lat 1850 - 1900.

Marx przewidywał, że rewolucja nastąpi w społeczeństwach przemysłowych, gdzie pracownicy zbuntują się przeciwko właścicielom, lecz tak się nie stało.

Jedynymi krajami, w których miały miejsce rewolucje komunistyczne, były kraje rolnicze i feudalne.

Jest prawdopodobne, że Marx byłby zdziwiony, gdyby dzisiaj żył.

Również nie przewidywał powstania ruchu praw konsumentów i prywatyzacji usług.

Wielu mini kapitalistów pojawiło się w dzisiejszych czasach i to buduje silną ideologię na rzecz prywatnych przedsiębiorstw. Zanikają dodatkowo duże fabryki i to wszystko minimalizuje napięcie pomiędzy klasami, podobnie jak było pod koniec XIX wieku.

Różnica pomiędzy Marx'em a Weber'em w dalszym ciągu przyczynia się do naszego zrozumienia rzeczy.  Oboje nadal mają wpływ na socjologiczną perspektywę wpółczesnej socjologii.

──»«──
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
──»«──
Ostatnia aktualizacja: 2012.10.15

 Home page