Pàgina d'inici
 Capacitat
Traduccions:

中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:


ELS SETZE ELEMENTS DE LA CAPACITAT ORGANITZATIVA

Components que canvien a mesura que s'enforteix

pel Doctor Phil Bartle

traduït per Esperanza Escalona


Folletó de taller

El creixement de la capacitat inclou l'enfortiment en vàries direcccions
Aquí tens setze elements d'una organització que canvien a mesura que aquesta s'enforteix

Altruisme:

La proporció i grau en què els individus estan disposats a sacrificar els seus interessos particulars en benefici de l'organització com un tot (reflectit en graus de generositat, humilitat individual, orgull comú, recolzament mutu, lleialtat, preocupació, camaraderia, germanor).

Paralelament al desenvolupament de l'altruisme d'una organització, es desenvolupa la seva capacitat. (Quan es permet que els individus, famílies o faccions siguin avars i egoistes a expenses de l'organització, aquesta s'afebleix).

Valors comuns:

El grau en què els membres de l'organització comparteixen valors, especialment la idea de que pertanyen a una entitat comuna que està per damunt dels interessos dels membres que la componen.

Quant més comparteixin els membres de l'organització o, com a mínim, s'entenguin i tolerin els uns als altres, i els valors i actituds dels altres, més forta serà la seva organització. (El racisme, el prejudici i el fanatisme afebleixen una comunitat o organització).

Serveis comunals:

Són les instal·lacions i serveis d'una organització (com ara espai i equipament d'oficina, instal·lacions sanitàries i altres instal·lacions per al personal, eines, subministraments, planta física, aigua potable), el seu manteniment (conservació i reparació), sostenibilitat, i el grau en què tots els membres de l'organització hi tenen accés.

Quant més fàcil sigui l'accés dels membres de l'organització o comunitat a les instal·lacions comunals (de grup) necessàries, més gran serà la seva capacitat i la de l'organització.

Comunicacions:

Dintre d'una organització i en les relacions entre ella i l'exterior, la comunicació inclou parlar, mètodes electrònics (per exemple telèfon, ràdio, TV, internet), els mitjans escrits (diaris, revistes, llibres), contactes, idiomes comuns, alfabetització i el desig i l'habilitat de comunicar-se (que implica tacte, diplomàcia i la predisposició d'escoltar igual que de parlar) en general.

A mesura que una organització millora la seva comunicació, s'enforteix (equipament per a comunicacions, mètodes i pràctiques disponibles per al personal). Una comunicació pobre significa una organització feble.

Auto-confiança:

Si bé s'expressa en els individus, quanta auto-confiança comparteix l'organització com un tot? Per exemple, la idea de que l'organització pot aconseguir tot allò que vulgui fer.

L'auto-confiança s'expressa en actituds positives, una bona predisposició, auto-motivació, entusiasme, optimisme, actituds d'auto-confiança en comptes de dependència, disposició a lluitar pels seus drets, evitar l'apatia i el fatalisme, una visió d'allò que és possible. Més força vol dir més auto-confiança.

Context (Polític i administratiu):

Una organització serà més forta, més capaç d'enfortir-se i de mantenir-se forta quan més recolzament tingui en el seu entorn. Aquest entorn inclou (1) elements polítics (com ara els valors i actituds dels líders, lleis i legislació) i (2) elements administratius (actituds de funcionaris i tècnics, i regulacions i procediments governamentals). L'entorn legal.

Quan els polítics, líders, tecnòcrates i funcionaris, així com les seves lleis i regulacions, prenen un enfocament condescendent, l'organització és feble, mentre que si prenen un enfocament capacitador envers l'organització que actua en base a l'auto-gestió, l'organització serà més forta.

Informació:

Més que en el simple fet de rebre informació sense processar, la força d'una organització depen de la seva habilitat per processar i analitzar aquesta informació, el nivell de conscienciació, coneixements i seny entre els individus clau i en tot el grup en la seva totalitat.

Quant més efectiva i útil sigui la informació, no només més en volum, més forta serà l'organització. (Fixa't que això està relacionat però no és el mateix que l'element de la comunicació enumerat abans).

Intervenció:

Aquest element mesura quina és l'extensió i efectivitat de l'animació (formació per a la gestió, procés de conscienciació, estimulació) dirigida a la potenciació de l'organització. També analitza la influència dels poders tant externs com interns en l'increment del nivell de dependència i en l'afebliment de l'organització o, per contra, en el repte als membres de l'organització a actuar i, per tant, esdevenir més forts.

Aquest element respon preguntes com ara: És sostenible la intervenció o depen de decisions que prenen donants externs, amb uns objectius i plans diferents als de la pròpia organització? Quan una organització té més fonts d'estimulació per desenvolupar, és més forta.

