Home Page


Tłumaczenia:

English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română

                                       

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Rodzina i pokrewieństwo pośród pierwotnyc narodów, imigranci i dostrzegalne mniejszości

napisał Phil Bartle, PhD

przetłumaczone przez Adama Chmielnickiego

Konspekt Szkoleniowy

They have many features of their wider social environment in common

Historia i doświadczenia tych 3 kategorii są różne (np Akan), tak więc organizacja społeczna między nimi, włączając w to życie rodzinne, oczywiście bedzie zawierać różnice.

Przedstawiamy je tutaj zbiorczo, ponieważ mają wiele cech rozwoju społecznego wspólnych i to właśnie te cechy będziemy badać pod kątem ich oddziaływań na rodzinę.

Rozwój społeczny jest skomponowany z 2 elementów: (1) uregulowane i prawne środowisko i (2) nieformalny rozwój społeczny. ( umożliwiające środowisko dla uwłasnowolnienia społeczności).

Środowisko uregulowane jest skomponowane nie tylko z praw krajowych ale także z regulacji departamentalnych i ministerialnych lokalnych przedstawicieli władz cywilnych, na szczeblu prowincjalnym i federalnym.

Niektóre z nich nie są spisane lecz obejmują praktykę i zachowanie rządowych decydentów i urzędników, nawet jeśli są postrzegane jako dyskrecjonalne.

Nieformalne środowisko społeczne obejmuje myśli i działania zwykłych ludzi w społeczności, z którymi podmiot wchodzi w interakcję.

To obejmuje zarówno uprzedzenia i bigoterię ale także tolerancję i akceptację poglądów i zachowań.

Należy pamiętać, że nie ma jednorodnej albo standardowej rodziny, w formie, czy funkcji, w żadnym społeczeństwie i z tego względu dla ludzi w tych 3 kategoriach.

Życie rodzinne jest trudne w tych 3 kategoriach a głównym źródłem tych trudności są 2 środowiska w/w.

Socjologowie konfliktu sugerują, że najlepszą drogą do zrozumienia tych problemów jest spojrzenie na relacje pomiędzy rodzinami a środowiskami społecznymi, w których one funkcjonują.

Efekty tych czynników obejmują ubóstwo, słabe zdrowie, niewłaściwe zamieszkanie i marginalizację zatrudnienia.

Wszystko to jest istotne w odniesieniu do formy i funkcji rodziny.  Wszystkie te efekty wpływają na osłabienie rodzin wśró tych 3 kategorii ludzi.

Historycznie polityka imigracyjna Kanady była rasistowska.

Chińczycy musieli płacić pogłówne aby imigrować.

Zachęty były dawane głównie dla imigrantów ze strony Wysp Brytyjskich i północnej Europy.

Po II Wojnie Światowej imigracja zaczęła się do innych krajów obejmujących Europę Wschodnią i kraje wspólnoty brytyjskiej.

Od tego czasu, używając systemu punktowego, polityka zezwala imigrantom na przybywanie z większej ilości krajów.

Przez piewszą połowę poprzedniego wieku międzyrasowe małżeństwa i związki intymne były zakazane i zdarzały się przypadki "najazdów" policji na domy zamieszkałe przez mieszane rasowo pary w celu ich zatrzymania i odnotowania w rejestrach policyjnych.

Zanim został premierem, Pierre E. Trudeau przedstawił projekt legislacyjny zawierający słynne stwierdzenie: "państwo nie ma interesu w sypialniach jego obywateli".

Większość rodzin z tych 3 grup jest źródłem poparcia i udzielenia siły ich członkom, ale siły zewnętrzne działają w celu ich złamania przeciwdziałając temu.

Z powodu środowiska, duże grupy imigrantów, które są także łatwo dostrzegalnymi mniejszościami uważają za korzystniejsze osiedlanie się na terenach miejskich, gdzie już inni z ich mniejszości się osiedlili.

To powoduje wzrost enklaw etnicznych w miejscach zurbanizowanych, co z kolei prowadzi do etnicznych stereotypów i etnicznych konflików.

Asymilacja i integracja oznacza poces w którym grupy imigrantów stają się bardziej zbliżone do rodzin w głównym nurcie społecznym i częściej wchodzą z nimi w interakcje.

W późniejszym okresie swej pracy Stanford Lyman, mój perwszy nauczyciel socjologii (patrz podręcznik Bartle'a) prowadził badania w latach 60-tych porównując japońską i chińską imigrację do USA i Kanady.

Zauważył, iż stosunki byly porównywalne w Kanadzie i USA, Japończycy asymilowali się szybciej niż Chińczycy.

Jego badania także demonstrują, że oficjalna polityka Kanady (polityka mozaiki) i USA (polityka stapiania) mają niewielkie znaczenie dla współczynnika asymilacji.

Kultura z której pochodziła grupa jest czynnikiem istotniejszym.

Mirganci, którzy mają tendencję do zamieszkiwania w enklawach etnicznych asymilują się wolniej, niż inni

Jeśi te osoby, które walczą o wzmocnienie i ochronę rodzin  wskutek czego ostatnie propozycje legislacyjne zezwalają na małżeństwa osób tej samej płci poświęcałyby tyle energii, środków i interesu, by wspirać rodziny imigrantów, pierwotnych narodów i widocznych mniejszości, robiliby dużo więcej dla pomocy rodzinie w przetrwaniu i rozwoju.

––»«––
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 2011.08.21

 Home page