Home Page


Tłumaczenia:

Català
Ελληνικά
English
Español
Filipino
Français
Italiano
日本語 / Nihongo
Português
Română
Srpski

                                       

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

TABU KAZIRODZTWA

A feeling of aversion

napisał Phil Bartle, PhD

przetłumaczone przez Adama Chmielnickiego

Konspekt Szkoleniowy

Dlaczego ludzie posiadają tabu kazirodztwa?

Wielu ludzi w wielu społecznościach posiada głęboko zakorzenioną awersję do seksu kazirodczego.

Mamy tu na myśli coś innego niż molestowanie seksualne dzieci, mamy na myśli heteroseksualny seks, za zgodą partnerów bądź nie, pomiędzy matką i synem (jak w przypadku Edypa), ojcem a córką (jak Elektra i Myrra) i bratem a siostrą (jak w przypadku Zeusa i Hery), niezależnie od wieku.

Jak w przypadku wielu rzeczy w naszym współczesnym społeczeństwie, które nadmiernie akcentuje tzw. naukowe wyjaśnienia, wielu z nas uważa, że tabu kazirodztwa ma pochodzenie biologiczne i istnieje jako forma ochrony wygenerowana przez naszą ewolucję.   Nie.

Kiedy 2 bliskich krewnych odbywa stosunek seksualny i posiada potomstwo, nie ma choroby ani degeneracji wywodzącej się bezpośrednio z tego faktu, jak wielu ludzi uważa.

Następuje jedynie intensyfikacja już istniejących cech.

Geny recesywne mogą się manifestować z większym prawdopodobieństwem.

Efekt ten jest nieznacznie różny na przestrzeni pokoleń od sytuacji małżeństw pomiędzy kuzynami, a takowe były praktykowane w setkach kultur na całym świecie.

Jeśli czynnik, który ulega nasileniu jest negatywny lub śmiercionośny, jak w przypadku rodzin królewskich w Europie (choroby, hemofilia), to ujawni się we właściwym czasie.

Silne negatywne uczucia, które posiadamy odnośnie kazirodztwa, nieporównywalne są do nieznacznego niesmaku, który odczuwamy do małżeństwa między kuzynami i nie mają wystarczającego biologicznego uzasadnienia.

Kiedy spoglądamy na wszystkich naszych naczelnych "kuzynów" dostrzegamy, iż kazirodztwo jest praktykowane w ten, czy inny sposób, przez nich wszystkich poza nami.

Podejrzewamy przeto, że tabu sięga głęboko do korzeni ludzkości, korzeni ludzkiej kultury.

Postrzegamy korzenie kultury jako coś wspólnego z używaniem narzędzi (złożonych i skomplikowanych narzędzi, podczas gdy inne gatunki naczelnych używają prostych narzędzi) i języka (złożonego i skomplikowanego języka, podczas gdy inne naczelne używają prostych form języka).

Podejrzewamy, iż te trzy okoliczności, narzędzia, język i tabu kazirodztwa są powiązane ze sobą i powiązane z pochodzeniem ludzkości.

Tabu kazirodztwa wymaga, iż musimy wymieniać partnerów pomiędzy grupami, a ta wymiana była konieczna dla nas do komunikowania się i rozwijania naszych narzędzi (powiększając naszą zdolność przetrwania rozwijania się i reprodukcji).

Wczesne rodziny, bazujące na tym tabu, były częścią tych, które doprowadziy do rozwoju kultury, technologii oraz współpracy i przetrwały, podczas, gdy nasi "kuzyni" (neandertalczycy?) nie. Jakkolwiek by nie było.

Rodziny, w ich różnych formach występują jako najwcześniejsze instytucje społeczne. –– a współczesne społeczności są pośród różnych instytucji, które rozwinęły się, jako "przedłużenie" tych rodzin, spowodowane koniecznością tabu kazirodztwa, wzmocnione technologią i uczynione możliwymi przez rozwój skomplikowanego języka.

Podczas gdy tabu wydaje się być bardzo zbliżone do uniwersalnej instytucji społecznej, następny argument za jego wczesnym pojawieniem się w społeczeństwie ludzkim, są przypadki, gdzie kazirodztwo jest nie tylko dozwolone, lecz wymagane.

Kaziordcze związki pomiędzy bratem a siostrą były praktykowane wsród rodzin królewskich na Tahiti i we wczesnych dynastiach egipskich.

Póżniejsze miały miejsce wśród afrykańskiej arystokracji i częściowo praktyki te mogły być przejęte na grunt zachodnioafrykański za pośrednictwem migracji transsaharyjskich.

W znanych przypadkach małżeństw pomiędzy bratem a siostrą dotyczących królów i królowych, jest to wytłumaczalne przez znaczny stopień hierarchiczności społeczeństw i postrzegania królów i królowych jako podobnych bogom a w każdym razie wyrastających ponad poziom zwykłych ludzi.

Pomiędzy bogami kazirodztwo było praktykowane bez moralnych sprzeciwów i stanowiło drogę zaakcentowania królewskości ich społeczności w odróżnieniu od zwykłych śmiertelników.

Nie musicie koniecznie wierzyć w trafność tej dyskusji.

Nie musicie być jej świadomi i być w stanie zaprezentować, iż uczyliście się o niej (np. będąc pytani podczas egzaminu).

––»«––
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 2012.11.10

 Home page