Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Ελληνικά
English
Español
Filipino
Français
Polski
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

DIMENZIJA POGLEDA NA SVET

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Dimenzija pogleda na svet je grupa ideja, ponekad kontradiktornih, koje ljudi imaju o prirodi svemira, sveta oko sebe, njihove uloge u njemu, uzroka i posledica, i o prirodi vremena, stvari i ponašanja.

Ova dimenzija se ponekad smatra religijom ljudi.

Ali ova dimenzija je šira kategorija, i takodje obuhvata ateistička verovanja, kao što su da je čovek stvorio boga u njegovom sopstvenom liku.

Ova dimenzija obuhvata verovanja koja ljudi dele u vezi toga kako se svemir stvorio, kako funkcioniše, i šta je stvarnost.

Ova dimenzija obuhvata religiozna verovanja  ― i više. Proverite: Beleške o Religiji

Kada vi ispustite olovku na pod i očekujete da ona padne na pod, vi iskazujete vašu veru u gravitaciju.

Kada vi kažete da sunce izlazi svakog jutra (ono neizlazi nego se zemlja okreće), vi iskazujete pogled na svet iz prošlosti.

Ukoliko vi, kao istraživač ili mobilizer, ste smatrani i vidjeni kao neko ko napada verovanja ljudi, vi ćete naći vaš rad sputavanim, otpor ka vašim ciljevima, i neuspeh.

Bez obzira da li želite da se suprotite lokalnim verovanjima, vi morate biti vidjeni kao neko ko poštuje njihova verovanja i ko neželi da ih promeni.

U ljudskom opstanku, trend je ka promeni koja umanjuje broj božanstava, i ka umanjenju svetog ka sekularnom pojmu vremena i prostora.

Od lokalnog politeizma sa mnogo bogova, ljudi su se pomerili ka politeizmu sa manje bogova, od toga ljudi su se pomerili ka monoteizmu (sa jednim bogom) i odatle ka povećanju proporcije ljudi koji neveruju u nikakvog boga.

U iskustvu ljudske rase, grupe sa lokalnim tradicionalnim bogovima imaju tendenciju da budu tolerantnije prema drugim bogovima nego te sa "univerzalnim" religijama koje sve govore da one same (i niko više) imaju istinski odgovor.

Ogromni ratovi su bili vodjeni zbog religija (najveća ironija je da većina religija popuje mir i toleranciju), i to bi trebalo da služi kao upozorenje istraživaču ili mobilizeru do koje mere ljudi veruju u svoju veru.

Istraživač ili mobilizer mora studirati, naučiti i biti svestan u šta većina ljudi veruje u zajednici.

Da bi efektivno prouzrokovao društvenu promenu, animator mora predložiti i unaprediti akciju koja neće uvrediti prevladjujuća verovanja, i koja je dosledna, ili barem odgovarajuća postojećim verovanjima i pojmovima o tome kako svemir funkcioniše.

––»«––

Dimenzija Pogleda na Svet

Dimenzija Pogleda na Svet
––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.05

 Glavna Stranica