Lideratge:

Els líders tenen poder, influència, i l'habilitat de mobilitzar l'organització. Quant més efectiu sigui el lideratge, més forta és una organització. El lideratge més efectiu i sostenible (per potenciar i enfortir l'organització, no només els líders) és aquell que funciona seguint les decisions i desitjos de tota l'organització, desenvolupant un paper capacitador i facilitador.

Els líders han de tenir coneixements, bona disposició i carisma. Quant més efectiu sigui el lideratge, més potent és l'organització. (La manca d'un bon lideratge l'afebleix).

Contactes:

No és només "allò que coneixes" sinó també "aquells que coneixes" que poden ser una font de força. (Com se sol dir en broma freqüentment, no és "conèixer el com", sinó "conèixer el qui" que aconsegueix feines). Fins a quin punt els membres de l'organització, especialment els líders, coneixen persones (i les seves agències i organitzacions) capaces de proveir recursos útils per enfortir la totalitat de l'organització?

Els lligams útils, tant potencials com reals, que existeixen dintre de l'organització i amb altres persones externes a ella. Quant més efectius siguin els contactes, més forta serà l'organització. (L'aïllament l'afebleix).

Organització:

És el grau en què els diferents membres de l'organització es veuen a sí mateixos com tenint un paper determinat cadascun d'ells per recolzar el tot (en contrast amb ser una mera col·lecció d'individus separats), incloent-hi (en el sentit sociològic) la integritat, estructura, procediments, processos de presa de decisions, efectivitat, divisió del treball i complementarietat de papers i funcions d'una organització.

Quant més organitzada estigui una organització (o ho estigui de manera més efectiva), més capacitat o força té.

Poder polític:

És el grau en què l'organització pot participar en la presa de decisions tant nacionals com de districte. Igual que els individus tenen diferents graus de poder dintre d'una organització, les organitzacions tenen diferents graus de poder dintre de la seva localitat, districte i nació.

Quant més poder polític i més influència pugui exercir una organització, més alt és el seu nivell de capacitat o la seva força.

Aptituds:

L'habilitat, manifestada en els individus, que contribuirà a l'organització i l'habilitat d'aquesta mateixa per aconseguir fer allò que vol. Inclou habilitats tècniques, de gestió, organitzatives i de mobilització.

Quantes més aptituds (tant de grup com individuals) pugui obtenir i utilitzar una organització, més forta és.

Confiança:

És el grau amb què els membres de l'organització confien els uns en els altres, especialment els líders, què, al seu torn, és un reflexe del grau d'integritat (honestedat, fiabilitat, franquesa, transparència, confiança) de l'organització.

Més confiança i recolzament mutu dintre d'una organització reflecteixen un increment en la seva capacitat. (la manca d'honestedat, la corrupció, la malversació de fons i recursos de l'organització porten al seu afebliment).

Unitat:

És el sentit compartit de pertànyer a una entitat coneguda (és a dir, al grup que compon l'organització), encara que tota organització té les seves divisions o cismes (religiosos, de classe, d'estatus, d'ingressos, d'edat, de gènere, ètnics, de clans). La unitat es mesura pel grau en què els membres de l'organització estan disposats a tolerar les diferències i variacions entre ells i a cooperar i treballar junts, tenint un sentit de propòsit o visió comuns, i uns valors compartits.

Quan una organització està més unida, és més forta. (Unitat no vol dir que tothom sigui el mateix, sinó que tothom tolera i fins i tot celebra, les diferències entre uns i altres i que tothom treballa pel bé comú).

Riquesa:

És el grau en què l'organització, com un tot (en contrast amb els individus que la componen) té control sobre recursos tant actuals com potencials, i la producció i distribució de béns i serveis escassos i útils, tant monetaris com no monetaris (incloent-hi donacions en treball no remunerat, en terres, en equipament, en subministraments, en coneixements, en aptituds).

Quanta més riquesa tingui una organització, més forta és. (Quan individus, families o faccions avaricioses acumulen riquesa a expenses de l'organització com un tot, aquesta resulta afeblida).

Conclusió:

Quants més d'aquests elements tingui una organització, més forta i més capaç és.

Una organització no s'enforteix simplement afegint unes quantes instal·lacions més. El seu enfortiment o la construcció de la seva capacitat implica canvi social -desenvolupament- i aquest, al seu torn, implica tots els setze elements de capacitat esmentats.

Mesurar aquests elements:

Pots trobar mètodes per mesurar els canvis en aquests elements i, per tant, en la força de la comunitat en qüestió, en el mòdul de formació: Mesurar l'enfortiment.

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 25.10.2010

 Pàgina d'inici

 Alfabetització