Pàgina d'inici
 Ajuda
Traduccions:

Català
English
Español
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa del lloc

Paraule clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

IMPLICACIONS DE LA GESTIÓ PER A L'ORGANITZACIÓ DONANT

Què canviar i com canviar-ho

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona


Fulletó per a la formació

Mandat i múscul

INTRODUCCIÓ: COM HAN DE CANVIAR LES AGÈNCIES DONANTS

Les agències donants necessiten el mandat i els mitjans per subministrar ajuda per a un desenvolupament sostenible, i per evitar el model caritatiu.

Avui en dia, tal i com es practica l'ajuda, mai no tenen ni el mandat ni el múscul, encara que parlen i escriuen com si els tinguessin.

En aquest document establim els requisits per a que això sigui així en termes de transformació en la gestió de les agències donants.

El model caritatiu encara és aplicable durant i immediatament després d'un desastre, quan es necessita una resposta urgent. Aquí parlem d'ajuda al desenvolupament -- no de rescatar, sinó d'eliminar la pobresa.


VOLUNTAT POLÍTICA A LES ALTES ESFERES

Les agències donants, bilaterals i multilaterals, necessiten un context polític i administratiu per portar a terme les transformacions radicals que es necessiten. Són responsables davant dels seus governs i han de retre comptes davant dels mateixos (si són agències bilaterals) o a l'Assemblea Gneral de les Nacions Unides (si són agències multilaterals de l'ONU).

Això requereix voluntat política a les més altes esferes de les jerarquies.

Les agències bilaterals més importants i els seus governs (per exemple, el parlament, el Congrés) hi han d'estar totalment compromesos, i això vol dir que han d'estar recolzats per lleis i normes fetes expressament. Els funcionaris més importants de l'ONU i la seva Assemblea General han d'estar també totalment compromesos, i això significa resolucions clares i fetes expresssament per l'Assemblea General i reglaments fets per l'ONU.

Algú ha dit que seria fàcil?

Recordeu, un trilió de dòlars llençat a la brossa.

La gestió intermèdia de les agències donants en el seu país d'origen i en el país de destí no pot treballar sense aquest fort mandat i el múscul necessari per fer-ho complir. No ho poden aconseguir sense posar en perills la seva carrera.

La resposta? Es necessita una enorme mobilització popular. Els polítics són sensibles, encara que no fins a l'últim detall, a les demandes del seu poble. Aquí és on els activistes són necessaris. Vegeu: Implicacions per a mobilitzadors i activistes (Escolteu el toc de trompeta de la cavalleria).


MÉS QUE UNA RESOLUCIÓ CLARA I PER ESCRIT

És necessària una resolució que identifiqui el seu paper i implicacions com a proveïdores de desenvolupament sostenible.

També és necessari afegir algunes coses per identificar i legitimar un paper en el desenvolupament sostenible.

Per començar, especialistes en desenvolupament, amb uns coneixements profunds sobre corrupció, dependència i caritat han de dissenyar estratègies que funcionin.

En l'actualitat, només es dediquen bones paraules al desenvolupament sostenible. Aquest no és només un document acadèmic de recerca, és un manual per a activistes i cooperants. Cal estudiar a fons aquesta afirmació. Les meves observacions es basen en el què he vist sobre el terreny.


ELS MITJANS PER FER COMPLIR LA RESOLUCIÓ

En segon lloc, les agències donants han de tenir mecanismes per assegurar-se que no es fa servir el model caritatiu.

Per dur a terme un paper de desenvolupament sostenible, les agències donants han de poder executar la concesió de l'ajuda de la manera requerida.

La possibilitat de suspendre o retenir els pagaments de l'ajuda són els únics mitjans disponibles avui en dia, però no es fan servir gairebé mai. Els funcionaris de les agències donants s'enfronten a mesures disciplinàries si no gasten tot el pressupostat.

S'han de pensar altres sancions i aplicar-les.

Els funcionaris d'alt rang no han de ser sancionats per no gastar el pressupost si les agències executores del projecte trenquen les normes.


EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓ

Són necessaris mecanismes per acabar amb l'actual competència entre agències i els entrebancs que es posen les unes a les altres.

Avui en dia les agències d'ajuda estan obligades a gastar els diners i passar per alt la corrupció i la caritat per assolir aquest objectiu. S'ha d'acabar amb aquestes pràctiques.


COSES A AFEGIR A L'ORGANITZACIÓ

El lema "Sense més exigències" és una cortina de fum. Algunes de les exigències actuals s'han d'eliminar. D'altres que encara no existeixen s'han de posar en pràctica.

Tercer: hi ha d'haver una supervisió conjunta, amb la resolució i la capacitat de denunciar les agències d'ajuda que incompleixin les normes per aconseguir beneficiaris.


REDUCCIÓ DE SECTORS ESPECIALITZATS

Quart: les agències d'ajuda no s'han de basar en un sector, sinó en les necessitats variables dels beneficiaris.

Si UNICEF només pogués dedicar-se a l'educació (no és el cas) o l'OMS només a la salut, no podrien respondre a altres necessitats dels beneficiaris.

Cal que les agències donants puguin fer projectes d'ajuda que no es basin en un únic sector.


SUPERVISAR I FISCALITZAR LES AGÈNCIES D'AJUDA

Cinquè: els projectes s'han de supervisar i fiscalitzar.

Cal que les agències d'ajuda siguin supervisades per una agència o departament objectiu que s'asseguri que actuen d'acord amb les regles.

Les diverses agències s'haurien d'unir per fundar i posar en marxa un supervisor o àrbitre comú a totes elles.


CONCLUSIÓ: MANDAT I MÚSCUL

Per canviar des del model caritatiu al model de desenvolupament, reduir la corrupció i la dependència, es necessiten vàries grans transformacions. Les altes esferes han d'aprovar lleis i normatives i posar-les en vigor. S'ha d'exigir a les agències gestores que suspenguin o cessin l'aportació a les agències executores que no compleixin amb la normativa, i no s'ha de penalitzar als funcionaris si ho fan. S'ha de dur a terme una investigació seriosa per guiar l'estructura dels documents i les normatives del projecte per assegurar-nos que segueixen les regles. Les agències donants han de reduir l'especialització per sectors i oferir més respostes a les necessitats reals dels països destinataris. Les pròpies agències donants han de ser supervisades per una institució conjunta que s'asseguri de que compleixen amb aquest mandat, i que la competència entre elles disminueix. Tots aquests són grans canvis, i no seran fàcils.


––»«––

Vegeu: Alesina i Dollar

Si copieu text d'aquest lloc web, si us plau, citeu l'autor(s)
i feu un enllaç amb www.scn.org/cmp/

Aquest lloc web està hostatjat per la Seattle Community Network (SCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 31.05.2012

 Pàgina d'inici
 Ajuda internacional