Glavna Stranica
Priprema
Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Српски / Srpski

                                        

Ostale Stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Peta Priča

Nije Bio Upoznat Sa Osnovnim Pojmovima

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Vinjeta

Kratke Priče Za Ilustraciju Pojmova

Pol nije obraćao pažnju na diskusiju o osnovnima pojmova u toku obuke za mobilizere. Nije znao da prenos para nestvara bogatstvo. U njegovoj prvoj nedelji rada u polju naišao je na zajednicu u kojoj je bilo gladovanja zbog siromaštva. Čuo je o jednoj agenciji koja je imala para na raspolaganju, deo toga posvećen siromaštvu. Organizovao je da najsiromašniji članovi zajednice dobiju odredjeni deo tih para i bio je zadovoljan sa time.

Ali sa time nije otklonio siromaštvo, nego je samo olakšao bolne okolnosti; privremeno otklonio bol. Šest meseci kasnije zajednica se opet našla u potpuno istim okolnostima jer im se celokupna situacija nije promenila.

Kasnije je pohadjao jednu radionicu u kojoj je razlika bila diskutovana, i tu je naučio kako može da pomogne članovima zajednice da kreiraju bogatstvo. Vratio se nazad u zajednicu i pokazao je ljudima kako mogu da stvore bogatstvo kroz stvaranje malih preduzeća, i postajanje proizvodjača bogatstva. Članovi zajednice su bili sretni da je Pol bio voljan da nauči nove stvari.

Napomena: Ove priče su bazirane na stvarnim dogadjajima. Imena ljudi i mesta su promenjena da bi se zaštitila privatnost.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 14.05.2012.

 Glavna Stranica
Priprema